Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:535

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-09-2018
Datum publicatie
17-09-2018
Zaaknummer
AUA201700450
Rechtsgebieden
Goederenrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Goederenrecht. Geluidsoverlast buren

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 12 september 2018

Behorend bij A.R. no. 581 van 2017 / AUA201700450

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

te Aruba,

hierna te noemen: [eiseres],

gemachtigden: de advocaten mr. C.F.K.L. Lejuez en mr. P.A.J. van der Biezen,

tegen:

[gedaagde],

te Aruba,

hierna te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez.

1 HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis van 6 december 2017;

- de akte uitlating bewijslevering zijdens [eiseres];

- de processen-verbaal van de getuigenverhoren in enquête;

- de nadere producties zijdens [gedaagde];

- de akte uitlating producties zijdens [eiseres];

- de conclusie na enquête;

- de antwoordconclusie na enquête.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Bij voormeld vonnis is [eiseres] toegelaten tot het bewijs dat zij geluidshinder heeft ondervonden, en mogelijk nog ondervindt, afkomstig van het perceel van [gedaagde].

Daarbij heeft het gerecht de volgende aanwijzingen gegeven:

1. de geluidsopnames waarvan er ter zitting een aantal zijn afgeluisterd moeten in het geding worden gebracht, gerubriceerd naar datum en tijdstip en

2. [ eiseres] dient getuige(n) te laten horen die aanwezig waren bij de opnames zodat het gerecht kan vaststellen dat de opnames inderdaad geluid afkomstig van het perceel van [gedaagde] betreffen.

Door [eiseres] zijn een 29-tal geluidsopnames, gespecificeerd naar datum en tijdstip binnen de periode van 17 september 2017 tot en met 19 januari 2018, in het geding gebracht. Voorts zijn door haar twee getuigen in enquête gehoord, te weten [getuige 1], zijnde haar inwonende dochter, en haar partner [getuige 2].

2.2 [

getuige 1] heeft onder meer als volgt verklaard:

“Ik ben de dochter van mevrouw [eiseres]. Ik ben gewezen op mijn verschoningsrecht en ik wens toch te verklaren. Ik heb geduurde mijn hele leven gewoond bij het adres [adres] met uitzondering van de jaren tussen 2001 en 2008. Op week dagen gedurende werktijden ben ik niet thuis. Net als op momenten ik piketdienst heb. Op avonden door de week ben ik regelmatig niet thuis. Weekeinden ben ik doorgaans wel thuis. U vraagt mij naar het geluid dat hoorbaar is bij mijn huis. Het gaat om verschillende geluiden zoals bonket geluid of piepend geluid alsof gezaagd wort. Dat geluid gaat soms uren achter elkaar door. Maar wordt ook soms onderbroken door pauzes. Het geluid is in ieder geval hoorbaar in de keuen maar vaak ook mijn kamer aan de andere zijde van het huis gelegen. Dit geluid is gedurende de jaren heen hoorbaar geweest. Wanneer de zoon er niet is een duidelijke afname in het geluid te merken. Dit is al jaren aan de gang ook gedurende ik in Nederland woonde als ik voor vakantie en stage kwam in het huis van mijn moeder bleef. Verder heb ik ook sinds het start van deze procedure een afname gemerkt in het geluid dat afkomstig is van de buren. Het is duidelijk te horen dat het geluid uit de tuin van de heer [gedaagde] komt. Dat hoor ik als ik de keukenram openslaat of ik in de tuin gaat omdat ik in de auto ben gestapt. Omdat er een hoge muur is tussen de percelen kan ik niet zien wat er gebeurt of wie aan het werken is maar ik kan het wel horen. Ik ben aanwezig geweest bij het maken van geluidsopname op 17 september, 28 oktober en 4 en 5 november 2017 en 3 januari 2018. Op al deze dagen was ik thuis het ging voornamelijk om weekend. Toen ik nog met vakantie was. De opnames van 28 oktober heb ik zelf gemaakt. De andere opnames niet. Het geluid dat op die opnames is te horen is vergelijkbaar met afgelopen jaren, dus bonket en zagend geluid. Ook hier zij opgemerkt zoals ik heb opgemerkt dat het minder is geworden. (…) U vraagt mij naar afname in het geluid sinds aanvang van deze procedure. Die is erin gelegen dat de frequentie in het geluid wordt afgenomen. Soort geluid is hetzelfde gebleven. Waar het dagelijks of in ieder geval de helft van de week was is dat nu nog sporadisch. (…) Ik weet zeker dat het geluid afkomstig van de heer [gedaagde] is. Ik hoor dat als ik uit de auto stapt. Ik weet dat echt heel zeker. Ik ben niet bekend met aangifte dat met mijn moeder aangifte heeft gedaan wegens geluidsoverlast tegen andere buren. Wel weet ik dat zij in verband met wateroverlast heeft gedaan.”

[getuige 2] heeft onder meer als volgt verklaard:

“Ik ben sinds 2 jaar de partner van de dochter van mevrouw [eiseres], de mevrouw [getuige 1]. Als partner kom ik regelmatig bij mijn partner op bezoek op het adres [adres]. Ik verblijf daar regelmatig het hele weekend en ook af en toe avonden door de week. Al langer dan twee jaren geleden kom ik op bezoek, maar dat was slechts bezoek. Maar nu blijf ik langere periodes. Vanuit het perceel van familie [gedaagde] zijn diverse geluiden hoorbaar. Vanwege mijn technische achtergrond herken ik deze geluiden als constructie werkzaamheden of zagen in ijzer. De geluiden worden soms gedurende langer periode gemaakt soms ook met pauzes. Vaak hele avonden of weekend. Soms zelfs na middennacht. Ik kan niet zien waar het geluid vandaan komt maar het is voor mij duidelijk te lokaliseren vanuit het perceel [perceel gedaagde]. Soms zie ik ook dat er metalen worden aangevoerd of dat mensen dingen komen ophalen. Bijvoorbeeld in carnavalsperiode. Gedurende het afgelopen jaar of vanaf half 2017 tot nu is het mij opgevallen dat er minder werkzaamheden worden verricht. In ieder geval geldt dat voor de weekeinden en avonduren. Ik heb nog geluid gehoord, maar minder vaak dan voorheen. Ik ben de afgelopen twee jaar elk weekend bij mevrouw [getuige 1] thuis geweest. Bij het maken van aantal opnames ben ik aanwezig geweest. Niet bij allemaal maar in ieder geval bij een aantal. Ik wist ook dat deze opnames werden gemaakt. De geluiden die op deze opnames te horen zijn, zijn vergelijkbaar met geluiden die te horen zijn op ander momenten vanaf perceel [perceel gedaagde] op het [adres]. (…) Mr. van der Biezen laat mij een drietal op 28 oktober 2017 gemaakte opnames, een op 17 september gemaakte opnames en een op 20 september 2017 gemaakte opname horen. Met uitzondering van het laatste, ben ik bij het maken van alle andere opnames aanwezig geweest. De op deze opnames te horen geluiden zijn vergelijkbaar met geluiden dat ik op ander moment ook heb gehoord. Verder heb ik ook ander geluiden gehoord zoals geluiden hameren, schuren en lassen. Waar het gaat om geluiden van hameren is het metal op metal dat klinkt erg luid. Lassen daarentegen is een fijn geluid dat moeilijk op te nemen is. (…) De geluiden die mr. Van der Biezen zojuist heeft laten horen zijn volgens mij veroorzaakt door een elektrisch snijmachine. Zoals gezegd is het geluid van lassen moeilijk op te nemen. Ook stofzuigen geeft geluid maar niet zo hard dat op een andere perceel is waar te nemen.”

Geluidshinder

2.3

Op de door [eiseres] ingebrachte geluidsopnames is duidelijk divers (machinaal) geluid te horen. De opnames dateren van de periode van 17 september 2017 tot en met 19 januari 2018. Uit een door [eiseres] overgelegd overzicht, waarin de opnames naar datum en tijd zijn gerubriceerd, valt af te leiden dat de werkzaamheden, waarvan de geluiden te horen zijn, steeds gedurende meerdere uren tot wel een gehele dag, hebben plaatsgevonden. [getuige 1] heeft verklaard bij het maken van de geluidsopnames op 17 september, 28 oktober en 4 en 5 november 2017 en 3 januari 2018 aanwezig te zijn geweest en [getuige 2] dat hij bij het maken van een aantal opnames aanwezig is geweest. Daarmee is naar het oordeel van het gerecht komen vast te staan dat de desbetreffende opnames op de desbetreffende data en tijdstippen vanuit de woning dan wel het perceel van [eiseres] zijn gemaakt, hetgeen overigens door [gedaagde] niet is betwist. Voorts is volgens de verklaringen van [getuige 1] het soort geluid dat op de opnames te horen is al jaren vanuit de woning van [eiseres] te horen; ook [getuige 2] – sinds twee jaar als partner van [getuige 1] regelmatig langdurig in de woning van [eiseres] aanwezig – heeft verklaard dat de geluiden die op de opnames te horen zijn, vergelijkbaar zijn met geluiden die in de woning van [eiseres] te horen zijn op andere momenten. Beiden hebben verder verklaard dat de geluiden gedurende langere – slechts door pauzes onderbroken – aaneengesloten periodes worden gemaakt, ook gedurende avonden, soms tot na middernacht, en weekenden. De geluiden zijn in elk geval in de keuken van [eiseres] hoorbaar, maar ook in de aan de andere zijde van de woning gelegen kamer van [getuige 1], zo heeft zij verklaard. Het voorgaande is evenmin door [gedaagde] betwist. [eiseres] heeft voorts onbetwist gesteld dat de geluiden zo luid zijn dat deze haar hinderen in haar dagelijkse bezigheden, zoals televisie kijken, en haar nachtrust verstoren. Gelet op het vorenoverwogene is [eiseres] naar het oordeel van het gerecht met de ingebrachte geluidsopnames, in combinatie met de toelichtende verklaringen van de getuigen, geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat zij geluidshinder heeft ondervonden en mogelijk nog ondervindt.

Afkomstig van perceel [gedaagde]

2.4

Uit het door [eiseres] overgelegde uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Nijverheid Aruba van 20 maart 2017 valt af te leiden dat op het perceel van [gedaagde] de onderneming [naam bedrijf] is gevestigd, met als bedrijfsdoelstellingen het aannemen en uitvoeren van constructiewerkzaamheden. Directeur van deze onderneming is [gedaagde], aldus dat uittreksel. [gedaagde] heeft weliswaar aangevoerd dat die onderneming niet meer actief is en dat hij inmiddels een onderneming, op een andere locatie en in een geheel andere bedrijfstak, heeft geopend, maar dat heeft hij niet nader onderbouwd. Voorts waren blijkens het

proces-verbaal van de plaatsopneming van 23 oktober 2017 op het perceel van [gedaagde] in een schuur onderscheidenlijk een magazijn diverse gereedschappen en apparatuur aanwezig, zoals een cirkelzaag, een zaagmachine, een gascilinder en een grondboor, en waren daar ook een werkbank en negen kruiwagens aanwezig. Het aldus aangetroffen gereedschap en apparatuur is eigendom van [naam bedrijf], zo is in dat proces-verbaal vermeld. Dat op zijn perceel geen gereedschap of apparatuur is aangetroffen dat geluidsoverlast kan produceren, zoals [gedaagde] heeft gesteld, valt dan ook niet te rijmen met hetgeen blijkens het proces-verbaal bij de plaatsopneming is geconstateerd. Beide getuigen hebben de geluiden, zoals ook te horen op de geluidsopnames, gekarakteriseerd als geluid afkomstig van constructiewerkzaamheden. [getuige 2] heeft verklaard vanwege zijn technische achtergrond de geluiden te herkennen als onder meer zagen in ijzer, hameren (metaal op metaal), schuren, lassen en het hanteren van een elektrische snijmachine. [getuige 1] heeft de geluiden omschreven als bonkend, piepend en zagend. Ten slotte hebben beide getuigen verklaard dat het geluid duidelijk afkomstig is van het perceel van [gedaagde]. Alles tezamen genomen is het gerecht van oordeel dat [eiseres] is geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat de geluidshinder afkomstig is van het perceel van [gedaagde]. Weliswaar heeft [gedaagde], met de stelling dat het geluid afkomstig is van percelen van andere buren, betwist dat het geluid van zijn perceel afkomstig is, maar dat heeft hij niet nader toegelicht, zodat dat onvoldoende is om het door [eiseres] ter zake geleverde bewijs te ontkrachten.

Conclusie

2.5

Zoals hiervoor onder 2.3 en 2.4 is geconcludeerd, is [eiseres] geslaagd in het haar opgedragen bewijs dat zij geluidshinder heeft ondervonden, en mogelijk nog ondervindt, afkomstig van het perceel van [gedaagde]. Het gerecht is voorts van oordeel dat de aldus ondervonden geluidshinder onrechtmatig is. Daarbij neemt het gerecht in aanmerking de intensiteit, de frequentie en de duur daarvan, zoals uit de geluidsopnames en de verklaringen van de getuigen naar voren is gekomen. Verder gaat het om geluidshinder die veroorzaakt wordt door het uitvoeren van constructiewerkzaamheden midden in een woonwijk, op een perceel grenzend aan het perceel van [eiseres], waarop haar woning is gelegen. Voor zover [gedaagde], met het overleggen van een opname waarop op zijn perceel een werkzame stofzuiger te zien en te horen is, heeft willen aanvoeren dat een stofzuiger ook een luid en vergelijkbaar geluid maakt, geeft dat geen grond voor het oordeel dat de ondervonden geluidshinder niet onrechtmatig is. Met deze opname, genomen vanaf het perceel van [gedaagde], wordt niet aangetoond wat de geluidsoverlast van de stofzuiger in de woning van [eiseres] is. Voorts staat, gelet op hetgeen hiervoor onder 2.4 is overwogen, vast dat de op de geluidsopnames van [eiseres] te horen geluiden andere zijn dan die van een stofzuiger. Bovendien zal een stofzuiger doorgaans niet uren achtereen worden gebruikt, tot in de late avonduren toe. Voorgaande brengt met zich dat de vordering voor toewijzing in aanmerking komt. Daarbij ziet het gerecht aanleiding de verzochte dwangsom op na te melden wijze te matigen.

2.6 [

gedaagde] dient op na te melden wijze in de proceskosten te worden verwezen.

3 DE UITSPRAAK

het gerecht:

verbiedt [gedaagde] om constructie- en/of las- en/of soldeerwerkzaamheden te (laten doen) verrichten en/of te gedogen op het perceel [perceel van gedaagde], Oranjestad, op verbeurte van een dwangsom van Afl. 500,- per dag of gedeelte van een dag dat gedaagde het gegeven verbod overtreedt, tot een maximum van Afl. 100.000,-;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiseres] worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 205,10 aan explootkosten en Afl. 6.875,- (5,5 punten in tarief 5) aan salaris van de gemachtigde;

wijst af het meer of anders gevorderde;

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. M.E.B. de Haseth, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 12 september 2018 in aanwezigheid van de griffier.