Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:405

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-07-2018
Datum publicatie
12-07-2018
Zaaknummer
E.J. nr. AUA201800886
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

Afwijzing bekrachtiging voorlopige toevertrouwing.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 juli 2018

behorend bij E.J. nr. AUA201800886

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op vordering van

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba,

vertegenwoordigd door de officier van justitie,

om bekrachtiging van de voorlopige toevertrouwing aan de voogdijraad

van de minderjarige:

[de minderjarige],

geboren op [geboortedatum] 2010 in Aruba,

van wie de moeder is:

[de moeder], de moeder,

wonende in Aruba.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- de vordering ingediend op 3 april 2018,

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren van 22 mei 2018, alwaar zijn verschenen de officier van justitie, mr. Y. Pronk, de vertegenwoordigers van de Voogdijraad, mevrouw [medewerker], en de moeder van de minderjarige in persoon.

De

2 DE FEITEN

2.1

Ten aanzien van de minderjarige staat alleen het moederschap vast, zodat de moeder van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarige alleen uitoefent.

2.2

Op 20 maart 2018 heeft het openbaar ministerie de aan het gezag van de moeder onttrokken en voorlopig aan de Voogdijraad toevertrouwd.

3 DE BEOORDELING

3.1

Ingevolge artikel 1:272, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan het openbaar ministerie op grond van feiten die tot ontzetting of ontheffing - in een van de gevallen genoemd in artikel 1:268 lid 2 BW - van een ouder uit het gezag kunnen leiden, indien het dit in het belang van de minderjarige noodzakelijk acht, het kind aan het gezag van de ouder(s) onttrekken en alsdan voorlopig aan de Voogdijraad toevertrouwen. De toevertrouwing vervalt indien het openbaar ministerie niet binnen veertien dagen van de rechter haar bekrachtiging heeft gevorderd.

3.2

De bekrachtiging is tijdig gevorderd, zodat de toevertrouwing nog van kracht is.

3.3

Uit het door de Voogdijraad omtrent de uitgebrachte rapport noch uit het ter zitting besprokene blijkt dat de door de wet aangegeven gronden voor de voorlopige toevertrouwing bestaan, zodat het verzoek niet toewijsbaar is. Het verzoek zal derhalve worden afgewezen.

3.4

Het voorgaande leidt tot de volgende beslissing.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven op 3 juli 2018 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.