Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:973

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
12-12-2017
Datum publicatie
15-12-2017
Zaaknummer
E.J. nr. 1114 van 2017 / AUA201700991
Rechtsgebieden
Personen- en familierecht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ontkenning vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 12 december 2017

Behorend bij E.J. nr. 1114 van 2017 / AUA201700991

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

1. [naam moeder], de moeder,

2. [naam vader], de biologische vader,

beide wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. H.F. Falconi,

tegen

[naam man],

zonder bekende woon- of verblijfplaats,

VERWEERDER, de man,

niet verschenen.

Belanghebbende:

[naam minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in hoedanigheid van bijzondere curator,

DE AMBTENAAR VAN DE BUREGERLIJKE STAND,

gemachtigde: mr. J.M.A.M. Ponsioen.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 31 mei 2017;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend op 26 oktober 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 31 oktober 2017, waaruit blijkt dat verzoekers in persoon zijn verschenen bijgestaan door hun gemachtigde. Tevens zijn aanwezig namens de ambtenaar van de Burgerlijke Stand, mr. J.M.A.M. Ponsioen, en namens de Voogdijraad, mr. Y. Maduro.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de moeder en de man is op [geboortedatum] in Aruba geboren [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige).

2.2

Op 21 juli 2010 werd het huwelijk tussen de moeder en de man ontbonden door inschrijving van de echtscheidingsbeschikking in de registers van de Burgerlijke Stand.

2.3

Uit de overgelegde resultaten van het DNA-onderzoek is gebleken dat [naam vader] de biologische vader is van de minderjarige.

3 HET VERZOEK

Het ter zitting gewijzigde verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man.

4 DE BEOORDELING

4.1

De moeder heeft aan het verzoek ten grondslag gelegd dat de minderjarige geboren is uit de relatie tussen haar en de heer [naam vader].

4.2

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) dient in zaken van afstamming het minderjarige kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden, en zal als zodanig worden benoemd.

4.3

Ingevolge artikel 1:200 leden 1, 5 en 6 BW kan, op de grond dat de man niet de biologische vader van het kind is, het door het huwelijk ontstane vaderschap door de moeder, de man en het kind worden ontkend. Het verzoek van de moeder tot gegrondverklaring van de ontkenning dient te worden ingediend binnen een jaar na de geboorte van het kind. Het verzoek van de moeder is niet binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat zij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in haar verzoek. De biologische vader is niet bevoegd tot indiening van een verzoek tot gegrondverklaring van de ontkenning, zodat ook hij niet-ontvankelijk zal worden verklaard in zijn verzoek.

4.4

De bijzondere curator heeft ter zitting namens de minderjarige om gegrondverklaring van de ontkenning verzocht. De bijzondere curator is bevoegd de minderjarige te vertegenwoordigen in een door de moeder of de juridische vader ingekomen verzoekschrift tot ontkenning van vaderschap. Het verzoek is binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat hij ontvankelijk is in zijn verzoek.

4.5

Uit de overgelegde resultaten van het DNA-onderzoek van 5 maart 2015 blijkt dat de man niet de verwekker is van de minderjarige. Aan de wettelijke eis is dus voldaan. Voor het overige is niet gebleken van enig bezwaar tegen toewijzing van het verzoek. Het verzoek van de bijzondere curator is derhalve toewijsbaar.

4.6

In de aard van de procedure ziet het gerecht aanleiding om de kosten van deze procedure te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verklaart verzoekers niet-ontvankelijk in hun verzoek,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba,

verklaart gegrond de ontkenning door de bijzondere curator van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [naam man], van de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba uit de vrouw [naam moeder],

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 12 december 2017 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.