Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2018:101

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-02-2018
Datum publicatie
26-02-2018
Zaaknummer
2161 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, plaatsing onder curatele gestelde

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 20 februari 2018

behorend bij EJ nr. 2161 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoekster], in haar hoedanigheid van curatrice,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: de advocaat mr. lic. B.M. de Sousa,

om plaatsing in het Centro di Motivacion van de onder curatele gestelde:

[naam onder curatele gestelde],

wonende in Aruba,

hierna te noemen: [onder curatele gestelde],

verschenen in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 10 oktober 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de zitting van 16 januari 2018, waaruit blijkt dat de zaak mondeling is behandeld in aanwezigheid van de curatrice bij haar gemachtigde voornoemd, mr. C.S. Edwards occuperende voor lic. mr. B.M. de Sousa en [onder curatele gestelde] in persoon.

De uitspraak is

2 DE FEITEN

Bij beschikking van dit gerecht van 16 november 2006 (EJ-3095/06) is de ondercuratelestelling van [onder curatele gestelde] uitgesproken, met benoeming van verzoekster als zijn curatrice.

3 HET VERZOEK

3.1

Het verzoek strekt tot plaatsing van [onder curatele gestelde] in het Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe is aangevoerd dat hij als gevolg van zijn verslaving niet in staat is om zijn belangen of het belang van anderen behoorlijk waar te nemen en in het openbaar regelmaat aanstoot geeft, diestallen en inbraken pleegt en overlast zorgt. De curatrice voert aan dat zij noodzaak ziet voor een verplichte opname voor de duur van een jaar in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion.

3.2 [

onder curatele gestelde] heeft aangegeven dat hij wel behandeling wenst te ondergaan in een verslavingskliniek, maar dat dit op vrijwillige basis dient te geschieden. Hij wil daarom opgenomen worden in Centro Dakota, waar hij niet opgesloten wordt. Hij heeft tevens aangegeven dat hij op bericht van de reclassering wacht voor opname in Centro Dakota in verband met een strafrechtelijke veroordeling op 5 oktober 2017, waarbij bij onder toezicht van de reclassering is gesteld.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:387 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW). Ingevolge deze bepaling is de rechter bevoegd om een persoon die uit hoofde van gewoonte van misbruik van verdovende middelen onder curatele is gesteld, uiterlijk voor één jaar, doch zo nodig, telkens uiterlijk voor één jaar te verlengen, ter verpleging in het Centro di Motivacion, te doen plaatsen, ingeval is gebleken dat hij in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft of zijn eigen veiligheid of die van anderen in gevaar brengt.

4.2

Ter zitting heeft [onder curatele gestelde] beaamd dat hij drugs gebruikt, namelijk crack/cocaïne, en dat hij sinds zijn jeugd verslaafd is. Hij heeft tevens beaamd dat hij heel vaak vrijwillig opgenomen is geweest in verslavingscentra, waaronder in Centro Dakota, om van zijn verslaving af te komen, maar dat het telkens niet gelukt is om van zijn verslaving af te komen. Uit de overgelegde mutaties van het Korps Politie Aruba en de overgelegde extractvonnissen blijkt dat hij meerdere malen inbraken heeft gepleegd dan wel pogingen daartoe heeft gedaan en overlast veroorzaakt. De zussen van [onder curatele gestelde] hebben verklaard dat hij hun bedreigt als hij onder invloed is, zichzelf niet verzorgt en zijn leefomgeving niet schoon houdt. Hij slaapt overdag en gaat in de nachtelijke uren op zoek naar drugs aldus de zussen. Eén van de zussen die met [onder curatele gestelde] in het ouderlijk huis woont is tevens bang dat [onder curatele gestelde] brand zal stichten in huis doordat hij onder invloed kaarsen aansteekt. De familieleden hebben diverse keren geprobeerd om hulp voor [onder curatele gestelde] te zoeken.

4.3

Uit het verhandelde ter zitting is gebleken dat [onder curatele gestelde] door zijn drugsverslaving in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft en zijn eigen veiligheid en die van anderen in gevaar brengt. Tevens is gebleken dat opname in een vrijwillige setting niet afdoende is om [onder curatele gestelde] van zijn verslaving af te helpen. Het gerecht acht een gedwongen plaatsing in het Centro di Motivacion in dit geval daarom geïndiceerd. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

beveelt de plaatsing van de onder curatele gestelde [onder curatele gestelde] in het Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar, ingaande uiterlijk een jaar na heden.

Deze beschikking is gegeven door mr. M. Schoemaker, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 20 februari 2018 in tegenwoordigheid van de griffier.