Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:810

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
18-10-2017
Zaaknummer
338 van 2017
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medeplegen diefstal met geweld, medeplegen afpersing c.q. diefstal met geweld en vuurwapenbezit. Oude, kwetsbare slachtoffers. Enigszins verminderd ontoerekeningsvatbaar. Gevangenisstraf van acht (8) jaar.

Schadevergoedingsmaatregel opgelegd.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum] 1990 in [geboorteplaats],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 september 2017 en 6 september 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsvrouw, mr. C.S. Edwards.

De officier van justitie, mr. C.D. Kardol, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van feit 1 primair, feit 6 primair en de overige feiten te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van zestien jaar, met aftrek van voorarrest.

De raadsvrouw heeft verweer gevoerd.

De benadeelde partij in de zaak [naam straat 5], ten laste gelegd onder feit 5, dhr. [benadeelde partij], heeft ter terechtzitting een vordering tot schadevergoeding ingediend.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

Zaak [naam straat 1]

1. dat hij op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamenen in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een Vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba

medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf

en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte

- aan die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vuurwapens heeft verschaft en/of

- vervolgens tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo. artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 2]

2. dat hij op of omstreeks 23 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een leesbril en een zwarte (schouder)tas met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) die [slachtoffer 3] heeft vastgepakt en/of meermalen met de kolf van een revolver, althans een hard metalen voorwerp op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) een (of meer) schoten heeft/hebben gelost met die revolver;

(artikel 2:291 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 3]

3. dat hij op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 2], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee inhoudende Afl. 2.200,=, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 4] en dit vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 4]

4. dat hij op of omstreeks 31 december 2016 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 3], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid vuurwerk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- een vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen met een PVC wandelstok tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 6] met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 5] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a en b van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 5]

5. dat hij op of omstreeks 5 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 4] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een fles inhoudende een hoeveelheid geld en/of

- een portemonnee met inhoud en/of

- een mobiele telefoon (van het merk Advantage, model W27C),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 7] en/of

- in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 7] heeft/hebben gezegd: “Nos kier bo placa, sino nos ta tirabo mata.” en/of

- die [slachtoffer 7] meerdere malen met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het gezicht, althans het hoofd heeft/hebben slagen en/of

- een kussen met kracht tegen het gezicht van die [slachtoffer 7] heeft/hebben geduwd, waardoor die [slachtoffer 7] geen adem kon halen en/of

- ( vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 7] heeft/hebben gezegd: “Nos ta baI tirabo mata.” en/of “Pa e biaha ki nos ta bai laga bo bai pero si bo mester bai polis nos ta mata bo.”;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a en b van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 6]

6. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8],in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te

maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 8] te dwingen tot de afgifte van geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde [slachtoffer 8] is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of daarbij gezegd “Nos kier tur bo plaka”, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 2:294 jo artikel 1:119, 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van de/het te plegen misdrijf(ven) waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten: diefstal met geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen als omschreven in artikel 2:291 van het Wetboek van Strafrecht afpersing als omschreven in artikel 2:294 van het Wetboek van Strafrecht, opzettelijk (een) voorwerp(en), te weten drie, althans een, vuurwapens, althans op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

(artikel 1: 120 Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 7]

7. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 5], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een hoeveelheid sieraden en/of

- een mobiele telefoon en/of

- een hoeveelheid geld en/of

- een bossleutels en/of

- een kluis,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 9], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt

tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam van die [slachtoffer 9] en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 9] en/of

- die [slachtoffer 9] met kracht op bed heeft/hebben geduwd;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a jo aritkel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

Inbeslaggenomen vuurwapen tijdens huiszoeking

8. dat hij op of omstreeks 17 februari 2017 in Aruba een pistool (van het merk Llama, model Gabilondo y Ciavitoria, kaliber .380) en/of een (of meer) scherpe patr(o)n(en), in elk geval een vuurwapen en/of munitie als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Vuurwapenverordening, voorhanden heeft gehad.

(artikel 3 van de Vuurwapenverordening)

3 Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

Zaak [naam straat 1]

1. dat hij op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een

woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een Vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”;

Zaak [naam straat 2]

2. dat hij op of omstreeks 23 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een leesbril en een zwarte (schouder)tas met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) die [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgepakt en/of meermalen met de kolf van een revolver, althans een hard metalen voorwerp op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) een (of meer) schoten heeft/hebben gelost met die revolver;

Zaak [naam straat 3]

3. dat hij op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 2], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee inhoudende Afl. 2.200,=, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welke geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 4] en dit vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht;

Zaak [naam straat 4]

4. dat hij op of omstreeks 31 december 2016 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 3], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid vuurwerk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- een vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen met een PVC wandelstok tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 6] met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 5] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen;

Zaak [naam straat 5]

5. dat hij op of omstreeks 5 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 4] tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een fles inhoudende een hoeveelheid geld en/of

- een portemonnee met inhoud en/of

- een mobiele telefoon (van het merk Advantage, model W27C),

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s),

waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 7] en/of

- in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 7] heeft/hebben gezegd: “Nos kier bo placa, sino nos ta tirabo mata.” en/of

- die [slachtoffer 7] meerdere malen met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het gezicht, althans het hoofd heeft/hebben slagen en/of

- een kussen met kracht tegen het gezicht van die [slachtoffer 7] heeft/hebben geduwd, waardoor die [slachtoffer 7] geen adem kon halen en/of

- (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 7] heeft/hebben gezegd: “Nos ta baI tirabo mata.” en/of “Pa e biaha ki nos ta bai laga bo bai pero si bo mester bai polis nos ta mata bo.”;

Zaak [naam straat 6]

6. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te

maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 8] te dwingen tot de afgifte van geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders,

met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde [slachtoffer 8] is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of daarbij gezegd “Nos kier tur bo plaka”, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Zaak [naam straat 7]

7. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 5], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een hoeveelheid sieraden en/of

- een mobiele telefoon en/of

- een hoeveelheid geld en/of

- een bossleutels en/of

- een kluis,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 9], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 9], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt

tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam van die [slachtoffer 9] en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 9] en/of

- die [slachtoffer 9] met kracht op bed heeft/hebben geduwd;

Inbeslaggenomen vuurwapen tijdens huiszoeking

8. dat hij op of omstreeks 17 februari 2017 in Aruba een pistool (van het merk Llama, model Gabilondo y Ciavitoria, kaliber .380) en/of een (of meer) scherpe patr(o)n(en), in elk geval een vuurwapen en/of munitie als bedoeld in artikel 3 eerste lid van de Vuurwapenverordening, voorhanden heeft gehad;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

Voor zover in de telastlegging taal- en/of schrijffouten voorkomen, zijn deze in de bewezenverklaring cursief weergegeven verbeterd. Blijkens het verhandelde ter terechtzitting is de verdachte daardoor niet geschaad in de verdediging.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Zaak [naam straat 1]

1. Primair: diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 2]

2. Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 3]

3. Diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290, eerste lid, van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 4]

4. Diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming, zwaar li[slachtoffer 2]elijk letsel ten gevolge hebbende,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290 jo artikel 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 5]

5. Diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan, en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak en inklimming,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290 jo artikel 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 6]

6. Primair: poging tot diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

of

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 en artikel 2:294 jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 7]

7. Diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290 jo artikel 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

Inbeslaggenomen vuurwapen tijdens huiszoeking

8. Overtreding van een verbod, gesteld bij artikel 3 van de Vuurwapenverordening,

strafbaar gesteld bij artikel 11 van de Vuurwapenverordening.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het medeplegen van zes gewelddadige overvallen, medeplegen afpersing c.q. diefstal met geweld en heeft een vuurwapen in zijn bezit gehad. Deze overvallen zijn in een korte periode, minder dan een maand, gepleegd in de nachtelijke uren, vaak in woningen van welke de bewoners veelal oude en kwetsbare personen waren. Door deze lafhartige overvallen is de rechtsorde ernstig geschokt en zijn de gevoelens van angst en onveiligheid in de Arubaanse samenleving aangewakkerd. Niet alleen is er financiële schade geleden, maar hebben de slachtoffers vooral ook grote angst en leed ondervonden. Slachtoffers van dergelijke daden kunnen nog langdurig lijden onder de (geestelijke) gevolgen daarvan. Het gerecht neemt het de verdachte dan ook uiterst kwalijk dat hij, kennelijk louter gedreven door financieel gewin, heeft gekozen om dergelijk ernstige feiten te begaan.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

De verdachte is onderzocht door psycholoog drs. B.L. Roerink. De psycholoog heeft, samengevat, geconcludeerd dat er bij verdachte geen duidelijke aanwijzingen zijn gevonden voor een ziekelijke stoornis maar wel dat de cognitieve capaciteiten op licht zwakzinnig niveau liggen en er aanwijzingen zijn dat er sprake is van een beperkt sociaal aanpassingsvermogen, waardoor men kan spreken een gebrekkige ontwikkeling. Verdachte dient hierdoor als enigszins verminderd ontoerekeningsvatbaar te worden beschouwd.

Het gerecht houdt hiermee in het voordeel van de verdachte rekening bij de strafoplegging.

Het gerecht houdt ten nadele van verdachte bij de strafoplegging eveneens rekening met het feit dat de psycholoog tevens heeft geconcludeerd dat ondanks dat er sprake is van hiervoor genoemde problematiek die bepaalde beperkingen met zich meebrengt en het delictsgedrag van verdachte enigszins kan verklaren, er geen direct verband is tussen dit intelligentieniveau en zijn gedrag waardoor verdachte geen andere keuze zou hebben gehad. Verdachte had ten tijde van het plegen van de feiten handelingsalternatieven.

Ten nadele van verdachte geldt tevens dat hij degene is geweest die de daarbij gehanteerde vuurwapens heeft verschaft. Daarnaast is verdachte eerder met politie en justitie in aanraking gekomen.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan gevangenisstraf van na te melden duur.

9 Inbeslaggenomen voorwerpen

A. Onttrekking aan het verkeer

Ten aanzien van het in beslaggenomen zwarte pistool van het merk “LLAMA” met twee scherpe patronen kaliber 380 mm zal onttrekking aan het verkeer worden uitgesproken, omdat in elk geval het onder 8 bewezen verklaarde feit met betrekking tot dat voorwerp is begaan en dit voorwerp van zodanige aard is dat het ongecontroleerde bezit daarvan in strijd is met de wet of het algemeen belang.

B. Teruggave

De teruggave aan de verdachte zal worden gelast van de in beslag genomen

 blauwe mobiele telefoon van het merk Samsung;

 grijze mobiele telefoon van het merk Samsung;

 witte mobiele telefoon van het merk Samsung;

 blauw met zwarte mobiele telefoon van het merk Alcatel;

 zwarte mobiele telefoon van het merk Alcatel;

 blauwe met zilverkleurige mobiele telefoon van het merk Samsung;

 witte mobiele telefoon van het merk Quickshare en

 zwarte mobiele telefoon van het merk Iphone

nu deze niet vatbaar zijn voor verbeurdverklaring dan wel onttrekking aan het verkeer.

10 Benadeelde partij

De benadeelde partij in de zaak [naam straat 5] (feit 5 op de tenlastelegging), dhr. [benadeelde partij], heeft een vordering tot schadevergoeding ingediend tegen de verdachte (en diens medeverdachten) van in totaal Afl. 1.805,= wegens materiele schade en Afl. 5.000,= wegens immateriële schade die hij als gevolg van het bewezen verklaarde feit zou hebben geleden.

Uit het onderzoek ter terechtzitting is komen vast te staan, dat de benadeelde partij schade heeft geleden ten gevolge van het door verdachte gepleegde feit, als bewezen verklaard, welke schade derhalve aan verdachtes schuld te wijten is.

De hoogte van de materiele schade is, gelet op de aangifte, genoegzaam komen vast te staan tot een bedrag van Afl. 1600,=, vermeerderd met de kosten die -tot op heden- worden begroot op nihil. De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering ontvankelijk is, is in dier voege toewijsbaar.

De vordering van de benadeelde partij, voor zover deze ziet op materiële schade, dient voor het meerdere, als zijnde onvoldoende onderbouwd, te worden afgewezen.

Gelet op het verhandelde ter zitting en met inachtneming van de redelijkheid en billijkheid, zal aan de benadeelde partij een voorschot op de immateriële schade worden toegekend van Afl. 2.500,=. De vordering van de benadeelde partij, die in die vordering in zoverre ontvankelijk is, is in dier voege toewijsbaar.

De verdachte is voor de schade, voor zover toegewezen, naar burgerlijk recht hoofdelijk aansprakelijk, met dien verstande dat indien genoemde bedragen geheel of gedeeltelijk door een andere medeverdachte is betaald, verdachte in zoverre zal zijn bevrijd.

De vordering tot immateriële schade is naar het oordeel van het gerecht voor wat het meer gevorderde betreft niet van zo eenvoudige aard dat deze zich leent voor behandeling in strafgeding. Gelet hierop zal het gerecht bepalen dat de benadeelde partij in dat deel van de vordering niet ontvankelijk is. De benadeelde partij kan dit deel van de vordering desgewenst bij de burgerlijke rechter aanbrengen.

Schadevergoedingsmaatregel

Nu verdachte jegens voornoemde benadeelde partij naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het bewezenverklaarde is toegebracht en verdachte voor dat feit zal worden veroordeeld, zal het gerecht de verdachte de verplichting opleggen tot betaling aan het Land Aruba van een bedrag groot Afl. 1.600,- aan materiele schade en een bedrag groot Afl. 2.500,= aan immateriële schade ten behoeve van de benadeelde partij, bij gebreke van betaling of verhaal te vervangen door vijftig (50) dagen hechtenis, met dien verstande dat toepassing van de vervangende hechtenis de betalingsverplichting niet opheft.

Voorts wordt bepaald dat voor zover deze bedragen of een gedeelte daarvan reeds door of namens een mededader aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

11 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf en maatregel is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:74, 1:75, 1:78 en 1:224 van het Wetboek van Strafrecht.

12 Beslissing

Het gerecht:

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot een gevangenisstraf voor de duur van ACHT (8) jaren;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht;

onttrekt aan het verkeer de in rubriek 9A genoemde voorwerpen;

gelast de teruggave aan de verdachte van de in rubriek 9B genoemde voorwerpen;

veroordeelt de verdachte op de eis van de benadeelde partij R.E. [slachtoffer 7] -hoofdelijk in die zin dat als (één van) mededader(s) heeft/hebben betaald de verdachte in zoverre zal zijn bevrijd- om aan deze tegen kwijting te betalen een bedrag van Afl. 1600,= (zegge: duizend zeshonderd vijf florin) aan materiele schade en een bedrag van Afl. 2.500,= (zegge: twee duizend vijfhonderd florin) aan immateriële schade, vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de dag waarop het thans onder feit 5 bewezen verklaarde feit jegens de benadeelde partij werd gepleegd, te weten 5 januari 2017, tot die van de voldoening. De verdachte wordt voorts veroordeeld in de kosten, door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog te maken;

legt aan de verdachte de verplichting op tot betaling aan het Land Aruba ten behoeve van de benadeelde partij van een bedrag van Afl. 1.600,= (zegge: duizend zeshonderd florin) aan materiele schade en Afl. 2.500,= (zegge: tweeduizend vijfhonderd florin) aan immateriële schade, bij gebreke van volledige betaling en volledig verhaal te vervangen door hechtenis voor de duur van vijftig (50) dagen, met dien verstande dat de toepassing van de vervangende hechtenis de opgelegde verplichting tot schadevergoeding ten behoeve van het slachtoffer niet opheft; voorts wordt bepaald dat voor zover deze bedragen of een gedeelte daarvan reeds door of namens een mededader aan de benadeelde partij en/of het Land is betaald, de verdachte in zoverre van die verplichting zal zijn ontslagen, alsmede dat betalingen aan de benadeelde partij in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan het Land en dat betalingen aan het Land in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

wijst de vordering van de benadeelde partij, voor zover deze ziet op materiële schade, voor het meer gevorderde af;

verklaart de benadeelde partij voor zover het zijn vordering tot vergoeding van immateriële schade betreft, voor het meer gevorderde in zijn vordering niet ontvankelijk.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. W.C.E. Winfield en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 27 september 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.