Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:958

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
28-11-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1449 van 2017/AUA201701923
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling, niet vast komt te staan dat betrokkene een geestelijke stoornis heeft, verzoek tot bewind en mentorschap wel toegewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 28 november 2017

behorend bij EJ nr. 1449 van 2017/AUA201701923.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER,

procederend in persoon,

ten aanzien van:

[naam betrokkene],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen: [betrokkene].

Belanghebbende:

[naam neef], de neef.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 10 juli 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 19 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster, [betrokkene] en de neef in persoon;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 17 oktober 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster, [betrokkene] en de neef in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe primair dat [betrokkene] onder curatele wordt gesteld met benoeming van verzoekster tot curat en subsidiair om de goederen die [betrokkene] als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren onder bewind te stellen en om een mentorschap in te stellen, met benoeming van verzoekster tot bewindvoerder en tot mentor. Daartoe wordt aangevoerd dat [betrokkene] als gevolg van zijn lichamelijke toestand niet meer in staat is of bemoeilijkt wordt zijn vermogensrechtelijke belangen en belangen van niet-vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Op grond van artikel 1:378 lid 1 onder BW kan een meerderjarige door het gerecht onder curatele worden gesteld wegens een geestelijke stoornis, waardoor de gestoorde, al dan niet met tussenpozen, niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen behoorlijk waar te nemen.

3.2

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting kan niet worden opgemaakt dat [betrokkene] een geestelijke stoornis heeft. Een verklaring van een arts is noodzakelijk ter onderbouwing hiervan. Die verklaring ontbreekt. Het verzoek tot ondercuratelestelling is derhalve niet toewijsbaar en zal worden afgewezen.

3.3

Uit verklaringen van de verzoekster en de neef, en uit eigen waarneming is wel gebleken dat [betrokkene] als gevolg van zijn lichamelijke toestand niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard en belangen van niet vermogensrechtelijke aard behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot het instellen van een bewind en mentorschap is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.4

Verzoekster heeft verzocht om haar te benoemen tot bewindvoerder en mentor. De neef gaat akkoord met dit verzoek. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het gerecht dienovereenkomstig beslissen. Deze benoeming strookt ook naar het oordeel van het gerecht het meest met de belangen van [betrokkene].

3.5

De bewindvoerder dient ingevolge artikel 1:445 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) jaarlijks en aan het einde van het bewind rekening en verantwoording af te leggen aan de rechthebbende. De rekening en verantwoording wordt afgelegd ten overstaan van de rechter in eerste aanleg, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2019.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind alle goederen die [betrokkene], geboren op [geboortedatum] in de Filipijnen, als rechthebbende toebehoren of zullen toebehoren;

stelt een mentorschap in ten behoeve van [betrokkene] voornoemd,

benoemt tot bewindvoerder en mentor [naam verzoekster], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba te [adres];

bepaalt dat deze uitspraak vanwege verzoekster binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 28 november 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.