Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:907

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
15-11-2017
Datum publicatie
21-11-2017
Zaaknummer
A.R. no. 2669 van 2015/AUA201500249
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Verdeling nalatenschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 15 november 2017

behorend bij A.R. no. 2669 van 2015/AUA201500249

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[Eiseres 1],

[Eiser 2],

[Eiseres 3],

[Eiseres 4], en

[Eiseres 5],

allen wonende in Aruba,

allen erven van wijlen [wijlen],

eisers,

hierna gezamenlijk ook te noemen: [Eiseres c.s.],

gemachtigden: de advocaten mrs. M. Voorn en P.R.C. Brown,

tegen:

DE (OVERIGE) ERVEN VAN WIJLEN DE HEER [WIJLEN] ROZENBERG,

gedaagden,

waarvan zijn verschenen:

1. [Gedaagde 1],

2. [Gedaagde 2],

3. [Gedaagde 3],

4. [Gedaagde 4],

5. [Gedaagde 5],

6. [Gedaagde 6],

7. [Gedaagde 7],

8. [Gedaagde 8],

9. [Gedaagde 9],

10. [Gedaagde 10],

11. [Gedaagde 11],

12. [Gedaagde 12],

13. [Gedaagde 13],

14. [Gedaagde 14]

hierna gezamenlijk ook te noemen: [Gedaagde 1 c.s.],

thans allen procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 23 augustus 2017 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. De bij dat vonnis gelaste comparitie van partijen heeft plaatsgevonden op 28 september 2017. Eisers sub 1, 2, 4, en 5 zijn samen met hun gemachtigde ter zitting verschenen. Eiser sub 3 is bij haar gemachtigde verschenen. Van [Gedaagde 1 c.s.] zijn verschenen gedaagde sub 1, 2, 5, 6, 7, 8, 12, 13 en 14. Partijen hebben over en weer het woord gevoerd, en hebben gereageerd of kunnen reageren op elkaar stellingen.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in voormeld tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Onder verwijzing naar rechtsoverweging 3.6 van dat tussenvonnis wordt het volgende verder overwogen. Partijen hebben ter zitting geen feiten of omstandigheden gesteld die met zich brengen dat het Gerecht moet terugkomen van zijn in voormelde rechtsoverweging neergelegde voorshandse oordeel. Vast komt daarom te staan bedoeld perceel een vrije marktwaarde heeft van rond Afl. 1.500.000,--. In het licht daarvan heeft het Gerecht de ter zitting verschenen partijen gevraagd of zij bezwaar hebben tegen de verkoop van het perceel door [Eiseres c.s.] namens alle alle erven van wijlen [wijlen] aan een derde voor de prijs van Afl. 1.550.000,--, en dat die verkoopopbrengt door de notaris wordt verdeeld onder die erven naar gelang ieders erfdeel. Geen van de verschenen partijen heeft daartegen bezwaar gemaakt. De vorderingen van [Eiseres c.s.] zullen daarom worden toegewezen als na te melden.

2.3

In de aard van deze procedure ziet het Gerecht aanleiding om de proceskosten te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

3 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-beveelt de verdeling van het van de onverdeelde nalatenschap van wijlen [wijlen] deel uitmakende in Aruba te Papaya z/n gelegen peceel, groot 49.700 m2, kadastraal bekend als Eerste Afdeling, Sectie L, nummer [nummer];

-bepaalt dat [Eiseres c.s.] gezamenlijk voormeld perceel daartoe namens alle erven van wijlen [wijlen] mogen verkopen en leveren of overdragen voor een door de koper onder de hierna genoemde notaris te betalen, storten of over te maken koopprijs van Afl. 1.550.000,--;

-bepaalt dat die koopprijs na aftrek van alle met deze verdeling gemoeid gaande kosten door de hierna genoemde notaris wordt verdeeld onder alle erven van wijlen [wijlen] naar gelang ieders erfdeel;

-benoemt notaris mr. H.M. Rodriquez-Taekema door wie en ten overstaan van wie de verdeling zal worden uitgevoerd;

-benoemt mw. Sigrid TORRES (voormalig deurwaarder bij dit Gerecht) als onzijdig persoon die de belangen zal behartigen van die erf of erven van wijlen [wijlen] die weigerachtig is en blijft om de benodigde medewerking te verlenen aan voormelde verdeling en bepaalt dat die TORRES bevoegd is om namens die erf of erven die medewerking te verlenen;

-verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

-compenseert de proceskosten tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 15 november 2017.