Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:814

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-10-2017
Datum publicatie
18-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1108 van 2017 / AUA201700970
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, afstamming, ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 oktober 2017

Behorend bij EJ nr. 1108 van 2017 / AUA201700970

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam moeder],

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. G.L. Griffith,

tegen

[naam man],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna te noemen: de man,

procederend in persoon.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in zijn hoedanigheid van bijzondere curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift met producties, ingediend op 30 mei 2017;

  • -

    het advies van de ambtenaar van de burgerlijke stand, overgelegd op 9 augustus 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 5 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder bijgestaan door haar gemachtigde, de man in persoon en de Voogdijraad bij mr. Y. Maduro.

De uitspraak is terstond gedaan.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de moeder en de man is op [geboortedatum] in Aruba geboren [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige).

2.2

bij beschikking van dit gerecht van 14 november 2016 (EJ-1955/16) is de echtscheiding tussen partijen uitgesproken.

3. HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot gegrondverklaring van de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van de man. De moeder verzoekt tevens toestemming om kosteloos te mogen procederen.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:212 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) dient in zaken van afstamming het minderjarig kind vertegenwoordigd te worden door een daartoe door het gerecht benoemde bijzondere curator. De Voogdijraad heeft zich bereid verklaard als bijzondere curator van de minderjarige op te treden.

4.2

Ingevolge artikel 1:200 leden 1 en 5 BW kan, op de grond dat de vader niet de biologische vader van het kind is, het door huwelijk ontstane vaderschap worden ontkend. Het onderhavige verzoek is binnen de wettelijke termijn ingediend, zodat de moeder ontvankelijk is in haar verzoek.

4.3

In casu is er geen resultaat van een DNA-onderzoek overgelegd. De ambtenaar van de burgerlijke stand en de bijzondere curator stellen zich op het standpunt dat voor de gegrondverklaring van de ontkenning van het vaderschap in voornoemde zaak geen DNA-onderzoek noodzakelijk is. Het gerecht is van oordeel dat, gezien de verklaring van de moeder en de man in samenhang met het feit dat de partijen sedert 9 mei 2016 niet meer op hetzelfde adres stonden ingeschreven en gezien de echtscheidingsbeschikking van dit gerecht van 14 november 2016 – waarbij het gezag over de minderjarige alleen aan de moeder is toegewezen – het genoegzaam is gebleken dat de man niet de biologische vader is van de minderjarige. Het verzoek zal derhalve worden toegewezen.

4.4

Gelet op het overgelegde bewijs van onvermogen zal aan de moeder toestemming worden verleend om kosteloos te mogen procederen.

DE BESLISSING

Het gerecht:

verleent de moeder toestemming om kosteloos te procederen,

benoemt de Voogdijraad tot bijzondere curator van de minderjarige,

verklaart gegrond de ontkenning van het door het huwelijk ontstane vaderschap van [naam man], geboren op [geboortedatum] in de Dominicaanse Republiek van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] in Aruba uit [naam moeder].

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 17 oktober 2017 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.