Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:948

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-12-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1286 van 2017 / AUA201701209
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Wijziging alimentatiebeschikking.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 5 december 2017

behorend bij EJ nr. 1286 van 2017 / AUA201701209

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

[Verzoeker] ,

wonende in Aruba,

VERZOEKER, hierna: de vader,

gemachtigde: de advocaat mr. M.O. Lopez,

en

[Verweerster],

wonende in Aruba, [adres],

VERWEERSTER, hierna te noemen de moeder,

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 22 juni 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 12 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de vader bijgestaan door mr. S.M. Paesch occuperende voor mr. M.O. Lopez en de moeder in persoon.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De thans nog minderjarige [minderjarige] (hierna: de minderjarige) is op [geboortedatum] 2004 in [geboorteplaats] geboren uit de relatie tussen de vader en de moeder.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 17 november 2015 (EJ-1347/2015), is de vader veroordeelt om met ingang van 1 augustus 2015 te betalen een bedrag van Afl. 400,- per maand als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot wijziging van bovengenoemde beschikking van 17 november 2015 in die zin dat het door de vader te betalen bedrag aan kinderalimentatie zal worden verlaagd tot Afl. 250,- per maand ingaande 17 november 2015. Voorts verzoekt de vader toestemming om in deze zaak kosteloos te mogen procederen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het verzoek is gebaseerd op artikel 1:401 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge die bepaling kan een rechterlijke uitspraak betreffende levensonderhoud, bij latere uitspraak worden gewijzigd of ingetrokken, indien zij nadien door wijziging van omstandigheden ophoudt aan de wettelijke maatstaven te voldoen of indien zij van de aanvang af niet aan de wettelijke maatstaven heeft beantwoord, doordat bij die uitspraak van onjuiste of onvolledige gegevens is uitgegaan.

4.2

De vader voert aan dat bij de uitspraak van 17 november 2015 van onvolledige gegevens is uitgegaan omdat de bescheiden die aantonen dat hij als “job” bouwvakker geen vaste inkomen geniet, niet aan het dossier zijn toegevoegd waardoor het gerecht deze niet in haar beslissing heeft meegewogen.

4.3

Naar het oordeel van het gerecht heeft de vader niet aannemelijk gemaakt dat bij de beschikking van 17 november 2015 stukken een rol had behoren te spelen maar niet hebben gespeeld, die tot een andere vaststelling van het alimentatiebedrag op grond van draagkracht en behoefte zou hebben geleid.

In de beschikking van 17 november 2015 overweegt het gerecht dat de vader geen inzicht heeft gegeven in zijn financiele situatie zodat het gerecht zijn draagkracht niet kan berekenen. Ook in onderhavige zaak geeft de vader geen inzicht in zijn financiele situatie, met name zijn inkomen, waardoor een berekening naar draagkracht niet mogelijk is.

4.4

Het verzoek zal derhalve worden afgewezen.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

wijst het verzoek af.

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van 5 december 2017, in aanwezigheid van de griffier. Bij ontstentenis van mr. Engelbrecht is deze beschikking getekend door m. A.J.J. van Rijen, rechter.