Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:871

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
31-10-2017
Datum publicatie
13-11-2017
Zaaknummer
E.J. 1827 van 2017/AUA201702157
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Arbeid. Verzoek voorwaardelijke ontbinding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
AR 2017/6016
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 31 oktober 2017

Behorend bij E.J. 1827 van 2017/AUA201702157

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

DESAROLLOS HOTELCO CORPORATION DHC ARUBA . N.V.,

h.o.d.n. RITZ CARLTON,

gevestigd te Aruba,

hierna ook te noemen: Ritz,

gemachtigde: de advocaat mr. J.P. Sjiem Fat,

tegen:

[WERKNEMER],

wonende te Aruba,

hierna ook te noemen: [werknemer],

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift;

- de behandeling ter zitting van 16 oktober 2017.

Aan mr. Sjiem Fat is meegedeeld dat vandaag beschikking zou worden gegeven.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1 [

werknemer] is op 15 oktober 2015 in dienst getreden bij Ritz als casino slot attendant.

2.2

Op 21 juni 2017 is [werknemer] op staande voet ontslagen, omdat hij op 18 juni 2017 onder werktijd in het casino slaags is geraakt met een collega.

3 HET VERZOEK EN HET VERWEER

3.1

Ritz verzoekt het gerecht om de arbeidsovereenkomst - voor zo ver deze nog bestaat - met onmiddellijke ingang te ontbinden op grond van dringende redenen, zonder toekenning van een vergoeding en met veroordeling, uitvoerbaar bij voorraad, van [werknemer] tot vergoeding van de proceskosten.

3.2 [

werknemer] voert - hoewel deugdelijk opgeroepen - geen verweer.

4 DE BEOORDELING

4.1

Vast staat dat [werknemer] zich onder werktijd, te midden van gasten van het casino, schuldig heeft gemaakt aan een vechtpartij met een collega. Uit de tijdens de mondelinge behandeling getoond videobeelden is te zien dat twee mannen in het casino met elkaar in gevecht raken en kort daarna uit elkaar worden gehaald door gasten. Mr. Sjiem Fat heeft ter zitting een van deze mannen aangewezen als zijnde [werknemer].

4.2

Vechten op de werkvloer is op grond van het bepaalde in artikel 1615p lid 2 sub e BWA een dringende reden voor ontslag op staande voet. Bovendien is het strijdig met het beleid van Ritz, zoals vermeld op pagina 50 sub 2 van het ‘Handbook for Employees’, dat [werknemer] bij indiensttreding heeft ontvangen. Ritz heeft naar aanleiding van het voorval een onderzoek gestart en heeft [werknemer] uitgenodigd voor een gesprek op 20 juni 2017, teneinde zijn visie op het voorval te vernemen. [werknemer] is evenwel niet verschenen. Evenmin heeft [werknemer] - tot op heden - een beroep gedaan op de nietigheid van het ontslag. Nu [werknemer] in deze procedure - ondanks deugdelijk opgeroepen te zijn - verstek laat gaan, gaat het gerecht ervan uit dat hij berust in het ontslag op staande voet.

4.3

Uit het voorgaande volgt dat de verzochte voorwaardelijke ontbinding kan worden toegewezen.

4.4

In verband met de aard van de procedure worden de proceskosten gecompenseerd.

5 DE UITSPRAAK

De rechter in dit gerecht:

5.1

ontbindt de arbeidsovereenkomst tussen partijen, voor zover in rechte mocht komen vast te staan dat deze nog bestaat, met ingang van heden;

5.2

bepaalt dat Ritz haar eigen kosten draagt;

5.3

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

5.4

wijst het meer of anders verzochte af.

Deze beschikking is gegeven door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van dinsdag 31 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.