Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:812

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
17-10-2017
Datum publicatie
18-10-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1059 van 2017 / AUA201701531
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, ondercuratelestelling (drugs)

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 17 oktober 2017

behorend bij EJ. nr. 1059 van 2017 / AUA201701531

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

HET OPENBAAR MINISTERIE,

kantoorhoudende in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd,

om ondercuratelestelling van:

[naam X],

wonende in Aruba te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [naam X],

niet verschenen.

Belanghebbenden:

1. [naam moeder]de moeder en tevens de voorgestelde curatrice,

2. [naam vader]de vader,

3. [naam zus 1]de zus,

4. [naam zus 2]de zus,

5. [naam zus 3]de zus,

6. [naam broer 1]de broer,

7. [naam broer 2]de broer, wonende in Nederland.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    de vordering, ingediend op 18 mei 2017.

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 5 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mrs. S. Boekhout en E.L. Hart en de belanghebbenden sub 1 t/m 5 in persoon. [naam X] is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [naam X] onder curatele wordt gesteld met benoeming van zijn moeder [naam moeder] tot zijn curatrice en bevel tot plaatsing van [naam X] in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion voor de duur van één jaar. Daartoe wordt - kort samengevat - gesteld dat hij wegens gewoonte van misbruik van verdovende en/of stimulerende middelen zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, en zijn eigen veiligheid alsmede die van anderen in gevaar brengt.

3 DE BEOORDELING

3.1

De moeder, de vader en de zussen van [naam X] hebben verklaard dat [naam X] eerst marihuana gebruikte, later “molly” en dat hij thans verslaafd is aan “crack” en cocaïne. Ook verklaren zij dat [naam X] paranoïde aanvallen krijgt en depressief gedrag vertoont. Hij slentert de hele dag op straat, hij verzorgd zichzelf niet, eet niet, werkt niet en leeft op straat. Hij veroorzaakt overlast, hij pleegt diefstallen, vernielt en vraagt om geld. De familieleden hebben diverse keren geprobeerd om hulp voor [naam X] te zoeken. Zo was hij opgenomen in het rehabilitatiecentrum Hogares Crea in de Dominicaanse Republiek, Yabi di Libertad in Curaçao, en was hij voor vijf weken geplaatst in Centro di Motivacion.

Uit de overgelegde mutaties van het Korps Politie Aruba blijkt dat op straat naar geld bedelt en overlast veroorzaakt. Uit de verklaring van de Sociaal Psychiatrische dienst blijkt dat [naam X] is gediagnostiseerd met een schizofrenische stoornis en polydrugsgebruik.

3.2

Gelet hierop wordt geoordeeld dat [naam X] wegens gewoonte van misbruik van verdovende en/of stimulerende middelen zijn belangen niet behoorlijk kan waarnemen, in het openbaar herhaaldelijk aanstoot geeft, en zijn eigen veiligheid alsmede die van anderen in gevaar brengt. Het gerecht is gelet op het vorenstaande, dan ook van oordeel dat de vordering tot ondercuratelestelling van [naam X] voor toewijzing vatbaar is. Benoeming van na te melden persoon tot curatrice strookt het meest met zijn belangen.

Gezien zijn gedragingen en zijn gebrek aan ziektebesef is een gedwongen plaatsing geïndiceerd. Zonder intensieve begeleiding (gedwongen plaatsing) neemt [naam X] zijn medicatie in verband met zijn psychische stoornis niet meer in, waardoor hij paranoïde aanvallen krijgt en depressief gedrag vertoont.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat hij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt [naam X], geboren op [geboortedatum] in Aruba, onder curatele,

benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice zijn moeder, [naam moeder], geboren op [geboortedatum] in Aruba en wonende in Aruba,

beveelt de plaatsing in het rehabilitatiecentrum Centro di Motivacion ter verpleging en/of behandeling voor de duur van één jaar,

bepaalt dat deze uitspraak vanwege curatrice binnen 10 dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE”.

Deze beschikking is gegeven door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 17 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.