Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:117

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
07-03-2018
Datum publicatie
19-03-2018
Zaaknummer
A.R. 2352 van 2016
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Tussenvonnis. Gedaagde niet correct opgeroepen voor conclusie van dupliek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 7 maart 2018

Behorend bij A.R. 2352 van 2016

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

TROPISCHE BOTTELMAATSCHAPPIJ VAN ARUBA N.V.,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: TBA,

gemachtigde: de advocaat mr. W.G.T.M. Kloes,

tegen:

[Gedaagde],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [Gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het vonnis in het incident tot vrijwaring van 14 juni 2017;

- het herstelvonnis in het incident van 21 september 2017;

- de conclusie van repliek, genomen op 8 november 2017.

[Gedaagde] heeft geen conclusie van dupliek genomen.

Daarop is akte niet-dienen verleend.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Op 14 april 2015 heeft TBA een consignatieovereenkomst opgesteld.

2.1.1

Op de eerste pagina, onder het kopje “Activity Information” staat onder meer het volgende.

Activity Name: MMA april 25

Delivery Address: Don Mansur Ball Park

(…)

Mobile: [mobiel telefoonnummer]

2.1.2

Onder het kopje ”Payment Information” staat onder meer het volgende.

Person’s Name: [Gedaagde]

(…)

Mobile: [mobiel telefoonnummer]

2.1.3

Deze overeenkomst is door [Gedaagde] ondertekend.

2.2

Op de factuur van 27 augustus 2015 ten bedrage van Afl. 11.585,79,--, die door TBA bij verzoekschrift is overgelegd, staat het volgende vermeld:

Sold To:

[Gedaagde],

Don Elias Mansur Ballpark

Oranjestad, Aruba

Aruba

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

TBA vordert dat het gerecht bij vonnis, uitvoerbaar bij voorraad, [Gedaagde] veroordeelt om aan TBA, te voldoen het bedrag van Afl. 11.585,79, vermeerderd met 1,5% rente per maand vanaf 4 mei 2016 tot aan de dag der algehele vergoeding, alsmede vermeerderd met 15% overeengekomen buitengerechtelijke incassokosten ad Afl. 1.737,87, met veroordeling van [Gedaagde] in de kosten van het geding.

3.2

TBA grondt de vordering erop dat [Gedaagde] toerekenbaar tekortgeschoten is in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting en dat zij in verband daarmee incassokosten heeft gemaakt.

3.3

[Gedaagde] voert verweer en concludeert dat TBA niet-ontvankelijk dient te worden verklaard in haar vordering. [Gedaagde] voert aan dat niet zij, maar de stichting genaamd Aruba Madness Foundation (hierna: de stichting) een consignatie overeenkomst met TBA is aangegaan. [Gedaagde] erkent dat het gevorderde bedrag aan TBA verschuldigd is, maar is van mening dat de stichting, en niet zij, daarvoor aansprakelijk gehouden dient te worden.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op de rolzitting van 8 november 2017 is de zaak verwezen naar de rolzitting van 24 januari 2018 voor conclusie van dupliek. [Gedaagde] is toen ter zitting niet verschenen, en heeft evenmin gedupliceerd. Uit het dossier is echter nadien gebleken dat [Gedaagde] niet op de juiste wijze is opgeroepen voor de zitting van 24 januari 2018, zijnde de dag waarop zij schriftelijk op de inhoud van de conclusie van repliek diende te dupliceren. Immers, aan [Gedaagde] is bij brief van dit gerecht van 9 november 2017 medegedeeld dat zij ter terechtzitting van 14 januari 2018 een conclusie van dupliek kon nemen. Deze datum is niet juist. Dat had 24 januari moeten zijn. Er is dan ook ten onrechte akte niet-dienen verleend.

4.2

De zaak is ten onrechte verwezen naar de rolzitting van heden voor het wijzen van vonnis. Gelet op het feit dat [Gedaagde] niet op de juiste wijze is opgeroepen voor de rolzitting van 24 januari 2018, om op de inhoud van de conclusie van repliek te dupliceren, dient een nieuwe datum hiervoor te worden bepaald.

4.3

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

verwijst de zaak naar de rolzitting van woensdag 4 april 2018 om 08:30 uur voor conclusie van dupliek zijdens [Gedaagde];

houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 7 maart 2018 in aanwezigheid van de griffier.