Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:415

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-07-2018
Datum publicatie
12-07-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201800799
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Ondertoezichtstelling minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 juli 2018

behorend bij EJ nr. AUA201800799

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarigen:

1. [de minderjarige 1]geboren op [geboortedatum] 2004 in Aruba,

2. [de minderjarige 2]geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba,

3. [de minderjarige 3]geboren op [geboortedatum] 2007 in Aruba,

4. [de minderjarige 4]geboren op [geboortedatum] 2011 in Aruba,

5. [de minderjarige 5]geboren op [geboortedatum] 2013 in Aruba,

6. [de minderjarige 6]geboren op [geboortedatum] 2014 in Aruba,

7. [de minderjarige 7]geboren op [geboortedatum] 2015 in Aruba,

8. [de minderjarige 8]geboren op [geboortedatum] 2017 in Aruba,

Belanghebbenden:

[de moeder], de moeder,

[de vader sub 1 t/m 3], de vader van de minderjarigen sub 1 t/m 3,

[de voorgestelde gezinsvoogdes], de voorgestelde gezins.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 23 maart 2018,

  • -

    het minderjarigenverhoor van 11 juni 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 12 juni 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon, mevrouw [medewerker], [medewerker] en [medewerker] namens de Voogdijraad en mevrouw [de voorgestelde voogdes] namens de Fundacion Guia Mi. De vader is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De

2. DE FEITEN

2.1

Uit de relatie tussen de vader, [de vader sub 1 t/m 3], en de moeder is:

[de minderjarige 1] op [geboortedatum] 2004 geboren, [de minderjarige 2] op [geboortedatum] 2006 geboren, [de minderjarige 3] op [geboortedatum] 2007 geboren. Deze minderjarigen zijn door de vader erkend.

2.2

Van de op [geboortedatum] 2011 in geboren [de minderjarige 4], van de op [geboortedatum] 2013 geboren [de minderjarige 5], van de op [geboortedatum] 2014 geboren [de minderjarige 6], van de op [geboortedatum] 2015 geboren [de minderjarige 7], en van de op [geboortedatum] 2017 geboren [de minderjarige 8] staat alleen het moederschap vast. De moeder oefent het gezag over alle minderjarigen alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarigen voor de periode van één jaar.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Uit het rapport van de Voogdijraad volgt dat moeder laks is en niet beschikt over adequate opvoedingsvaardigheden. Er is sprake van emotionele en fysieke verwaarlozing van de kinderen, aldus de raadsonderzoeker. De Voogdijraad concludeert dat de minderjarigen onder het gezag van moeder bedreigd worden met lichamelijke en zedelijke ondergang. Moeder dient begeleiding te krijgen om meer proactief te zijn en een betere woon- en leefomgeving te bieden aan haar kinderen. Gebleken is dat de hulpverlening voor de minderjarigen en/of de moeder binnen het vrijwillig kader niet, althans onvoldoende, van de grond komt. Naar het oordeel van het gerecht is een ondertoezichtstelling, binnen welk kader de benodigde hulpverlening wordt opgestart, daarom aangewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

stelt [de minderjarige 1], geboren op [geboortedatum] 2004 in Aruba, [de minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba, [de minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] 2007 in Aruba, [de minderjarige 4], geboren op [geboortedatum] 2011 in Aruba, [de minderjarige 5], geboren op [geboortedatum] 2013 in Aruba, [de minderjarige 6], geboren op [geboortedatum] 2014 in Aruba, [de minderjarige 7], geboren op [geboortedatum] 2015 in Aruba, [de minderjarige 8], geboren op [geboortedatum] 2017 in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

5.2

benoemt [de voorgestelde gezinsvoogdes] tot gezinsvoogdes,

5.3

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 3 juli 2018 door mr. Y. Vanwersch, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.