Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:539

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-09-2018
Datum publicatie
17-09-2018
Zaaknummer
A.H.M. van de Leur
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

kort geding, conservatoir beslag opheffing

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 12 september 2018

Behorend bij K.G. no. AUA201801582

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

C.A. CERBESERIA ARUBANO N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Cerbeseria Arubano,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de rechtspersoon naar buitenlands recht

WILLIAMSVILLE BREWERY LTD,

gevestigd in Virginia (Verenigde Staten van Amerika),

gedaagde,

hierna ook te noemen: Williamsville Brewery,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 24 augustus 2018.

1.2

Cerbeseria Arubano is ter zitting verschenen bij haar gemachtigde. Hoewel correct opgeroepen is Williamsville Brewery niet ter zitting verschenen. Tegen haar is verstek verleend. Cerbeseria Arubano heeft kort het woord gevoerd, en heeft gepersisteerd bij haar vordering en de daaraan ten gronde gelegde stellingen.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1

Cerbeseria Arubano vordert dat het Gerecht - zo het begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de in opdracht van Williamsville Brewery op 6 juli 1999 ten laste van Cerbeseria Arubano gelegde conservatoire beslagen op de hierna in het dictum vermelde aan Cerbeseria Arubano in eigendom toebehorende percelen (en het daarop gebouwde) opheft en bepaalt dat die opheffing wordt ingeschreven in de daartoe bestemde openbare registers.

2.2

De niet verschenen Williamsville Brewery heeft geen verweer gevoerd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Cerbeseria Arubano heeft onbestreden gesteld dat van het onnodige van voormelde in 1999 door Williamsville Brewery gelegde beslagen is gebleken, omdat nadat die beslagen waren gelegd niet is gebleken dat er vervolgstappen in rechte zijn gemaakt door Williamsville Brewery ter verkrijging van - zo het Gerecht verder begrijpt - een executoriale titel jegens Cerbeseria Arubano. Bij die stand van zaken komt het Gerecht de vordering van Cerbeseria Arubano onrechtmatig noch ongegrond voor. De vordering van Cerbeseria Arubano zal daarom worden toegewezen als na te melden.

3.2

Opheffing van bedoelde beslagen brengt met zich dat die beslagen door de daartoe bevoegde(n) moeten worden doorgehaald in het register of de registers waarin zij staan ingeschreven. Tegen die achtergrond heeft Cerbeseria Arubano geen of onvoldoende belang bij toewijzing van haar vordering betreffende inschrijving zoals hiervoor vermeld. Die vordering zal daarom worden afgewezen.

3.3

Williamsville Brewery zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Cerbeseria Arubano, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 460,58 =) Afl. 910,58 aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding bij verstek:

-heft op de op 6 juli 1999 in opdracht van Williamsville Brewery ten laste van Cerbeseria Arubano gelegde conservatoire beslagen op de navolgende aan Cerbeseria Arubano in eigendom toebehorende percelen en het daarop gebouwde:

-een perceel eigendomsgrond groot 1.872 m2, gelegen in Aruba te [perceel], kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie [letter] nummer [kadastraal nummers 1];

-een perceel eigendomsgrond groot 716 m2, gelegen in Aruba te [perceel], kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie [letter] nummer [kadastraal nummers 2];

-een ter plaatse afgebakend gedeelte ter grootte van ongeveer 1.089 m2 van een perceel eigendomsgrond geheel groot 2.632 m2, gelegen in Aruba te [perceel], kadastraal bekend als Eerste Afdeling Sectie [letter] nummer [kadastraal nummers 3], één en ander zoals dit gedeelte is omschreven in de daarvan op 15 november 1996 door de heer […] opgemaakte deliminatiebrief genummerd 78;

-veroordeelt Williamsville Brewery in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Cerbeseria Arubano, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 910,58 aan verschotten en Afl. 1.000,-- aan salaris voor de gemachtigde;

-verklaart dit vonnis tot zover en waar rechtens mogelijk uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 12 september 2018.