Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:189

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
09-04-2018
Datum publicatie
17-04-2018
Zaaknummer
K.G. AUA201800491
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

Civiel - Kort geding - Nu eiseres zich tot de civiele in plaats van de bestuursrechter heeft gewend, is zij niet ontvankelijk in haar verzoek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Uitspraak van 9 april 2018

K.G. AUA201800491

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van

[eiseres],

gevestigd in Aruba,

eiseres, hierna te noemen [eiseres],

gemachtigde: de advocaat mr. lic. B.M. de Sousa,

gericht tegen:

de publiekrechtelijke rechtspersoon

HET LAND ARUBA

gedaagde, hierna te noemen het land,

gemachtigde: mr. V.M. Emerencia (DWJZ).

1 De feiten en het procesverloop

1.1.

Bij beschikking van 6 februari 2018 heeft het land [eiseres] gesommeerd om binnen veertien dagen de (overdekte) buitenbar, met de grond verheven douches en een uitbouw van de keuken (spoelkeuken) bij haar Coco Loco Bar & restaurant te Eagle Beach af te breken of te verwijderen dan wel te doen verwijderen.

1.2

Bij verzoek van 23 februari 2018 heeft [eiseres] zich tot de civiele rechter gewend met het verzoek om het land te verbieden over te gaan tot uitvoering van de aangekondigde bestuursdwang, tot dat in de bodemprocedure onherroepelijk zal zijn beslist. Tevens heeft [eiseres] een ordemaatregel verzocht en verkregen, inhoudende dat het land niet mocht overgaan tot uitoefening van de aangekondigde bestuursdwang tot dat in dit kort geding zou zijn beslist.

1.3

De mondelinge behandeling vond plaats op 15 maart 2018. Aanwezig waren [eiseres] met haar raadslieden en het land, vertegenwoordigd door zijn procesgemachtigde. De gemachtigden hebben gepleit conform hun pleitnotities en in re- en dupliek het woord gevoerd.

1.4

De uitspraak is bepaald op heden.

2. De beoordeling

2.1

In dit kort geding komt [eiseres] op tegens een bestuursrechtelijke beslissing.

Tegen deze beslissing staat een rechtsgang open, die met voldoende waarborgen is omkleed. [eiseres] had immers een voorlopige voorziening kunnen vorderen bij de bestuursrechter. Nu [eiseres] zich tot de civiele in plaats van de bestuursrechter heeft gewend, is zij niet ontvankelijk in haar verzoek.

2.2

Nu [eiseres] in het ongelijk is gesteld, wordt zij in de kosten van de procedure veroordeeld, welke aan de zijde van het land op nihil worden gesteld.

3 BESLISSING

De rechter in dit gerecht:

3.1

verklaart [eiseres] niet ontvankelijk in haar verzoek;

3.3

veroordeelt [eiseres] in de kosten van de procedure en stelt deze aan de zijde van het land op nihil.

Deze beslissing is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van 9 april 2018 in aanwezigheid van de griffier.