Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:425

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
06-07-2018
Datum publicatie
12-07-2018
Zaaknummer
K.G. AUA201701064
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Kort geding
Inhoudsindicatie

kg-het enkele feit dat eisers hoofdverantwoordelijke zijn voor de bediening van een gast, houdt niet automatisch in dat zij ook volledige zeggenschap hebben over de tips die zij ontvangen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 6 juli 2018

Behorend bij K.G. AUA201701064

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[eiser sub 1];

[eiser sub 2];

[eiser sub 3]

te Aruba,

hierna ook te noemen: eisers,

gemachtigde: advocaat mr. H.F. Figaroa,

tegen:

de naamloze vennootschap

Divi Golf Aruba N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Divi,

gemachtigde: advocaat mr. A. Barrios.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 13 april 2017;

- de door partijen ingebrachte producties;

- de pleitnota van eisers;

- de pleitnota van Divi;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 7 juli 2017 en de voortzetting daarvan op 22 juni 2018.

Aan partijen is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Eisers zijn werkzaam als server bij het restaurant [naam restaurant], dat onderdeel uitmaakt van Divi. Bij de uitvoering van hun werk behoort ook het afrekenen met de klant - al dan niet via de cashier en het eventueel in ontvangst nemen van de tip. Deze tip is soms contant, soms via de kamerafrekening en soms via de elektronische betaling door de klant. Op deze rekening komt geen verplichte service charge voor.

2.2

Eisers stellen zich op het standpunt dat de tips die zij ontvangen (slechts) hen toebehoort en niet, dan wel middels een door hen zelf te bepalen verdeelsleutel, wordt gedeeld met anderen.

2.3

In het jaar 2016 is er een verdeling gekomen, inhoudende dat de niet-contante tips volgens een vaste verdeelsleutel onder het personeel werd verdeeld. Het belangrijkste deel gaat naar de servers, een deel naar de keuken en een ander deel naar overig bedienend personeel.

2.4

In verband met onrust die op de werkvloer is ontstaan over de behandeling van de contante tips, heeft het management van Divi ingegrepen en deze vorm van tips onder dezelfde verdeelregels gebracht als de overig ontvangen tips. In een vergadering, waarin (een deel van) het personeel aanwezig was is hiermee ingestemd. Eisers zijn het hier niet mee eens en wensen zelf de verdeling van de contante tips te behouden. Hetgeen zij verdelen wijkt af van de overige ontvangen tips. Divi heeft hierop ingegrepen en heeft de incasso van de tips aan zich getrokken en de afgesproken verdeelregeling hierop toegepast.

2.5

In dit kort geding staat vast dat Divi als werkgever zich geen deel van de tips toe-eigent, maar de tips volledig ten goede laat komen aan het tip-gerechtigde personeel.

2.6

Eisers vorderen dat het gedaagde wordt verboden om op de door eisers ontvangen tips (naar het Gerecht begrijpt: ook de credit card tips) enig bedrag in te houden dan wel daarop in mindering te brengen als ook een verbod tot het verhinderen van eisers om zelf de tips in ontvangst te nemen, alles op verbeurte van een dwangsom.

2.7

Waar het in deze procedure op aan komt is de constatering dat Divi geen bedrag van de tips voor zichzelf houdt: zij laat het volledige bedrag terugvloeien naar het personeel, maar doet dit via een verdeelsleutel die eisers niet aanstaat. Eisers dienen echter te beseffen dat het enkele feit dat zij hoofdverantwoordelijke zijn voor de bediening van een gast niet automatisch inhoudt dat zij ook volledige zeggenschap hebben over de tips die zij ontvangen, maar die (overigens ook in hun eigen visie) moeten delen met bussers, runners en keukenpersoneel.

2.8

Juist de ontstane onrust op de werkvloer betekende voor Divi in het kader van uitoefening van goed werkgeverschap dat zij bevoegd (en zelfs gehouden) was om in te grijpen en een regeling met het personeel af te spreken. Het enkele feit dat eisers het niet met die regel eens is, is onvoldoende. Hierop stuit de eerste vordering af.

2.9

De tweede vordering ziet op het gegeven dat eisers op enig moment niet meer bevoegd waren om de tips zelf te ontvangen. Ook tot die maatregel mocht de werkgever overgaan, omdat eisers kennelijk doelbewust hun eigen koers wensten te volgen. Bij de voortzetting van de behandeling van dit kort geding is overigens geconstateerd dat aan deze situatie weer een einde is gekomen. Ook deze vordering wordt afgewezen.

2.10

Dit leidt ertoe dat eisers in het ongelijk zullen worden gesteld en in de kosten van het geding worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt eisers in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van Divi worden begroot op Afl. 1.500,- aan salaris van de gemachtigde;

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 6 juli 2018 in aanwezigheid van de griffier.