Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:823

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
18-10-2017
Datum publicatie
23-10-2017
Zaaknummer
K.G. 1843 van 2017 (AUA201702179)
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Kort geding
Inhoudsindicatie

KG. Ontruiming vanwege illegale stroomafname.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis in kort geding van 18 oktober 2017

Behorend bij K.G. 1843 van 2017 (AUA201702179)

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS IN KORT GEDING

in de zaak van:

de rechtspersoon

FUNDACION CAS PA COMUNIDAD ARUBANO,

te Aruba,

eiseres,

hierna ook te noemen: FCCA,

gemachtigde: advocaat mr. J.A. Saade,

tegen:

[GEDAAGDE],

te Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift met producties, ingediend op 5 september 2017;

- de pleitnota en producties van FCCA;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling op 21 september; 2017 en de voortzetting van de mondelinge behandeling op 5 oktober 2017.

Het vonnis is bepaald op heden.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING

2.1

Sedert 1 april 2015 huurt [gedaagde] van FCCA een woning aan de Cura Cabai Zuid 79 te Aruba voor een huurprijs van Afl. 950,- per maand.

2.2

FCCA heeft op verschillende momenten geconstateerd dat [gedaagde] op illegale wijze stroom aftapt en telkens als zij daarop wordt aangesproken de aftap opnieuw aanbrengt. Zij heeft een achterstand bij Elmar en krijgt geen eigen aansluiting. Daarnaast heeft FCCA klachten over overlast ontvangen. Op 15 augustus 2017 heeft zij de huurovereenkomst buitengerechtelijk ontbonden. In onderhavig geschil vordert zij ontruiming van het gehuurde.

2.3

Ter zitting van 21 september 2017 heeft [gedaagde] erkend dat zij illegaal stroom aftapt. Het Gerecht heeft vervolgens de zaak aangehouden tot de zitting van 5 oktober 2017, zodat [gedaagde] in staat was om een afspraak te maken met Sociale Zaken om haar probleem met Elmar op te lossen.

2.4

Ter zitting van 5 oktober 2017 heeft FCCA stukken overgelegd waaruit blijkt dat [gedaagde] opnieuw stroom aftapt uit een woning van een ander - die vermoedelijk geruime tijd afwezig is. Er was volgens FCCA sprake van een gevaarlijke situatie. [gedaagde] is niet op de zitting verschenen. Volgens FCCA heeft zij geen bericht gehad van Sociale Zaken waaruit kan worden afgeleid dat [gedaagde] hulp heeft gezocht.

2.5

Het Gerecht overweegt dat de klachten over overlast onvoldoende zijn onderbouwd en voorshands onvoldoende lijken om de ontruiming te rechtvaardigen. Anders ligt dat voor de illegale stroomafname door [gedaagde] - die kennelijk niet is te corrigeren en bovendien niet de mogelijkheid heeft gegrepen om haar situatie in samenwerking met Sociale Zaken aan te pakken.

2.6

FCCA heeft onweersproken aangevoerd dat de wijze waarop [gedaagde] stroom afneemt een schending is van de huurovereenkomst en bovendien dat sprake was en is van een (zeer) onveilige situatie. Het Gerecht acht dan ook waarschijnlijk dat de bodemrechter de ontbinding in stand laat en de ontruiming evenzeer zal uitspreken. Dat leidt ertoe dat de vordering in na te melden zin kan worden toegewezen. De ontruimingstermijn wordt gesteld op 14 dagen.

2.7

[gedaagde] zal als de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten worden veroordeeld.

3 DE UITSPRAAK

Het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] om binnen veertien dagen na betekening van dit vonnis de woning aan de Cura Cabai Zuid nummer 79 te Aruba te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en zaken tenzij deze zaken van FCCA zijn, en de sleutels af te geven aan FCCA;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van de procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van FCCA worden begroot op Afl. 450,- aan griffierecht, Afl. 239,67 aan explootkosten en Afl.1.000,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap, rechter, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 18 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.