Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:923

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
21-11-2017
Datum publicatie
07-12-2017
Zaaknummer
EJ nr. 2429 van 2017 / AUA201702941
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

voorlopige ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 21 november 2017

behorend bij EJ nr. 2429 van 2017 / AUA201702941.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

om voorlopige ondertoezichtstelling van:

[de minderjarige 1],

geboren op [geboortedatum] 2001 in Aruba,

[de minderjarige 2],

geboren op [geboortedatum] 2017 in Aruba,

[de minderjarige 3],

geboren op [geboortedatum] 2002 in Aruba,

de minderjarigen.

Belanghebbenden:

[de moeder], de moeder,

[de vader], de vader van [de minderjarige 3],

FUNDACION GUIA MI.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift ingediend op 2 november 2017,

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 7 november 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mevrouw A. Flanders en Fundacion Guia Mi bij mevrouw [de gezinsvoogdes]; de moeder en de vader van de minderjarige [de minderjarige 3] zijn – ondanks behoorlijke oproeping – niet verschenen,

- het minderjarigenverhoor op 13 november 2017.

De

2 DE FEITEN

De moeder oefent van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarigen alleen uit.

3 HET VERZOEK

Verzocht wordt om de minderjarigen voorlopig onder toezicht te stellen totdat op het verzoek tot ondertoezichtstelling bij gewijsde is beslist, met de plaatsing van de minderjarige [de minderjarige 3] in het kindertehuis Imeldahof en de minderjarigen [de minderjarigen 1 en 2] in het Orthopedagogisch Centrum, en om Fundacion Guia Mi met de gezinsvoogdij te belasten.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het onderhavige verzoek is gegrond op artikel 1:257 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA).

Ingevolge artikel 1:254 e.v. BWA kan de rechter, indien een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, het kind onder toezicht stellen, met benoeming van een gezinsvoogd en met uithuisplaatsing, indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is.

Ingevolge artikel 1:257 BWA kan de rechter, hangende het onderzoek, het kind voorlopig onder toezicht stellen.

4.2

Uit voornoemde bepalingen vloeit voort dat de voorlopige maatregel slechts kan worden genomen indien een verzoek of vordering tot ondertoezichtstelling is gedaan, en de uitkomst van het onderzoek niet kan worden afgewacht. Het moet dus gaan om een acute noodsituatie. Ter beoordeling ligt dus thans voor de vraag of het dringend en onverwijld noodzakelijk is de minderjarigen, hangende het onderzoek naar de vraag of de ondertoezichtstelling geboden is, voorlopig onder toezicht te stellen en hen te doen opnemen in een inrichting of elders dan in een inrichting.

4.3

Gebleken is dat het verzoek tot ondertoezichtstelling op 2 november 2017 is ingediend. Het gerecht is gelet hierop, op het rapport van de Voogdijraad en het ter zitting besprokene van oordeel dat het dringend en onverwijld noodzakelijk is de minderjarigen, hangende het onderzoek naar de vraag of de ondertoezichtstelling geboden is, voorlopig onder toezicht te stellen.

4.4

Het gerecht ziet tevens aanleiding om de minderjarigen gedurende deze voorlopige ondertoezichtstelling te plaatsen in het kindertehuis Imeldahof respectievelijk het Orthopedagogisch Centrum.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt met ingang van heden en totdat omtrent de ondertoezichtstelling bij gewijsde is beslist, voorlopig onder toezicht, de minderjarigen:

[de minderjarige 1],

geboren op [geboortedatum] 2001 in Venezuela,

[de minderjarige 2],

geboren op [geboortedatum] 2001 in Venezuela,

[de minderjarige 3],

geboren op [geboortedatum] 2002 in Aruba,

beveelt de plaatsing van voornoemde minderjarigen [de minderjarigen 1 en 2] in het Orthopedagogisch Centrum en de minderjarige [de minderjarige 3] in het kindertehuis Imeldahof, gedurende de voorlopige ondertoezichtstelling,

benoemt een door de Fundacion Guia Mi te benoemen medewerker tot gezinsvoogd over de minderjarigen,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 21 november 2017 door mr. E.M.D. Angela, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.