Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:414

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-07-2018
Datum publicatie
12-07-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA201800796
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

ondertoezichtstelling minderjarigen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 juli 2018

behorend bij EJ nr. AUA201800796

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarigen:

1. [de minderjarige 1]geboren op [geboortedatum]2003 in Aruba,

2. [de minderjarige 2]geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba,

3. [de minderjarige 3]geboren op [geboortedatum] 2008 in Aruba,

Belanghebbenden:

[de moeder], de moeder,

[de vader], de vader van de minderjarige sub 2,

[de voorgestelde gezinsvoogdes], de voorgestelde gezins.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 22 maart 2018,

  • -

    het minderjarigenverhoor van 11 juni 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 12 juni 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen [de vader] in persoon. De moeder is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De

2 DE FEITEN

2.1

Van de op [geboortedatum] 2003 in Aruba geboren minderjarige [de minderjarige 1] (hierna te noemen: [de minderjarige 1]) en van de op [geboortedatum] 2008 in Aruba geboren minderjarige [de minderjarige 3] (hierna te noemen: [de minderjarige 3]), staat alleen het moederschap vast, zodat de moeder van rechtswege het gezag over de minderjarigen alleen uitoefent.

2.2

Uit de relatie tussen de vader en de moeder is [de minderjarige 2] (hierna te noemen: [de minderjarige 2]) op [geboortedatum] 2006 in Aruba geboren. De moeder oefent het gezag over de minderjarige alleen uit.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarigen voor de periode van één jaar. Tevens wordt de plaatsing verzocht van de minderjarige [de minderjarige 1] in het Orthopedagogisch Centrum en van de minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] in Imeldahof.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Op grond van het rapport van de Voogdijraad kan worden vastgesteld dat er sprake is van een gevoel van onmacht en gebrek aan opvoedingsvaardigheden bij moeder. De minderjarigen worden met zedelijke en lichamelijke ondergang bedreigd. Gebleken is dat de hulpverlening voor de minderjarigen en/of de ouders binnen het vrijwillig kader niet, althans onvoldoende, van de grond komt, gezien het persistente gebrek aan inzicht van de moeder in de problematiek. Naar het oordeel van het gerecht is een ondertoezichtstelling, binnen welk kader de benodigde hulpverlening kan worden opgestart, daarom aangewezen.

4.3

Ingevolge artikel 1:263, eerste lid, BW kan de rechter het kind doen opnemen in een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is. Het gerecht is van oordeel dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarigen noodzakelijk is dat zij worden opgenomen in het Orthopedagogisch Centrum en de Imeldahof.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

stelt [de minderjarige 1], geboren op [geboortedatum]2003 in Aruba, [de minderjarige 2], geboren op [geboortedatum] 2006 in Aruba, en [de minderjarige 3], geboren op [geboortedatum] 2008 in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

5.2

benoemt [de voorgestelde gezinsvoogdes] tot gezinsvoogdes,

5.3

beveelt de plaatsing van [de minderjarige 1] in het Orthopedagogisch Centrum, voor de duur van één jaar ingaande heden,

5.4

beveelt de plaatsing van [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] inde Imeldahof, voor de duur van één jaar ingaande heden,

5.5

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 3 juli 2018 door mr. Y. Vanwersch, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.