Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:451

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
16-03-2018
Datum publicatie
24-07-2018
Zaaknummer
8 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Tussenuitspraak
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis in verband met het horen van getuige, krijgen van originele bankafschriften en overleggen van het gestelde testament en een verklaring van erfrecht aan het Gerecht.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2018/315
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

T U S S E N V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] te [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 2 maart 2018. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadslieden, mrs. V.A.V. Carlo en D.G. Illes.

De officier van justitie, mr. C.D. Kardol, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de feiten onder 1 primair en 2 primair te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van 25 jaren, met aftrek van voorarrest.

witte mobiele telefoon van het merk Samsung SM-GH900H met het nummer [mobielnummer], de geldbedragen à Afl. 200,- en US$ 65. Tevens is teruggave aan de verdachte gevorderd van de overige onder hem inbeslaggenomen voorwerpen.

De raadsman mr. Carlo heeft het woord tot verdediging gevoerd aan de hand van de door hem overgelegde pleitnota.

De benadeelde partijen [benadeelde partij 1], [benadeelde partij 2] en [benadeelde partij 3] hebben ter terechtzitting elk een vordering tot (materiële en immateriële) schadevergoeding ingediend.

Hervatting onderzoek

Na sluiting van het onderzoek is tijdens de beraadslaging gebleken dat het onderzoek in de onderhavige zaak niet volledig is geweest. De rechter acht zich onvoldoende voorgelicht. Het onderzoek ter terechtzitting zal derhalve dienen te worden hervat op vrijdag 20 april 2018 te 8.30 uur, teneinde de heer [getuige], wonende in Aruba, ter zitting te horen als getuige. De officier van justitie zal voornoemde persoon dienen op te roepen om ter zitting als getuige te worden gehoord door de rechter.

De zaak dient voorts verwezen te worden naar de rechter-commissaris in dit gerecht belast met de behandeling van strafzaken, teneinde haar in de gelegenheid te stellen een bevel tot uitlevering uit te vaardigen aan de Caribbean Mercantile Bank N.V. ter verkrijging van de originele bankafschriften van de rekening courant van de verdachte [medeverdachte] over de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016.

De benadeelde partijen zullen voorts in de gelegenheid worden gesteld om ter zitting het gestelde testament van het slachtoffer en een verklaring van erfrecht over te leggen.

Toegepaste wettelijke voorschriften

De hierna te nemen beslissing berust op artikel 390 van het Wetboek van Strafvordering.

Beslissing

Het gerecht:

beveelt dat het onderzoek ter terechtzitting zal worden hervat op vrijdag 20 april 2018 te 8.30 uur;

beveelt de oproeping van [getuige], wonende te [woonplaats] in Aruba, om als getuige op de nadere terechtzitting te worden gehoord;

stelt de stukken in handen van de rechter-commissaris in dit gerecht belast met de behandeling van strafzaken, teneinde een bevel tot uitlevering van originele bankafschriften uit te vaardigen aan Caribbean Mercantile Bank N.V. omtrent de rekening courant (current account) op naam van [medeverdachte], handelende onder de naam [naam bedrijf] (waarvan de vier laatste nummers van de bankrekening [bankrekeningnummer] zijn), over de periode van 1 oktober 2015 tot en met 31 december 2016;

stelt de benadeelde partijen [benadeelde partij 2], [benadeelde partij 1] en [benadeelde partij 3] in de gelegenheid om op de nadere terechtzitting het gestelde testament en een verklaring van erfrecht aan het gerecht te overleggen.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. E.M.D. Angela en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 16 maart 2018, in tegenwoordigheid van de griffier.