Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:861

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
09-11-2017
Zaaknummer
A.R. no. 2918 van 2015/AUA201500236
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civielrecht – Activa heeft schade geleden (in die zin dat zij proceskosten heeft moeten maken in de procedure die heeft geleid tot de uitspraak van de Belastingrechter), als gevolg van het onrechtmatig handelen van Easy in samenhang met (ambtenaren van) het Land. Easy en het Land worden o.a. hoofdelijk veroordeeld tot het betalen van schadevergoeding.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 november 2017

Behorend bij A.R. no. 2918 van 2015/AUA201500236

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS in de zaak van:

de naamloze vennootschap

ACTIVA TRADING N.V.,

gevestigd in Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: Activa,

gemachtigde: de advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

1. de vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

EASY CARGO LOGISTICS ENTERPRISES VBA,

gevestigd in Aruba,

hierna ook te noemen: Easy,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

en:

2. de publiekrechtelijke rechtspersoon

HET LAND ARUBA,

zetelend in Aruba,

hierna ook te noemen: het Land,

gemachtigde: mr. V.M. Emerencia (DWJZ),

gedaagden.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure tot 17 mei 2017 blijkt uit het tussenvonnis van dit Gerecht van die datum. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

-de door Easy genomen akte houdende uitlatingen.

1.2

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Het Gerecht volhardt in zijn in het tussenvonnis neergelegde overwegingen en beslissingen.

2.2

Vast staat dat Activa op 22 mei 2014 een container met goederen heeft ingevoerd in Aruba, te weten TEMU 680102-3, en dat de Inspecteur der Belastingen Activa heeft aangeschreven om met betrekking tot de invoer van die container Afl. 21.893,95 te betalen aan invoerrechten.

2.3

Tegen de achtergrond van voormelde feiten hebben het Land en Easy de juistheid van het in het tussenvonnis onder 3.3 geciteerde deel van de uitspraak van de Belastingrechter niet of onvoldoende gemotiveerd bestreden. Vast komt daarom te staan dat Easy in samenhang met (ambtenaren van) het Land frauduleus oftewel onrechtmatig hebben gehandeld jegens Activa door de door Activa aan Easy betaalde invoerrechten ten belope van het hiervoor onder 2.2 vermelde bedrag met betrekking tot de onder 2.2 vermelde container met goederen niet af te dragen aan de Inspecteur of Ontvanger der Belastingen. De door Activa verzochte verklaring voor recht zal daarom worden gegeven als na te melden.

2.4

Het Gerecht volgt Activa in haar stelling dat zij, los van het gegeven dat Activa op grond van de uitspraak van de Belastingrechter niet gehouden is voormeld bedrag aan invoerrechten te betalen, evenwel schade heeft geleden als gevolg van bedoeld onrechtmatig handelen, in die zin dat zij door toedoen van Easy in samenhang met (ambtenaren van) het Land proceskosten heeft moeten maken in de procedure die heeft geleid tot bedoelde uitspraak van de Belastingrechter. Activa heeft die kosten geraamd op Afl. 4.500,--, maar dat door Easy bestreden bedrag mist een verificatoire onderbouwing. Het Gerecht zal daarom de door Activa geleden schade vaststellen op grond van het liquidatietarief, hetgeen in het onderhavige geval neerkomt op een bedrag van Afl. 3.000,-- (3 punten van tarief 4 van het liquidatietarief, ad Afl. 1.000,-- per punt). Daarbij heeft te gelden dat het belang in bedoelde procedure het onder 2.2 vermelde bedrag was, en dat het Gerecht voor het bezwaar, beroep en de mondelinge behandeling van het beroep (welke procesgang heeft geleid tot de uitspraak van de Belastingrechter) telkens één punt in aanmerking neemt. Het Land en Easy zullen hoofdelijk worden veroordeeld tot betaling aan Activa van voormeld bedrag aan schade. Het zelfde geldt voor de onbestreden vordering van Activa ter zake van wettelijke rente over dat bedrag met ingang van 10 december 2015.

2.5

Het Land en Easy zullen, als zijnde de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Activa, tot aan deze uitspraak aan de zijde van het Land begroot op (750,-- : 2 + 194,75 =)

Afl. 569,75 aan verschotten en Afl. 312,50 aan salaris voor de gemachtigde (zijnde de helft van 2,5 punten van tarief 2 van het liquidatietarief, ad Afl. 250,-- per punt), en aan de zijde van Easy begroot op (750,-- : 2 + 199,90 =) Afl. 574,90 aan verschotten en eveneens Afl. 312,50 aan salaris voor de gemachtigde.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

-verklaart voor recht dat Easy en (ambtenaren van) het Land in onderlinge samenhang onrechtmatig hebben gehandeld jegens Activa op grond waarvan zij gehouden zijn tot hoofdelijke vergoeding aan Activa van het hieronder vermelde bedrag aan schade als gevolg van dat onrechtmatig handelen;

-veroordeelt Easy en het Land ten titel van schadevergoeding hoofdelijk tot betaling aan Activa van Afl. 3.000,--, te vermeerderen met wettelijke rente gerekend vanaf 10 december 2015;

-veroordeelt Easy en het Land in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van Activa, aan de zijde van het Land tot aan deze uitspraak begroot op

Afl. 882,25 en aan de zijde van Easy tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 887,40;

-verklaart voormelde veroordelingen uitvoerbaar bij voorraad;

-wijst af het meer of anders verzochte.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en is uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.