Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:436

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-07-2018
Datum publicatie
16-07-2018
Zaaknummer
K.G. nr. AUA201801356
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

Kort Geding. Ontruiming. Verstek

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 juli 2018

Behorend bij K.G. nr. AUA201801356

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

Vonnis in kort geding tussen

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

gevestigd in Aruba,

hierna te noemen: eiseres,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

en

[GEDAAGDE],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats in Aruba of elders,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 18 mei 2018;

- de faxbrief met producties van eiseres, ingediend op 19 juni 2018;

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling die op 21 juni 2018 heeft plaatsgevonden, waaruit blijkt dat alleen eiseres bij haar gemachtigde is verschenen. Aan gedaagde, die ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen niet is verschenen, is verstek verleend.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Partijen zijn op 24 september 2014 een huurovereenkomst aangegaan, waarbij gedaagde van eiseres een woning huurt te [adres] tegen een maandelijkse huurprijs van Afl. 975,-.

2.2

Uit artikel 6 lid 4 van de huurovereenkomst blijkt het volgende:

Deze overeenkomst eindigt van rechtswege op de laatste dag van de maand volgende op die: ... Op de dag van het overlijden van huurder en bij vestiging in het buitenland...”.

2.3

De toepasselijke algemene huurvoorwaarden bepalen dat de huurder het gehuurde zelf dient te bewonen.

2.4

Uit het uittreksel van de Bevolkingsregister van Aruba blijkt dat gedaagde zich op 10 november 2017 heeft uitgeschreven en naar Nederland is vertrokken.

2.5

Gedaagde heeft blijkens een overzicht van eiseres een huurachterstand van Afl. 5.807,41 per juni 2018.

2.6

Gedaagde is bij brief van 7 mei 2018 in gebreke gesteld.

3 DE VORDERING

3.1

Eiseres vordert dat het gerecht bij vonnis in kort geding, uitvoerbaar bij voorraad, gedaagde veroordeelt om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning gelegen te [adres] te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiseres te stellen, met veroordeling van gedaagde in proceskosten.

3.2

Eiseres grondt haar vordering erop dat gedaagde in gebreke is met de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst en wanprestatie pleegt. Dit levert een ontbindings-/ontruimingsgrond op aldus eiseres. Zij heeft een spoedeisend belang bij haar vordering.

4 DE BEOORDELING

4.1

Van spoedeisend belang is voldoende gebleken.

4.2

De gevorderde ontruiming is, nu deze niet door gedaagde is weersproken en het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar met dien verstande dat gedaagde de woning binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis zal dienen te ontruimen.

4.3

Gedaagde zal in de kosten van de procedure worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

Het gerecht, rechtdoende in kort geding:

5.1

beveelt gedaagde om binnen veertien (14) dagen na betekening van dit vonnis de woning gelegen te [adres] te Aruba te ontruimen, met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover deze laatste het eigendom van eiseres niet zijn, en de woning met afgifte van de sleutels ter vrije beschikking van eiseres te stellen;

5.2

veroordeelt gedaagde in de kosten van dit geding, aan de zijde van eiseres gevallen en tot op heden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht en Afl. 460,58 aan oproepingskosten en Afl. 1.000,- aan salaris voor de gemachtigde;

5.3

verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst af het meer of anders gevorderd.

Dit vonnis is gewezen door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.