Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:887

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
08-11-2017
Datum publicatie
14-11-2017
Zaaknummer
A.R. no. 1757 van 2016 / AUA201600793
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel, verdeling gemeenschap, gemeenschappelijk hof van justitie voertaal.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 8 november 2017

Behorend bij A.R. no. 1757 van 2016 / AUA201600793

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

Eiser,

wonende in Aruba,

eiser,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: de advocaat mr. N.S. Gravenstijn,

tegen:

Gedaagde,

wonende in Aruba, althans ingeschreven in Aruba te [adres],

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

gemachtigde: de advocaat mr. J.M.R.F. Scheper.

1 HET PROCESVERLOOP

1.1

Het procesverloop blijkt uit:

-het verzoekschrift, met producties;

-de conclusie van antwoord, met producties;

-de conclusie van repliek, met producties;

-de op 27 september 2017 door [gedaagde] genomen conclusie van dupliek.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

2.1 [

eiser] vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis de verdeling van de ontbonden huwelijksgemeenschap van partijen vast stelt zoals door hem omschreven in het dictum van zijn verzoekschrift, kosten rechtens.

2.2 [

gedaagde] voert verweer en concludeert tot vaststelling van de verdeling van die gemeenschap zoals door haar voorgesteld in haar conclusie van antwoord, kosten rechtens.

3 DE BEOORDELING

3.1 [

gedaagde] heeft haar stellingen/verweer onderbouwd met (al dan niet onder meer) een aantal Spaanstalige verklaringen van personen en met een gegevensdrager houdende volgens [gedaagde] een gesprek tussen haar en [eiser]. Het Gerecht oordeelt het bezwaar van [eiser] tegen die Spaanstalige verklaringen gegrond, nu die taal in gevolge artikel 9 van de Rijkswet Gemeenschappelijk Hof van Justitie geen voertaal betreft bij het Gerecht. Zo [gedaagde] geen afstand doet van bedoelde verklaringen zal zij die moeten voorzien van een deugdelijke vertaling naar de Nederlandse Taal. Na dit tussenvonnis onvertaald gelaten Spaanstalige processtukken zullen buiten beschouwing gelaten worden.

3.2

Wat betreft de overgelegde gegevensdrager wordt het volgende overwogen, waarbij allereerst heeft te gelden dat die gegevensdrager niet kan worden geopend en dus niet kan worden beluisterd door het Gerecht. Verder dient die gegevensdrager te worden voorzien van een manuscript. Voor zover dat over te leggen manuscript is of wordt opgesteld in de Spaanse Taal, dient dat te worden voorzien van een deugdelijke vertaling naar de Nederlandse Taal. Geluidopnames die na dit tussenvonnis niet zijn voorzien van een (zo nodig naar de Nederlandse Taal vertaald) manuscript zullen buiten beschouwing blijven.

3.3

De zaak zal voor dit één en ander onder peremptoirstelling (P-1) worden verwezen naar de in het dictum vermelde rolzitting voor akte zijdens [gedaagde] houdende overlegging van vorenstaande. [eiser] zal vervolgens eveneens onder peremptoirstelling (P-1) in de gelegenheid worden gesteld voor het nemen van een antwoordakte.

3.4

Iedere verdere beslissing zal worden aangehouden.

4 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-stelt [gedaagde] in de gelegenheid om bij akte te overleggen hetgeen zij ingevolge rechtsoverweging 3.1 en 3.2 dient te overleggen;

-verwijst de zaak daartoe naar de rolzitting van woensdag 17 januari 2018 (P-1);

-stelt [eiser] in de gelegenheid om bij antwoordakte te reageren op de (inhoud van) de door [gedaagde] te nemen akte;

-verwijst de zaak daartoe naar een nader door de rolrechter te bepalen rolzitting (eveneens P-1);

-houdt iedere verdere beslissing aan.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 8 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.