Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:945

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
05-12-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
EJ nr. 916 van 2017 / AUA201701582
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 5 december 2017

Behorend bij EJ nr. 916 van 2017 / AUA201701582

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat M.M. Malmberg,

tegen

[Verweerder]

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen: de man,

niet verschenen.

Belanghebbenden:

[minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 18 april 2017;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, ingediend op 11 augustus 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 12 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder bijgestaan door haar gemachtigde en de Voogdijraad bij mr. M. Ras-Pieternella. De man is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is nader bepaald op heden.

2 DE FEITEN

Uit het huwelijk tussen de moeder en de man is op [geboortedatum] 2016 in [geboorteplaats] geboren [minderjarige] (hierna: de minderjarige).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man. Voorts verzoekt de moeder toestemming om in deze zaak kosteloos te mogen procederen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend. Het onderhavige verzoek is binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat de moeder ontvankelijk is in haar verzoek.

4.3

In casu is er geen resultaat van een DNA-onderzoek overgelegd. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de bijzondere curator stellen zich op het standpunt dat voor de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap in voornoemde zaak geen DNA-onderzoek noodzakelijk is. In deze zaak staat vast dat de man op 18 januari 2014 uit Aruba is verwijderd en dat de moeder voor het laatst in 2014 naar Colombia is gereisd. Nu de minderjarige op [geboortedatum] 2016 is geboren overweegt het gerecht dat het genoegzaam is gebleken dat de man niet de biologische vader is van de minderjarige. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

4.4

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen, zal het gerecht de moeder toestemming verlenen om kosteloos te mogen procederen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de moeder toestemming om kosteloos te procederen,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van de minderjarige,

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [verweerder], geboren op [geboortedatum] 1980 in [geboorteplaats] van [minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2016 in [geboorteplaats] uit [verzoekster].

Deze beschikking is gegeven door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, ter zitting van 5 december 2017, in aanwezigheid van de griffier. Bij ontstentenis van mr. Engelbrecht is deze beschikking getekend door m. A.J.J. van Rijen, rechter.