Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:43

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-01-2018
Datum publicatie
13-02-2018
Zaaknummer
A.R. 1068 van 2017/AUA201700918
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vonnis in het incident tot zekerheidsstelling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 17 januari 2018

Behorend bij A.R. 1068 van 2017/AUA201700918

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het incident tot zekerheidsstelling in de zaak van:

de vennootschap naar vreemd recht

AMERICA PROYECTOS 2021 C.A.,

te Venezuela,

eiseres in de hoofdzaak, verweerster in het incident,

verder te noemen: America,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

ARUBA PORTS AUTHORITY N.V.,

te Aruba,

gedaagde in de hoofdzaak, eiseres in het incident,

verder te noemen: APA,

gemachtigde: de advocaat mr. A.F. Kuster.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties van 22 mei 2017;

- de incidentele conclusie tot zekerheidsstelling van APA van 18 oktober 2017;

- de conclusie van antwoord in het incident van America van 15 november 2017.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis in het incident.

2 DE VORDERINGEN EN HET VERWEER

2.1.

America vordert in de hoofdzaak, uitvoerbaar bij voorraad, voor recht te verklaren dat APA aansprakelijk is voor door een ongeval op 5 november 2015 veroorzaakte schade, APA te veroordelen tot het betalen van het bedrag van US$ 302.898,10 dan wel de tegenwaarde daarvan in Arubaanse florins, vermeerderd met rente en kosten.

2.2.

APA heeft in het incident gesteld dat America niet gevestigd is in Aruba en zich geen van de in artikel 122, tweede lid, Rv vermelde uitzonderingen voordoet. In verband hiermee verzoekt APA het gerecht America te bevelen zekerheid te stellen voor de proceskosten en de schadevergoeding tot betaling waarvan zij veroordeeld zou kunnen worden (artikel 122, eerste lid, Rv).

2.3.

America heeft zich ten aanzien van de som tot het beloop waarvan de zekerheid zal worden gesteld naar het oordeel van het gerecht gerefereerd. America heeft het gerecht voorts verzocht ten aanzien van de wijze waarop de zekerheid wordt gesteld te bepalen dat daartoe afdoende is een verklaring van het kantoor van haar gemachtigde dat voor het vast te stellen bedrag wordt ingestaan.

3 DE BEOORDELING

in het incident

3.1.

America is gevestigd in Venezuela en derhalve vreemdeling in de zin van artikel 122 Rv, zodat zij gehouden is zekerheid te stellen voor de betaling van de proceskosten en de schadevergoeding in welke zij verwezen zou kunnen worden. Van een verdrag op grond waarvan America van deze verplichting vrijgesteld zou kunnen worden is geen sprake. Niet gebleken is dat een van de overige omstandigheden als bedoeld in het tweede lid van voormeld artikel zich voordoet. Dat brengt mee dat de vordering in het incident voor toewijzing in aanmerking komt.

3.2

Gelet op de aard en omvang van de vordering in de hoofdzaak, is tarief 9 van het Liquidatietarief van toepassing, met een bedrag van Afl. 4.000,- per punt. Het gerecht ziet geen aanleiding reeds nu met een of meer punten liquidatietarief rekening te houden wegens mogelijke getuigenverhoren en/of nadere conclusies buiten de gebruikelijke conclusies van antwoord en dupliek. Wel zal het gerecht reeds rekening houden met een extra punt voor de conclusie in dit incident, aldus komend tot een totaal van 3 punten.

3.3

De beslissing over de proceskosten van dit incident wordt aangehouden tot in de hoofdzaak wordt beslist.

3.4

In verband met het feit dat de raadsman van America zich garant heeft gesteld voor een eventuele proceskostenveroordeling van America, zal het gerecht bepalen dat een schriftelijke garantstelling zijdens de raadsman voldoende is.

in de hoofdzaak

3.5

De hoofdzaak zal, nadat zekerheid gesteld is, worden voortgezet in de stand waarin deze is gebleven.

3.6

Als niet tijdig zekerheid is gesteld zal America in de hoofdzaak niet-ontvankelijk worden verklaard.

4 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

in het incident

veroordeelt America om binnen vier weken na de datum waarop dit vonnis is gewezen zekerheid te stellen voor de betaling van de kosten en schade in welke America ten behoeve van APA kan worden veroordeeld;

bepaalt het bedrag van die zekerheid op Afl. 12.000,-;

bepaalt dat deze zekerheid middels storting van dat bedrag ter griffie van dit gerecht, dan wel middels een door een te Aruba gevestigde bank uitgegeven bankgarantie ten genoege van APA kan worden gesteld;

bepaalt dat als zekerheid zijdens America ook kan worden volstaan met het overleggen van een persoonlijke schriftelijke garantstelling zijdens de in de kop van dit vonnis genoemde advocaat;

verstaat dat indien America niet of niet tijdig gevolg geeft aan de bevolen zekerheidstelling, APA niet gehouden is tot het voeren van verweer en America in de hoofdzaak niet‑ontvankelijk zal worden verklaard;

houdt de beslissing over de proceskosten van dit incident aan tot in de hoofdzaak wordt beslist;

wijst af het meer of anders gevorderde;

in de hoofdzaak

verwijst de zaak naar de rol van woensdag 21 februari 2018 – zijnde de eerst mogelijke rolzitting na ommekomst van de in het incident bepaalde termijn – voor antwoord dan wel, indien niet of niet tijdig gevolg is gegeven aan de bevolen zekerheidsstelling, voor uitlating zekerheidstelling zijdens partijen;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 17 januari 2018 in aanwezigheid van de griffier.