Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:980

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-12-2017
Datum publicatie
17-12-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1690 van 2017 / AUA201701951
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, wijziging huwelijkse voorwaarden

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 12 december 2017

behorend bij EJ. nr. 1690 van 2017 / AUA201701951

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek ex artikel 1:119 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba van

[naam verzoekster 1],

wonende te [adres],

en

[naam verzoeker 2] ,

wonende te [adres],

VERZOEKERS,

procederende in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 10 augustus 2017,

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 31 oktober 2017, waaruit blijkt dat de verzoekers in persoon zijn verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 OVERWEGINGEN

2.1

Verzoekers zijn in Aruba onder het sluiten van huwelijkse voorwaarden met elkaar getrouwd.

2.2

Het verzoek strekt tot het wijzigen van de huwelijkse voorwaarden, in die zin dat zij de tussen hen bestaande huwelijksvoorwaarden inhoudende algehele uitsluiting van elke huwelijksvermogensrechtelijke gemeenschap wensen op te heffen en in het vervolg gehuwd wensen te zijn onder het stelsel van de wettelijke gemeenschap van goederen, met uitzondering van eventuele rechten in nalatenschap. Verzoekers hebben bij hun verzoek een concept-notariële akte overgelegd.

2.3

Ter zitting is niet gebleken dat een redelijke grond voor het verzoek tot wijziging van de huwelijkse voorwaarden ontbreekt, noch dat er gevaar voor benadeling van schuldeisers bestaat. Nu overigens ook niet is gebleken dat de in de concept-notariële akte opgenomen voorwaarden, waarbij wordt afgeweken van de regels der wettelijke gemeenschap, strijden met dwingende wetsbepalingen, de goede zeden of de openbare orde, zal het gerecht deze goedkeuren.

2.4

Het gerecht zal de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde voorwaarden aan deze beschikking hechten, zodat deze hiervan deel uit zal maken.

3. DE BESLISSING

Het gerecht:

keurt goed de verzochte wijziging van de huwelijkse voorwaarden,

hecht aan deze beschikking de concept-notariële akte inhoudende de goedgekeurde gewijzigde huwelijkse voorwaarden, zodat deze deel uitmaakt van de beschikking,

verstaat dat de goedkeuring vervalt indien de akte niet is verleden binnen drie maanden na het in kracht van gewijsde gaan van deze beschikking.

Aldus gegeven op dinsdag 12 december 2017 door mr. E.M.D. Angela, rechter bij in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.