Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:96

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-02-2017
Datum publicatie
21-02-2017
Zaaknummer
A.R. 22 van 2014
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 15 februari 2017

Behorend bij A.R. 22 van 2014

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres] ,

te Aruba,

hierna ook te noemen: de vrouw,

gemachtigde: advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

[Gedaagde],

te Aruba,

hierna ook te noemen: de man,

gemachtigde: advocaat mr. D.L. Emerencia.

1 DE PROCEDURE

IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE

Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 29 juni 2016;

- de akte van de man.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

IN CONVENTIE EN IN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE

2.1

De man heeft stukken overgelegd met betrekking tot de mogelijkheid van financiering van de woning, de hoogte van de grondbelasting en de waarde van de [merk auto]. De vrouw heeft afgezien van antwoordakte en vonnis gevraagd.

2.2

Het Gerecht is thans in staat om de boedel te verdelen.

2.3

De man heeft op de comparitie van partijen van 3 november 2015 verklaard dat hij de woning toebedeeld wil krijgen. Uit de door hem overgelegde stukken blijkt genoegzaam dat hij dat kan financieren. Partijen zijn het ter zitting eens geworden over een waarde van Afl. 157.000,- Daarvan valt de helft toe aan de vrouw.

2.4

De man zal ook de hypotheekschuld voor zijn rekening nemen. Op het moment van de verdelingsdatum,12 november 2012, ligt dit bedrag tussen Afl. 143.272,68 (1 oktober 2012) en Afl. 142.944,37 (31 december 2012) zoals blijkt uit de kwartaalopgave die door de vrouw is overgelegd. Het Gerecht zal voor de verdeling uitgaan van een bedrag van Afl. 143.108,53. Hiervan komt de helft ten laste van de vrouw.

2.5

Ter comparitie van partijen van 3 november 2015 zijn partijen overeengekomen dat de door de man betaalde aflossingen op de hypotheekschuld na 12 november 2012 wegvalt tegen de verschuldigde gebruiksvergoeding. Te dier zake zijn dus geen vorderingen meer. De door de man in 2015 uitgevoerde onderhoudskosten aan de woning laat het Gerecht voor rekening van de man, nu hierdoor hij de hem toebedeelde woning onderhoudt en de waarde daarvan op peil houdt c.q. verbetert. Ten aanzien van de door hem betaalde erfpacht en grondbelasting zal het Gerecht, gezien de erkenning op de comparitie van partijen dat zij begrijpt dat zij dient bij te dragen aan de eigenaarslasten van de woning, die kosten vaststellen op basis van de door de man aangeleverde gegevens. Voor de jaren 2013 tot en met 2016 gaat het Gerecht uit van een bedrag van Afl. 457,- per jaar, ergo Afl. 1.828,- en voor de grondbelasting op Afl. 100,- per jaar, ergo Afl. 400,- . De vrouw dient daaraan voor de helft bij te dragen

2.6

Partijen zijn voorts ter zitting van 3 november 2015 overeengekomen dat de inboedel zal worden verdeeld overeenkomstig het feitelijk bezit en dat geen verrekening meer plaatsvindt. Het Gerecht zal dan ook dienovereenkomstig beslissen. De verdeling wordt dan ook op NIHIL gesteld.

2.7

De vrouw heeft de [merk auto] verkocht voor een bedrag van Afl. 7.000,- waarvan de helft aan de man toevalt. De schuld voor deze auto bedroeg ten tijde van de peildatum Afl. 5.018,07. Deze is door de man betaald en moet voor de helft aan de vrouw worden toegerekend.

2.8

De [merk auto] is door de man verkocht tegen Afl. 1.800,-. De vrouw heeft zich tegen deze waarde niet verzet. Haar komt daarvan de helft toe.

2.9

De door de man betaalde verzekeringspremies die voor verrekening in aanmerking komen schat het Gerecht, bij gebrek aan duidelijke documentatie, op Afl. 1.614,- waarvan de vrouw de helft dient bij te dragen.

2.10

De man heeft een aantal bedragen restitutie belastingen ontvangen die nog betrekking hebben op de periode vóór 12 november 2012, te weten Afl. 6.347,- en Afl. 4908,-, tezamen Afl. 11.255,-. Hiervan valt de helft toe aan de vrouw.

2.11

De verdeling leidt dan tot de volgende opsomming (bedragen in Afl.):

Man

Vrouw

Woning [perceelnummer]

157.000,-

hypotheek

(143.108,53)

Verdeelde inboedel

NIHIL

NIHIL

Opbrengst [merk auto]

7.000,-

Lening

( 5.018,07)

Opbrengt [merk auto]

1.800,-

Verzekeringen

(1.614,-)

Restitutie Belastingen

11.255,-

Hypotheeklasten, gebruiksrecht, onderhoud,

NIHIL

NIHIL

Pachtrecht

(1.828,-)

Grondbelasting

(400,-)

TOTAAL

18.086,41

7.000,-

Overbedeling c.q. tekort

(5.543,19)

5.543,19

Eindsaldo

12.543,19

12.543,19

Het Gerecht zal gezien de aard van het geschil de proceskosten compenseren.

3 DE UITSPRAAK IN CONVENTIE EN (VOORWAARDELIJKE) RECONVENTIE:

het Gerecht:

stelt de verdeling van de tussen partijen bestaande gemeenschap vast als beslist in rechtsoverweging nummer 2.11,

beveelt partijen medewerking te verlenen aan de levering van de in de verdeling betrokken goederen,

veroordeelt de man wegens overbedeling tot betaling aan de vrouw van Afl. 5.543,19, vermeerderd met de wettelijke rente, steeds over het dan openstaande saldo van de hoofdsom met ingang van 12 november 2012 tot de dag waarop volledig is betaald,

bepaalt dat partijen elk gehouden zijn om de helft van de kosten, verbonden aan de uitvoering van deze verdeling, te voldoen,

compenseert de proceskosten in dier voege dat iedere partij de eigen kosten draagt,

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 februari 2017 in aanwezigheid van de griffier.