Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:976

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-12-2017
Datum publicatie
17-12-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1575 van 2017 / AUA201701715
Rechtsgebieden
Arbeidsrecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

arbeidsrecht, veroordeling om achterstallig loon, schadeloosstelling, cessantia-uitkering te betalen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6588
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 12 december 2017

Behorend bij EJ nr. 1575 van 2017 / AUA201701715

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

[verzoeker],

kosteloos procederend krachtens beschikking van dit gerecht van 4 oktober 2017,

wonende te Aruba,

VERZOEKER, hierna: [verzoeker],

gemachtigde: de advocaat mr. P.G. Dowers-Alders,

tegen:

de naamloze vennootschap,

VAN DEN BROEK CONSTRUCTION, LABOR & CLEANING N.V.,

gevestigd te [adres] in Aruba,

VERWEERSTER, hierna: Van den Broek,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 27 juli 2017;

- het exploot van betekening d.d. 6 oktober 2017, waarbij Van den Broek wederom is opgeroepen om op 31 oktober 2017 een verweerschrift in te dienen en te verschijnen voor de behandeling. Van den Broek is, ondanks behoorlijke oproeping, niet verschenen.

De beschikking is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

[verzoeker] verzoekt - naar het gerecht begrijpt - bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren beschikking:

  1. [verzoeker] toe te laten om kosteloos te mogen procederen;

  2. Van den Broek te bevelen om het achterstallige loon te betalen van (kennelijk) 1 november 2016 tot en met 3 april 2017, vermeerderd met de vertragingsrente en de wettelijke rente vanaf 17 juli 2017;

  3. Van den Broek te bevelen vanwege de schade ex art. 1615r lid 1 BW 3 maanden brutosalaris te betalen;

  4. Van den Broek te bevelen vanwege cessantia 11 ΒΌ weken salaris aan [verzoeker] te betalen,

  5. Van den Broek te bevelen de achterstallige betalingen tot 3 april 2017 aan pensioenopbouw van [verzoeker] aan Fatum Life Aruba N.V. te betalen;

  6. Van den Broek te veroordelen in de kosten van de procedure.

3 DE BEOORDELING

3.1

Van den Broek heeft geen gebruik gemaakt van de aan haar aangeboden mogelijkheid om verweer te voeren. Nu er van de zijde van Van den Broek geen verweer is gevoerd tegen het verzoek tot betaling aan [verzoeker] terzake het achterstallig loon, de schadeloosstelling, de cessantia-uitkering, de pensioenopbouw en deze voldoende zijn onderbouwd, zal het gerecht deze verzoeken toewijzen. Datzelfde geldt voor het verzoek tot betaling van de vertragingsrente ex artikel 7A:1614q BW met matiging tot de gebruikelijke 15% en de wettelijke rente ex artikel 6:119 BW.

3.2

Van den Broek zal als de in het ongelijk gestelde partij worden veroordeeld in de kosten van de procedure, tot op heden begroot op Afl. 50,- griffierecht, op Afl. 174,92 aan explootkosten en op Afl. 500,- aan salaris van gemachtigde.

4 DE BESLISSING

De rechter:

4.1

veroordeelt Van den Broek om tegen behoorlijk bewijs van kwijting aan [verzoeker] te betalen zijn achterstallig loon van 1 november 2016 tot 3 april 2017, vermeerderd met de wettelijke rente ingaande 17 juli 2017 en de vertragingsrente over het loon, gematigd tot 15%;

4.2

veroordeelt Van den Broek om aan [verzoeker] het loon over de opzegtermijn van 3 maanden en de cessantia-uitkering te betalen;

4.3

veroordeelt Van den Broek om aan Fatum Life Aruba N.V. te betalen de pensioenopbouw van [verzoeker] tot 3 april 2017;

4.4

veroordeelt Van den Broek in de kosten van de procedure aan de zijde van [verzoeker] gevallen;

4.5

verklaart deze beschikking tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

4.6

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.J. Noordhuizen, rechter in dit gerecht en werd in het openbaar uitgesproken op dinsdag 12 december 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.