Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:147

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-02-2018
Datum publicatie
28-03-2018
Zaaknummer
A.R. 152 van 2011 / AUA201100006
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, verdeling nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF Actueel 2018/121
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 21 februari 2018

Behorend bij A.R. 152 van 2011 / AUA201100006

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

Eiseres 1

Eiseres 2

Eiser 3

wonende te Aruba,

eisers in de hoofdzaak, gedaagden in het incident

hierna ook te noemen: [eisers],

gemachtigde: de advocaat mr. M.B. Boyce,

tegen:

Gedaagde 1

Gedaagde 2

Gedaagde 3

Gedaagde 4

Gedaagde 5

Gedaagde 6

Gedaagde 7

wonende te Aruba en te Nederland

gedaagden in de hoofdzaak, eisers in het incident,

hierna ook te noemen: [gedaagden].,

gemachtigden: de advocaten mrs. D. Kock en L.J.Pieters ,

alsmede tegen

Gevoegde pp 1

Gevoegde pp 2

wonende te Nederland

hierna te noemen: [gevoegde pp X].

procederende in persoon..

1 DE VERDERE PROCEDURE

1.1

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het tussenvonnis van 8 november 2017;

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de comparitie van partijen d.d. 12 januari 2018, waaruit blijkt dat zijn verschenen [eiseres 1], [eiser 2], mr. Boyce, mr. D. Kock en met schriftelijke volmacht, [naam Y], schoonmoeder van [gevoegde pp X].

1.2

De zaak is hierna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Voorop wordt gesteld dat volhard wordt in hetgeen reeds is overwogen en beslist in de tussenvonnissen van 18 maart 2012, 25 maart 2015 en 8 november 2017.

2.2

Ter gelegenheid van de comparitie na antwoord op 12 januari 2018 zijn partijen overeengekomen dat [gedaagde 5] een bedrag ad Afl. 5.644,95 terug dient te betalen aan de nalatenschap ter zake gebruikersvergoeding.

2.3

Voorts is overeengekomen dat notaris H. Rodriguez-Taekema tot boedelnotaris dient te worden benoemd en gerechtsdeurwaarder Roos tot onzijdig persoon. Partijen kunnen zich tot deze notaris wenden. Met het verzoek de nalatenschap te verdelen conform het dictum in dit vonnis.

2.4

Gelet op de aard van de procedure zullen de proceskosten worden gecompenseerd.

3 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

3.1

deelt het onroerend goed te [adres], kadastraal aangeduid als Land Aruba, Eerste Afdeling, Sectie ?, nummer xxxx, erfpachtsrecht tot 24 maart 2012, groot 487m2 met het daarop gebouwde woonhuis en twee appartementen, plaatselijk bekend als [adres] met een waarde van Afl. 189.000,00 toe aan [eisers];

3.2

deelt de inboedel ter waarde van Afl. 4.930,00 toe aan [eisers];

3.3

beveelt [eisers] om aan de overige erfgenamen uit te keren hun erfdeel in het onroerend goed ad Afl. 189.000,00 en de inboedel ad Afl. 4.930,00 conform de breukdelen genoemd in de verklaring van erfrecht;

3.4

de saldi op de bankrekeningen xxxxxx, yyyyyy en zzzzzz bij Aruba

Bank, dienen per datum overlijden verdeeld te worden onder de erfgenamen, conform de breukdelen zoals genoemd in de verklaring van erfrecht;

3.5

beveelt [eisers] om de ontvangen huuropbrengsten ad Afl. 44.280,00 terug te betalen aan de nalatenschap, op dat die door de hierna te benoemen notaris verdeeld kunnen worden onder de erfgenamen conform de breukdelen genoemd in de verklaring van erfrecht;

3.6

beveelt [gedaagde 5] te betalen aan de nalatenschap een bedrag

Afl. 5.644,95, zijnde de gebruikersvergoeding, opdat dit bedrag door de hierna te benoemen notaris verdeeld kan worden onder de erfgenamen, conform de breukdelen genoemd in de verklaring van erfrecht;

3.7

deelt het LAGO horloge zonder enige verrekening toe aan [naam Z];

3.8

benoemt notaris mr. H. Rodriguez-Taekema tot boedelnotaris;

3.9

benoemt deurwaarder Roos tot onzijdig persoon;

3.10

bepaalt dat dit vonnis in de plaats treedt van eventueel noodzakelijke akten en dat

dit rechtsgeldig kan worden ingeschreven in de daartoe bestemde registers;

3.11

bepaalt dat elke partij de eigen kosten draagt;

3.12

verklaart dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

3.13

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. Y.M. Vanwersch rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 21 februari 2018 in aanwezigheid van de griffier.