Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:338

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
30-05-2018
Datum publicatie
04-06-2018
Zaaknummer
A.R. 1073 van 2017 / AUA201700923
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Vrijwaringsincident. De betekening van oproepingsexploten aan verweerders die gevestigd zijn in een staat die partij is bij het Haags Betekeningsverdrag 1965 problematisch is omdat niet blijkt, dat voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 15 van dat verdrag, is het gerecht van oordeel, dat de eisen van een doelmatige en voldoende vlotte procesgang meebrengen dat het verzoek moet worden afgewezen.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 30 mei 2018

Behorend bij A.R. 1073 van 2017 / AUA201700923

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in het incident tot vrijwaring in de zaak van:

[EISER],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen:

de naamloze vennootschap

VICARI TRADING,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Vicari,

gemachtigde: de advocaat mr. M.A. Kock.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- de incidentele conclusie van Vicari;

- de conclusie van antwoord in het incident van [eiser].

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis in het incident.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Voor zover voor de beslissing van belang staan de volgende feiten als erkend of niet voldoende gemotiveerd weersproken in dit geding vast.

2.2

[eiser] heeft een motorfiets doen vervoeren van Puerto Rico naar Aruba en daartoe Vicari ingeschakeld.

2.3

De motorfiets is onbeschadigd ten vervoer aangeboden en beschadigd in Aruba gearriveerd.

2.4

[eiser] stelt Vicari aansprakelijk voor de schade.

3 HET VERZOEK

3.1

Vicari meent gronden te hebben om van King Ocean Services Ltd. vrijwaring te vorderen en verzoekt op voet van artikel 71 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering oproeping van deze (rechts)persoon te bevelen.

3.2

Vicari grondt het verzoek erop dat zij expediteur en niet vervoerder is en daarmee niet aansprakelijk voor tijdens het vervoer geleden schade. Mocht zij toch aansprakelijk zijn is King Ocean Services Ltd., als de contractspartij die het vervoer verzorgde, gehouden Vicari de schade ten gevolge van de toerekenbare tekortkoming in de uitvoering van de vervoersovereenkomst te vergoeden, aldus Vicari.

3.3

[eiser] heeft geen bezwaar tegen toewijzing van het verzoek.

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor toewijzing van de vordering tot oproeping in vrijwaring is voldoende dat blijkt dat de waarborg krachtens zijn rechtsverhouding tot de gewaarborgde verplicht is om de nadelige gevolgen van een veroordeling van de gewaarborgde in de hoofdzaak te dragen. Tussen de vordering in de hoofdzaak en de vordering in vrijwaring hoeft geen rechtstreeks verband te bestaan. Evenmin is vereist dat de waarborg verplicht is om de gewaarborgde in de procedure bij te staan. Indien aan het vereiste voor het toestaan van oproeping in vrijwaring in beginsel is voldaan dient de rechter over te gaan tot een onderzoek van de belangen van partijen en de eisen van een doelmatige procesvoering teneinde te kunnen beoordelen of de oproeping tot vrijwaring in de omstandigheden van het geval op haar plaats is en meer in het bijzonder of daarvan wellicht onredelijke of onnodige vertraging van het geding te verwachten is.

4.2

Gegeven de omstandigheid dat King Ocean Services Ltd. in de Verenigde Staten van Amerika gevestigd is en het het gerecht gebleken is dat de betekening van oproepingsexploten aan verweerders die gevestigd zijn in een staat die partij is bij het Haags Betekeningsverdrag 1965 problematisch is omdat niet blijkt, dat voldaan wordt aan het bepaalde in artikel 15 van dat verdrag, is het gerecht van oordeel, dat de eisen van een doelmatige en voldoende vlotte procesgang meebrengen dat het verzoek moet worden afgewezen.

4.3

Als de in het ongelijk te stellen partij zal Vicari de proceskosten van [eiser] moeten vergoeden. Het gerecht begroot het salaris gemachtigde in verband met de omstandigheid dat hij geen bezwaar tegen toewijzing van het incidentele verzoek had op nihil.

5 DE UITSPRAAK:

De rechter in dit gerecht:

in het incident:

wijst het verzoek af;

veroordeelt Vicari in de kosten van dit incident, die tot de datum van uitspraak aan de kant van [eiser] worden begroot op nihil.

in de hoofdzaak:

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 27 juni 2018 voor conclusie van repliek;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 30 mei 2018 in aanwezigheid van de griffier.