Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:215

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-04-2018
Datum publicatie
18-04-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA 201800133
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel-ej-vordering openbaar ministerie tot verbetering geboorteakte en doorhaling latere vermelding betreffende erkenning

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 april 2018

Behorend bij EJ nr. AUA 201800133

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op de vordering van

HET OPENBAAR MINISTERIE,

in Aruba.

Als belanghebbenden worden aangemerkt:

DE AMBTENAAR VAN DE BURGERLIJKE STAND (abs).

[naam minderjarige].

1 DE PROCEDURE

Het openbaar ministerie heeft op verzoek van de abs op 17 januari 2018 gevorderd dat de rechter gelast dat de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2004, ten name van de op [datum] 2004 geboren voornoemde [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige), wordt aangevuld en verbeterd met de gegevens van de vader. Voorts heeft het openbaar ministerie gevorderd dat de latere vermelding betreffende erkenning, met vervolg blad 1 onder nummer [nummer], bij bovengenoemde geboorteakte wordt doorgehaald.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Op grond van artikel 1:24 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) kan de rechter op vordering van het openbaar ministerie aanvulling, doorhaling of verbetering gelasten van een akte of latere vermelding in een register van de burgerlijke stand.

2.2

Gebleken is dat de minderjarige op [datum] 2004, dezelfde dag waarop de geboorteakte is opgemaakt, door de heer [naam vader] (inmiddels [naam vader] wegens naamwijziging), geboren op [datum] 1978 in de Dominicaanse Republiek, is erkend. Voornoemde erkenning werd bij bovengenoemde geboorteakte vermeld door middel van een latere vermelding betreffende erkenning, met vervolgblad 1 onder nummer [nummer]. Naderhand is gebleken dat de moeder, [naam moeder] en de heer [naam vader] op [datum] 2003 in de Dominicaanse Republiek, in het huwelijk zijn getreden. Dit huwelijk werd op [datum] 2007 bij de Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister van Aruba ingeschreven. Het voorgaande betekent dat de minderjarige staande het huwelijk tussen de moeder en de heer [naam vader] is geboren. De heer [naam vader] is derhalve op grond van artikel 1:199 onder sub a BWA, vader van de minderjarige. In voornoemde geboorteakte ontbreken zijn gegevens. De akte dient met de gegevens van de vader te worden aangevuld. Voorts dient de latere vermelding betreffende erkenning, met vervolgblad 1 onder nummer [nummer] bij bedoelde geboorteakte, te worden doorgehaald.

2.3

Artikel 1:5, lid 1 BWA bepaalt, voor zover hier van belang, dat de geslachtsnaam van een kind, die van zijn vader is. Betreffende akte dient gelet hierop dan ook wat betreft de geslachtsnaam van de minderjarige te worden verbeterd.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de geboorteakte met nummer [nummer] van het registerjaar 2004, ten name van [naam minderjarige], aan te vullen met de volgende gegevens en te verbeteren als volgt:

Geslachtsnaam kind : [geslachtsnaam kind]

Geslachtsnaam vader : [geslachtsnaam vader]

Voornamen vader : [voornamen vader]

Plaats van geboorte vader : [plaats van geboorte vader]

Dag van geboorte vader : [datum] 1978

gelast de ambtenaar van de burgerlijke stand om de latere vermelding betreffende erkenning, met vervolgblad 1 onder nummer [nummer] bij de geboorteakte, door te halen.

Deze beschikking is gegeven op 17 april 2018 door mr. J. Sap, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.