Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:857

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
01-11-2017
Datum publicatie
09-11-2017
Zaaknummer
A.R. 1580 van 2015 / AUA201500285
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel recht, bewijslevering geslaagd, vordering wordt afgewezen

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 1 november 2017

Behorend bij A.R. 1580 van 2015 / AUA201500285

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

[naam eiser],

te Aruba,

hierna ook te noemen: [eiser],

gemachtigde: advocaat mr. D.G. Kock,

tegen:

de naamloze vennootschap

WRS INTERNATIONAL N.V. h.o.d.n. Orchid Casino,

te Aruba,

hierna ook te noemen: Orchid Casino,

gemachtigde: advocaat mr. J.L. Peterson.

1 HET VERDERE VERLOOP VAN DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 26 oktober 2016;

- de akte uitlating aan de zijde van Orchid Casino;

- het proces-verbaal van het getuigenverhoor in enquête van 23 maart 2017;

- de conclusies na enquête aan de zijde van beide partijen.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 DE VERDERE BEOORDELING VAN HET GESCHIL

2.1

Bij vonnis van 26 oktober 2016 is Orchid Casino opgedragen te bewijzen dat de algemene voorwaarden waar Orchid Casino zich op beroept zichtbaar voor [eiser] aanwezig waren bij de Sportsbook én dat sprake was van een ‘line error’ zoals in die voorwaarden bedoeld. Hierop heeft Orchid Casino twee getuigen doen horen. Vervolgens hebben partijen mondeling ter rolzitting meegedeeld dat zij geen verdere getuigen willen laten horen. Partijen hebben op de verklaringen van de getuigen kunnen reageren. De vraag die thans voorligt is of Orchid Casino in het haar opgedragen bewijs is geslaagd. Het Gerecht beantwoordt die vraag bevestigend. Daarvoor is het volgende van belang.

2.2 [

naam Y] (hierna [naam Y]), human resource manager bij Orchid Casino, heeft tijdens het getuigenverhoor onder meer verklaard:

“Ik kom als ik werk iedere dag in het sportsbook. Ik weet dat daar de algemene voorwaarden hangen. De muur hangt er daar vol mee. Ze liggen ook op de toonbank. Als de voorwaarden zich wijzigen moet ik dat doen. Ik heb in die periode de voorwaarden niet gewijzigd. Ik ben op de maandag dat ik weer ging werken, dat was 13 april 2015, niet gaan kijken in het sportsbook.”

2.3 [

naam X] (hierna [naam X]), externe consultant van Orchid Casino, heeft tijdens het getuigenverhoor onder meer verklaard:

“Ik kom regelmatig in de sportsbook en elke keer als ik daar geweest ben heb ik daar de voorwaarden zien hangen. Het is niet voorgekomen dat ik gezien heb dat ze daar niet hingen.

Met betrekking tot het bestaan van een line error merk ik het volgende op. Een line is een kans die in een wedstrijd wordt toegekend aan een van de spelende partijen om die wedstrijd wel of niet te winnen. Voor een favoriete speler geldt in principe een negatief getal. En voor een niet favoriete speler een positief getal. Orchid casino is voor haar weddenschappen aangesloten aan een centrale line, genoemd de Jazz line. Op basis van die line worden de weddenschappen uitgegeven.

Ik laat u op mijn computer het online weddenschapssysteem zien, waarin ook de historische gegevens van een weddenschap zijn terug te vinden. De belangrijkste bevindingen zijn ook geprint. In de line history voor 12 april 2015 is op de Jazz line te zien dat [naam A] opent met een kans van -260. Haar tegenspeler opent met een kans van +710. Gedurende de periode dat kon worden gewed is te zien dat deze kansen enigszins fluctueren, maar uiteindelijk in de buurt blijven van het openingsbod. Deze gegevens zijn te beschouwen als de “line”. Ik weet dat de heer [eiser] een weddenschap heeft afgesloten voor [naam A] waarbij is opgenomen het getal +275. Uit de line blijkt dat het niet even in de buurt komt van de getalen die door het systeem worden gegenereerd. Er moet dan sprake zijn van een menselijke fout om deze kans aan [naam A] toe te kennen. Dit is een typisch geval van een line error. Ik overhandig u de gegevens van de sportsbook en op de eerste pagina heb ik aangekruist de belangrijkste casino’s die op die dag deze weddenschap hebben aangeboden en onderaan heb ik opgeschreven het wednummer en de datum. Ik heb vervolgens 10 uitdraaien van casino’s bijgevoegd, waaronder die van Jazz, het systeem dat door Orchid wordt gebruikt. Hieruit is af te leiden dat alle weddenschappen in dezelfde hiervoor genoemde range liggen en niet in de buurt komen van de weddenschap die door [eiser] is afgesloten.”

2.4

Het gerecht oordeelt als volgt. De bewijsopdracht aan Orchid Casino is tweeledig: Orchid Casino dient te bewijzen dat de algemene voorwaarden waar Orchid Casino zich op beroept zichtbaar voor [eiser] aanwezig waren bij de Sportsbook én dat sprake was van een ‘line error’ zoals in die voorwaarden bedoeld.

2.5

Het eerste deel van het probandum.

De getuige [naam Y] heeft verklaard dat zij iedere dag in de sportsbook is als zij werkt en dat de algemene voorwaarden op de muur hangen bij de sportsbook. Ook heeft zij de voorwaarden niet gewijzigd in de periode dat [eiser] de weddenschap heeft afgesloten. De getuige [naam X] heeft verklaard dat hij regelmatig bij de sportsbook komt en elke keer als hij daar geweest is, heeft hij daar de voorwaarden zien hangen. Hoewel het bewijs niet direct betrekking heeft op de specifieke dag dat [eiser] heeft gewed, acht het gerecht, gezien de constante lijn die uit de verklaringen blijkt, Orchid Casino in dit onderdeel geslaagd in het opgedragen bewijs. Daarbij komt dat het gerecht het niet aannemelijk vindt, nu daaromtrent geen feiten zijn gebleken, dat de voorwaarden niet zichtbaar waren voor [eiser] op de dag dat hij de weddenschap heeft afgesloten.

2.6

Het tweede deel van het probandum.

Het gerecht stelt op basis van de verklaring van [naam X] thans vast dat er sprake is geweest van een line error. Uit de stukken en de verklaring van [naam X] blijkt dat in dit geval sprake is van een typische ‘line error’, nu uit het systeem dat door Orchid Casino wordt gebruikt, de ‘Jazz line’, blijkt dat de afgesloten weddenschap door [eiser] niet in de buurt komt van deze ‘line’. De kansen toegekend in de weddenschap berust dus op een menselijke fout.

2.7

Voor wat betreft de stelling van [eiser] met betrekking tot de vernietigbaarheid van de algemene voorwaarden oordeelt het gerecht als volgt. Orchid Casino heeft onweersproken gesteld dat [eiser] een bekende is in de casinowereld en regelmatig bij Orchid Casino in de sportsbook weddenschappen heeft afgesloten. Hierdoor kan van [eiser] worden verwacht dat hij wist of behoorde te weten dat de algemene voorwaarden van toepassing waren op de afgesloten weddenschap bij de sportsbook. Orchid Casino had het recht om de afgesloten weddenschap te weigeren, omdat er sprake was van een ‘line error’ zoals vermeld in de algemene voorwaarden die voor [eiser] zichtbaar waren bij de sportsbook en daardoor aan die voorwaarden gebonden was.

2.8

Nu Orchid Casino in het bewijs is geslaagd, zal de vordering van [eiser] worden afgewezen.

2.9 [

eiser] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de kosten van de procedure worden veroordeeld. De proceskosten aan de zijde van Orchid Casino worden begroot op Afl. 875,- aan salaris van de gemachtigde conform het liquidatietarief (3½ punt van tarief 2: Afl. 250,-).

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

3.1

wijst de vordering af,

3.2

veroordeelt [eiser] in de kosten van de procedure, gevallen aan de zijde van Orchid Casino en tot aan dit vonnis begroot op Afl. 875,-.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 1 november 2017 in aanwezigheid van de griffier.