Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:187

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-04-2018
Datum publicatie
17-04-2018
Zaaknummer
EJ nr. AUA20180300
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 april 2018

behorend bij EJ nr. AUA20180300.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

met betrekking tot de minderjarige:

[naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba.

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[naam vader], de vader,

FUNDACION GUIA MI, de voorgestelde gezinsvoogd.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 2 februari 2018,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 20 februari 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen de ouders in persoon, namens de Voogdijraad mevrouw [naam A] en mevrouw [naam B] en namens de Fundacion Guia Mi mevrouw [naam Y].

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de relatie tussen de vader en de moeder is [de minderjarige] op [geboortedatum] in Aruba geboren. De vader heeft de minderjarige erkend. De moeder oefent het gezag over de minderjarige alleen uit.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 20 februari 2018 (EJ 2828/17) is de voorlopige toevertrouwing aan de Voogdijraad van de minderjarige bekrachtigt en de moeder is geschorst gedurende deze toevertrouwing uit het gezag tot aan de datum van de beschikking in de zaak van ondertoezichtstelling.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de periode van één jaar.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Uit het rapport van de Voogdijraad kan worden vastgesteld dat de moeder een slecht levensgedrag heeft. Verder blijkt uit het rapport dat de moeder onvoldoende inzicht heeft in de behoefte van de minderjarige. Door de huidige woon- en financiële situatie kan de moeder nog geen behoorlijke verzorgings- en opvoedsituatie aan de minderjarige garanderen. Er wordt geadviseerd dat de minderjarige onder toezicht worden gesteld en zowel de minderjarige als de ouders de aangepaste en nodige hulpverlening krijgen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [de minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden,

benoemt een door de Fundacion Guia Mi te benoemen medewerker tot gezinsvoogd over de minderjarige,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 3 april 2018 door mr. J. Sap, rechter in dit gerecht, in aanwezigheid van de griffier.