Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:962

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
29-11-2017
Datum publicatie
13-12-2017
Zaaknummer
A.R. nr. 1033 van 2016/AUA201600832
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Vordering vanwege schade, bestaande uit reparatie en gederfde huurinkomsten.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 29 november 2017

Behorend bij A.R. nr. 1033 van 2016/AUA201600832.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[eiseres],

wonende in Aruba,

EISERES,

hierna ook te noemen: eiseres,

procederende in persoon,

tegen:

[gedaagde],

wonende in Nederland,

GEDAAGDE,

hierna ook te noemen: gedaagde,

gemachtigde: de advocaat mr. G. de Hoogd.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord;

-de op 8 februari 2017 jegens [eiseres] verleende akte van niet dienen van repliek.

1.2

Vonnis is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Eiseres is eigenaresse van een woonhuis te [adres].

2.2

Eiseres heeft haar woonhuis aan gedaagde verhuurd voor de duur van drie jaren.

2.3

Vlak voor het einde van de huurperiode is schade aan de binnenkant van de voor- en achterdeur geconstateerd.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiseres vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis gedaagde veroordeelt om aan eiseres te betalen het bedrag van Afl. 26.100,- te vermeerderen met de wettelijke rente gerekend vanaf 18 februari 2016, kosten rechtens.

3.2

Eiseres grondt de vordering erop dat gedaagde toerekenbaar is voor de schade, bestaande uit reparatie en gederfde huurinkomsten, uit de huurovereenkomst voortvloeiende verbintenis.

3.3

Gedaagde voert hiertegen verweer, met vordering –uitvoerbaar bij voorraad- tot veroordeling van eiseres in de proceskosten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht zal de onderhavige vordering afwijzen en overweegt daartoe als volgt.

Gedaagde heeft gemotiveerd betwist dat de schade aan hem toerekenbaar is. Eiseres is in de gelegenheid gesteld om bij conclusie van repliek haar stellingen verder te onderbouwen. Ze heeft het verweer van gedaagde niet weersproken. Dit leidt ertoe dat de vordering van eiseres niet komt vast te staan. Het gerecht zal dienovereenkomstig beslissen.

4.2

Als de in het ongelijk te stellen partij zal eiseres de proceskosten van gedaagde moeten vergoeden.

5 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

wijst het gevorderde af;

veroordeelt eiseres in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van gedaagde worden begroot op Afl. 1.000,- aan gemachtigdensalaris;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad.

Dit vonnis is gewezen door mr. W.J. Noordhuizen, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 29 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.