Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:226

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-04-2018
Datum publicatie
25-04-2018
Zaaknummer
K.G. AUA201800940
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG. Verstek. Contactverbod en straatverbod.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 20 april 2018

Behorend bij K.G. AUA201800940

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

[Eiseres],

te Aruba,

hierna ook te noemen: de vrouw,

gemachtigde: de advocaat mr. J.A.R. Bryson,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: de man,

niet verschenen.

DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 9 april 2018;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de mondelinge behandeling op 20 april 2018. De man, hoewel deugdelijk opgeroepen is niet verschenen.

Aan de verschenen partij is meegedeeld dat vandaag vonnis zou worden gewezen.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Partijen hebben een affectieve relatie gehad. Gedurende hun relatie hebben de vrouw en haar twee minderjarige kinderen te maken gehad met fysiek en verbaal geweld van de man jegens hen.

2.2

De vrouw heeft - om te ontsnappen aan het huiselijk geweld - met haar twee kinderen haar huurwoning verlaten.

2.3

Sinds enkele dagen heeft de man – na vernieling cq beschadiging van een en ander - de woning verlaten.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

De vrouw vordert - na intrekking van sustenu a,b,c van het petitum van de dagvaarding ter zitting – de man een contact- en straatverbod op te leggen, op straffe van een dwangsom.

3.2

De man is, ondanks deugdelijk te zijn opgeroepen, niet verschenen en heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Uit het bewijs van onvermogen dat door de vrouw is overgelegd, blijkt dat zij onvermogend is om de proceskosten te dragen, zodat aan haar toestemming om kosteloos te procederen zal worden verleend.

4.2

Voldoende aannemelijk is geworden dat er sprake is van een reële dreiging van toekomstig onrechtmatig handelen van de kant van de man jegens de vrouw en/of haar kinderen en dat ter kering van deze dreiging het gevorderde verbod nodig is. De vorderingen van de vrouw komen het gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voor en worden daarom toegewezen behoudens hetgeen hierna wordt overwogen.

4.3

Het gerecht zal de tijdsduur van het contactverbod en straatverbod in verband met de eisen van proportionaliteit in tijdsduur beperken tot een periode van één jaar.

4.4

De man zal, als de in het ongelijk te stellen partij, in de proceskosten aan de zijde van eiseres worden veroordeeld.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

verleent de vrouw toestemming om kosteloos te procederen;

5.2

verbiedt de man om gedurende een periode van één jaar na betekening van dit vonnis zich te bevinden binnen een straal van honderd meter (100m) van de woning van eiseres te [adres] in Aruba;

5.3

verbiedt de man om gedurende een periode van één jaar na betekening van dit vonnis op welke wijze dan ook (persoonlijk, schriftelijk of telefonisch) contact te nemen met de vrouw en de minderjarigen;

5.4

bepaalt dat de man na betekening van dit vonnis bij iedere overtreding van – één van – voormelde verboden een dwangsom verbeurt van Afl. 500,- per keer met een maximum van Afl. 10.000,-;

5.5

veroordeelt de man in de proceskosten, aan de zijde van de vrouw begroot op Afl. 450,- aan griffierechten (te betalen aan de griffie), Afl. 225,67 aan oproepingskosten en Afl. 1.000,- aan salaris gemachtigde;

5.6

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

5.7

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van vrijdag 20 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.