Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:246

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
02-05-2018
Datum publicatie
08-05-2018
Zaaknummer
A.R. 2944 van 2016 / AUA201600681
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel, betekeningsperikelen, internationale kennisgeving van het verzoek, artikel 15 van het Haags Betekeningsverdrag 1965.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 2 mei 2018

Behorend bij A.R. 2944 van 2016 / AUA201600681

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

C.A. CERBESERIA ARUBANO N.V.,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Cerbeseria,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de rechtspersoon naar het recht van de staat Virginia, Verenigde Staten van Amerika

WILLIAMSVILLE BREWERY LTD,

te Richmond, Virginia, Verenigde Staten van Amerika,

hierna ook te noemen: Williamsville Brewery,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 12 april 2017;

- de akte zijdens Cerbeseria.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

In het vonnis van 12 april 2017 heeft het gerecht – kort gezegd – de griffier opdracht gegeven om informatie in te winnen omtrent de internationale kennisgeving van het verzoek aan Williamsville Brewery.

2.2

In haar akte deelt Cerbeseria mee dat zij, direct noch indirect heeft vernomen hoe het met de internationale kennisgeving van het verzoek staat. Zij verzoekt voort te procederen dan wel Land Aruba op te dragen informatie te verschaffen op straffe van een dwangsom.

2.3

Land Aruba is geen partij in dit geding. Hij kan daarom in dit geding niet veroordeeld worden tot verstrekken van informatie met betrekking tot de internationale kennisgeving. In dit geding kan ook niet aan de orde komen of Land Aruba aansprakelijk is voor de schade die wordt veroorzaakt doordat niet kan blijken of Williamsville Brewery juist is opgeroepen.

2.4

Zonder dat het gerecht heeft vastgesteld dat Williamsville Brewery conform artikel 15 van het Haags Betekeningsverdrag 1965 in kennis is gesteld van het ingediende verzoek kan tegen Williamsville Brewery geen verstek worden verleend. Anders dan Cerbeseria kennelijk aanvoert wordt haar de toegang tot de rechter door het nalaten van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken (DWJZ) niet onmogelijk gemaakt. Het staat Cerbeseria immers vrij om bij de rechter in Richmond (Virginia, USA) een beslissing uit te lokken die vervolgens in Aruba voor erkenning en zodanige ten uitvoerlegging in aanmerking komt dat materieel hetzelfde resultaat, te weten doorhaling van het beslag, wordt bereikt.

2.5

Het gerecht zal de zaak naar de rol verwijzen voor uitlating zijdens Cerbeseria zodat Cerbeseria kan aangeven of zij wil wachten op informatie zijdens DWJZ of vonnis wordt gewezen. Dat vonnis zal dan luiden dat verstekverlening jegens Williamsville Brewery wordt geweigerd.

2.6

Het voorgaande laat overigens onverlet dat door de rechter in spoedeisende gevallen voorlopige of conservatoire maatregelen genomen kunnen worden (artikel 15 laatste volzin van het verdrag).

2.7

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van 6 juni 2018 voor uitlating als bedoeld in rechtsoverweging 2.5;

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 2 mei 2018 in aanwezigheid van de griffier.