Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:809

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
27-09-2017
Datum publicatie
18-10-2017
Zaaknummer
341 van 2017
Rechtsgebieden
Strafrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Medeplichtigheid aan diefstal met geweld. Geen bewijs voor medeplegen. Oude, kwetsbare slachtoffers. Jeugdstrafrecht toegepast. Jeugddetentie voor 24 maanden.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

S T R A F V O N N I S

in de zaak tegen de verdachte:

[verdachte],

geboren op [geboortedatum]1998 in [geboorteland],

wonende in [woonplaats],

thans alhier gedetineerd.

1 Onderzoek van de zaak

Het onderzoek ter openbare terechtzitting heeft plaatsgevonden op 1 september 2017 en 6 september 2017. De verdachte is verschenen, bijgestaan door zijn raadsman, mr. S.O.R.’G. Faarup.

De officier van justitie, mr. C.D. Kardol, heeft ter terechtzitting gevorderd de verdachte ter zake van de primair ten laste gelegde feiten te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van twaalf (12) jaar, met aftrek van voorarrest althans terzake van de onder 1, 3, 4 en 6 subsidiair ten laste gelegde feiten, het onder feit 2 en feit 5 primair ten laste gelegde te veroordelen tot een gevangenisstraf voor de duur van acht (8) jaar, met aftrek van voorarrest althans - indien het jeugdstrafrecht van toepassing wordt geacht – jeugddetentie van vierentwintig (24) maanden waarvan één (1) maand voorwaardelijk, proeftijd drie (3) jaar, met aftrek voorarrest.

De raadsman heeft het woord tot verdediging gevoerd.

2 Tenlastelegging

Aan de verdachte is, met inachtneming van de gevorderde en toegewezen wijzigingen, tenlastegelegd:

Zaak [naam straat 1]

1. dat hij op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamenen in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een Vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba

medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf

en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte

- aan die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vuurwapens heeft verschaft en/of

- vervolgens tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo. artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 2]

2. dat hij op of omstreeks 23 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een leesbril en een zwarte (schouder)tas met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) die [slachtoffer 3] heeft vastgepakt en/of meermalen met de kolf van een revolver, althans een hard metalen voorwerp op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) een (of meer) schoten heeft/hebben gelost met die revolver;

(artikel 2:291 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 3]

3. dat hij op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 3], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een portemonnee inhoudende Afl. 2.200,=, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 4] en dit vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 3], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een portemonnee inhoudende Afl. 2.200,=, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 4] en dit vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo. artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 4]

4. dat hij op of omstreeks 31 december 2016 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 4], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een hoeveelheid vuurwerk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of J.L. [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- een vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen met een PVC wandelstok tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 6] met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het hoofd, althans het lichaam heeft/hebben geslagen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 5] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a en b van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen op of omstreeks 31 december 2016 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 4], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een hoeveelheid vuurwerk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en hun mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- een vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen met een PVC wandelstok tegen het hoofd, althans het

lichaam heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 5] met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het hoofd, althans het

lichaam heeft/hebben geslagen, ten gevolge waarvan die Simons zwaar lichamelijk letsel

heeft opgelopen,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 31 december 2016

in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub b jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 5]

5. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen

geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 7] te dwingen tot de afgifte van geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde [slachtoffer 7] is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of daarbij gezegd “Nos kier tur bo plaka”, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

(artikel 2:294 jo artikel 1:119, 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, ter voorbereiding van de/het te plegen misdrijf(ven) waarop naar de wettelijke omschrijving een gevangenisstraf van acht jaren of meer is gesteld, te weten:

diefstal met geweld en/of bedreiging met geweld tegen personen als omschreven in artikel 2:291 van het Wetboek van Strafrecht afpersing als omschreven in artikel 2:294 van het Wetboek van Strafrecht, opzettelijk (een) voorwerp(en), te weten drie, althans een, vuurwapens, althans op een vuurwapen gelijkend voorwerp(en) voorhanden heeft gehad;

(artikel 1: 120 Wetboek van Strafrecht)

Zaak [naam straat 6]

6. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij woning behorend erf, te weten [adres 5], terwijl verdachte en/of verdachtes mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen

- een hoeveelheid sieraden en/of

- een mobiele telefoon en/of

- een hoeveelheid geld en/of

- een bossleutels en/of

- een kluis,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij verdachte en/of zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt

tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 8] en/of

- die [slachtoffer 8] met kracht op bed heeft/hebben geduwd;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub a jo aritkel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht)

althans indien ten aanzien van het vorenstaande geen veroordeling mocht (kunnen) volgen

dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 5], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en hun/zijn mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen

- een hoeveelheid sieraden en/of

- een mobiele telefoon en/of

- een hoeveelheid geld en/of

- een bossleutels en/of

- een kluis,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en hun/zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en/of mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt

tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 8] en/of

- die [slachtoffer 8] met kracht op bed heeft/hebben geduwd,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

(artikel 2:291 jo artikel 2:290 lid 1 jo artikel 2:289 sub b jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht)

3. Voorvragen

Geldigheid van de dagvaarding

Bij het onderzoek ter terechtzitting is gebleken dat de dagvaarding aan alle wettelijke vereisten voldoet en dus geldig is.

Bevoegdheid van het gerecht

Krachtens de wettelijke bepalingen is het gerecht bevoegd van het tenlastegelegde kennis te nemen.

Ontvankelijkheid van de officier van justitie

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen feiten of omstandigheden gebleken die aan de ontvankelijkheid van de officier van justitie in de weg staan.

Redenen voor schorsing van de vervolging

Bij het onderzoek ter terechtzitting zijn geen redenen voor schorsing van de vervolging gebleken.

4 Bewijsbeslissingen

Vrijspraak

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen niet de overtuiging bekomen dat de verdachte de onder feiten 1, 3, 4 en 6 primair tenlastegelegde heeft begaan en zal de verdachte daarvan vrijspreken.

Voor bewezenverklaring van medeplegen is een nauwe en bewuste samenwerking vereist en moet sprake zijn van een redelijk gelijkwaardige samenwerking bij het vervullen van de bestanddelen van een strafbaar feit. De intensiteit van de samenwerking, de taakverdeling, de rol van een verdachte in de voorbereiding, uitvoering en afhandeling, het feit dat hij of zij zich niet heeft teruggetrokken en zijn of haar aanwezigheid op belangrijke momenten zijn belangrijke factoren bij de beantwoording van de vraag of gesproken kan worden van medeplegen. De grens met medeplichtigheid is slechts gradueel. Waar bij medeplegen voldaan moet zijn aan het criterium van bewuste en nauwe samenwerking, is de betrokkenheid van de medeplichtige bij het strafbare feit marginaler. De grens tussen medeplegen en medeplichtigheid is niet eenduidig en hangt af van de feitelijke omstandigheden van het geval.

In casu is onvoldoende gebleken dat de bijdrage door verdachte voldoende substantieel is geweest om te spreken van medeplegen. Op grond van de wettige bewijsmiddelen gaat het gerecht ervan uit dat de rol van de verdachte zich heeft zich beperkt tot het op de uitkijk staan. Naar het oordeel van het gerecht heeft verdachte aldus slechts een geringe rol gespeeld die wel als medeplichtigheid zou kunnen worden aangemerkt, doch heeft hij niet, zoals hierboven beschreven, de benodigde mate van betrokkenheid gehad om hem als medepleger te kwalificeren.

B. Bewezenverklaring

Het gerecht heeft uit het onderzoek op de terechtzitting door de inhoud van wettige bewijsmiddelen de overtuiging bekomen dat de verdachte het tenlastegelegde heeft begaan, met dien verstande dat het bewezen acht:

Zaak [naam straat 1]

1. dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of een of meer anderen op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 1], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een zwarte (dames)tas, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 1], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 1] en/of [slachtoffer 2], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en/of zijn/hun mededader(s)

- die [slachtoffer 1] een klap tegen het hoofd heeft/hebben gegeven en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 1] en/of

- die [slachtoffer 2] met het handvat van een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of dit vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 2] en/of (vervolgens) in een dreigende toon tegen die [slachtoffer 2] heeft/hebben gezegd: “si bo move mi ta tirabo”,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 19 januari 2017 in Aruba

medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf

en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen tot het plegen van het misdrijf welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte

- aan die [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] vuurwapens heeft verschaft en/of

- vervolgens tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

Zaak [naam straat 2]

2. dat hij op of omstreeks 23 januari 2017 in Aruba tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft weggenomen een leesbril en een zwarte (schouder)tas met inhoud, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 3], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 3], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat verdachte en/of verdachtes mededader(s) die [slachtoffer 3] heeft/hebben vastgepakt en/of meermalen met de kolf van een revolver, althans een hard metalen voorwerp op/tegen het hoofd heeft/hebben geslagen en/of (vervolgens) een (of meer) schoten heeft/hebben gelost met die revolver;

Zaak [naam straat 3]

3. dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 2], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een portemonnee inhoudende Afl. 2.200,=, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 4], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 4], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of zijn/hun mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond aan die [slachtoffer 4] en dit vuurwapen op het lichaam van die [slachtoffer 4] heeft/hebben gericht, tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 9 januari 2017 in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

Zaak [naam straat 4]

4. dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen op of omstreeks 31 december 2016 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 3], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en hun mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen een hoeveelheid vuurwerk, in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en hun mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 3] en/of mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 5] en/of [slachtoffer 6] en/of

- een vuurwapen heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 5] en/of

[slachtoffer 6] en/of

- die [slachtoffer 5] meermalen met een PVC wandelstok tegen het hoofd, althans het

lichaam heeft/hebben geslagen en/of

- die [slachtoffer 6] met zijn/hun tot vuist gebalde hand(en) tegen het hoofd, althans het

lichaam heeft/hebben geslagen,

ten gevolge waarvan die [slachtoffer 5] zwaar lichamelijk letsel heeft opgelopen,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 31 december 2016

in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

Zaak [naam straat 5]

5. dat hij op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba ter uitvoering van het door verdachte voorgenomen misdrijf om tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen, met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening weg te nemen geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, en daarbij die voorgenomen diefstal te doen voorafgaan, te doen vergezellen en/of te doen volgen van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 7], te plegen met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden, gemakkelijk te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren,

en/of

tezamen en in vereniging met een of meer anderen, althans alleen, met het oogmerk om zich en/of anderen wederrechtelijk te bevoordelen door geweld en/of bedreiging met geweld [slachtoffer 7] te dwingen tot de afgifte van geld, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 7], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en/of zijn mededaders, met een of meer van zijn mededader(s), althans alleen, naar voornoemde [slachtoffer 7] is toegegaan, waarna hij, verdachte en/of zijn mededader(s) een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gericht op het lichaam van die [slachtoffer 7] en/of daarbij gezegd “Nos kier tur bo plaka”, terwijl de uitvoering van dat voorgenomen misdrijf niet is voltooid;

Zaak [naam straat 6]

6. dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en/of een of meer anderen op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba in een woning en/of op een bij een woning behorend erf, te weten [adres 4], terwijl [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en hun/zijn mededader(s) opzettelijk en wederrechtelijk in die woning/op dat erf, vertoefde(n), tezamen en in vereniging met een ander of anderen, althans alleen,

met het oogmerk van wederrechtelijke toe-eigening heeft/hebben weggenomen

- een hoeveelheid sieraden en/of

- een mobiele telefoon en/of

- een hoeveelheid geld en/of

- een bossleutels en/of

- een kluis,

in elk geval enig goed, geheel of ten dele toebehorende aan [slachtoffer 8], in elk geval aan een ander of anderen dan aan verdachte en verdachtes medededader(s), waarbij [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en hun/zijn mededader(s) zich de toegang tot die woning en/of dat erf heeft/hebben verschaft en/of de/het weg te nemen goed(eren) onder zijn/hun bereik heeft/hebben gebracht door middel van braak en/of verbreking en/of inklimming en/of valse sleutel(s), welke diefstal werd voorafgegaan en/of vergezeld en/of gevolgd van geweld en/of bedreiging met geweld tegen die [slachtoffer 8], gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden en/of gemakkelijker te maken en/of om bij betrapping op heterdaad aan zichzelf en/of aan andere deelnemers aan voormeld misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, welk geweld en/of bedreiging met geweld hierin bestond dat [medeverdachte 1] en [medeverdachte 2] en [medeverdachte 3] en/of mededader(s)

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben gedrukt

tegen het gezicht/hoofd, althans het lichaam van die [slachtoffer 8] en/of

- een vuurwapen, althans een op een vuurwapen gelijkend voorwerp, heeft/hebben getoond

aan die [slachtoffer 8] en/of

- die [slachtoffer 8] met kracht op bed heeft/hebben geduwd,

tot en/of bij het plegen van welk misdrijf verdachte op of omstreeks 17 januari 2017 in Aruba medeplichtig is geweest door het opzettelijk behulpzaam zijn bij het plegen van het misdrijf en/of het opzettelijk verschaffen van gelegenheid, middelen en/of inlichtingen, welke (opzettelijke) medeplichtigheid hierin heeft bestaan dat verdachte tijdens de (gewapende) overval op de uitkijk heeft gestaan;

Hetgeen meer of anders is ten laste gelegd, zoals doorgestreept in de tekst, is niet bewezen, zodat de verdachte hiervan zal worden vrijgesproken.

5 Bewijsmiddelen

De overtuiging dat de verdachte het bewezenverklaarde heeft begaan, is gegrond op de feiten en omstandigheden die in de wettige bewijsmiddelen zijn vervat.

De bewijsmiddelen zullen in geval van hoger beroep in een aan dit vonnis te hechten bijlage worden opgenomen.

6 Kwalificatie en strafbaarheid van het bewezenverklaarde

Het bewezenverklaarde levert op:

Zaak [naam straat 1]

1. Subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld en bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290, eerste lid, jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 2

2. Diefstal, voorafgegaan en vergezeld van geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:289 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 3

3. Subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290, eerste lid jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 4]

4. Subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van inklimming, zwaar lichamelijk letsel ten gevolge hebbende,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290 jo artikel 2:289 jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 5]

6. Primair: poging tot diefstal, voorafgegaan, vergezeld of gevolgd van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, of om, bij betrapping op heterdaad, aan zichzelf of andere deelnemers aan het misdrijf hetzij de vlucht mogelijk te maken, hetzij het bezit van het gestolene te verzekeren, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen

of

poging tot afpersing, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:294 jo artikel 1:119 van het Wetboek van Strafrecht.

Zaak [naam straat 6]

7. Subsidiair: medeplichtigheid aan diefstal in een woning, door iemand die artikel 2:65 heeft overtreden, voorafgegaan en vergezeld van geweld of bedreiging met geweld tegen personen, gepleegd met het oogmerk om die diefstal voor te bereiden of gemakkelijker te maken, terwijl het feit wordt gepleegd door twee of meer verenigde personen, waarbij de schuldige zich de toegang tot de plaats van het misdrijf heeft verschaft door middel van braak,

strafbaar gesteld bij artikel 2:291 jo artikel 2:290 jo artikel 2:289 jo artikel 1:124 van het Wetboek van Strafrecht.

Het bewezenverklaarde is strafbaar, nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die de strafbaarheid ervan opheffen of uitsluiten.

7 Strafbaarheid van de verdachte

De verdachte is strafbaar nu geen feiten of omstandigheden aannemelijk zijn geworden die zijn strafbaarheid opheffen of uitsluiten.

8 Oplegging van straf of maatregel

Jeugdstrafrecht of volwassenenstrafrecht

De verdediging heeft bepleit dat de verdachte, hoewel ten tijde van het plegen van de bewezenverklaarde feiten reeds meerderjarig, want achttien jaar oud, met toepassing van artikel 1:159 van het Wetboek van Strafrecht wordt berecht volgens het recht dat geldt voor jeugdigen.

Hoewel het gerecht met de officier van justitie van oordeel is dat de bewezenverklaarde overvallen ernstige feiten zijn, die oplegging van een strenge sanctie in beginsel rechtvaardigen, zal het gerecht de verdediging volgen en overgaan tot toepassing van het jeugdstrafrecht. Bij die afweging heeft het gerecht van belang geacht dat verdachtes mededaders – op één na – min of meer tot dezelfde, jeugdige, leeftijdsgroep behoren als verdachte en de wijze waarop de overvallen zijn gepleegd er niet bepaald blijk van geeft dat verdachte. Aldus bezien houdt het strafbare handelen van de verdachte in ieder geval tot op zekere hoogte nauw verband met de jeugdige leeftijd van de verdachte en zijn mededaders en het daarbij behorende groepsgedrag. Ook in de persoonlijkheid van de verdachte, zoals die naar voren komt uit verdachtes verklaringen en de wijze waarop hij zich ter zitting heeft gepresenteerd alsmede hetgeen uit het psychologisch onderzoek volgt met betrekking tot de cognietieve capaciteiten van verdachte, ziet het gerecht aanleiding voor toepassing van het strafrecht voor jeugdigen.

Gelet op de aard en de ernst van het bewezen en strafbaar verklaarde, op de omstandigheden waaronder de verdachte zich daaraan schuldig heeft gemaakt en op de persoon van de verdachte, zoals van één en ander uit het onderzoek ter terechtzitting is gebleken, acht het gerecht na te noemen beslissing passend. Daarbij wordt in het bijzonder het volgende in aanmerking genomen.

Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan medeplichtigheid aan dan wel medeplegen van gewapende overvallen alsmede aan een poging daartoe. Deze overvallen zijn in een korte periode, minder dan een maand, gepleegd in de nachtelijke uren, in woningen van welke de bewoners veelal bejaarde en kwetsbare personen waren. Door deze overvallen is de rechtsorde ernstig geschokt en zijn de gevoelens van angst en onveiligheid in de Arubaanse samenleving aangewakkerd. Niet alleen is er financiële schade geleden, maar hebben de slachtoffers vooral ook grote angst en leed ondervonden. Slachtoffers van dergelijke daden kunnen nog langdurig lijden onder de (geestelijke) gevolgen daarvan. Het gerecht neemt het de verdachte dan ook uiterst kwalijk dat hij, kennelijk louter gedreven door financieel gewin, heeft gekozen om dergelijk ernstige feiten te begaan en in het geheel niet heeft nagedacht over de gevolgen voor de slachtoffers.

Oplegging van een vrijheidsontnemende straf is op zich geïndiceerd.

Ten nadele van verdachte geldt dat hij eerder voor een soortgelijk feit is veroordeeld.

Alles afwegende kan niet worden volstaan met een andere of lichtere straf dan jeugddetentie van na te melden duur.

Het gerecht zal een deel van deze straf voorwaardelijk opleggen teneinde verdachte in te scherpen zich gedurende de proeftijd niet weer aan misdrijf schuldig te maken. Het gerecht acht, gelet op hetgeen hiervoor is overwogen omtrent de toepassing van het strafrecht voor jeugdigen, wenselijk dat de verdachte zal worden begeleid door de reclassering.

9 Toepasselijke wettelijke voorschriften

De op te leggen straf is mede gegrond op de artikelen 1:62, 1:159, 1:163, 1:164, 1:165 en 1:167 van het Wetboek van Strafrecht.

10 Beslissing

Het gerecht:

verklaart niet bewezen dat de verdachte het tenlastegelegde zoals in rubriek 4A omschreven heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart bewezen dat de verdachte de tenlastegelegde feiten zoals hierboven bewezen geacht heeft begaan;

verklaart niet bewezen hetgeen aan de verdachte meer of anders is tenlastegelegd en spreekt verdachte daarvan vrij;

verklaart het bewezenverklaarde strafbaar en de verdachte hiervoor strafbaar;

kwalificeert het bewezenverklaarde als hierboven omschreven;

veroordeelt de verdachte tot jeugddetentie voor de duur van VIERENTWINTIG (24) MAANDEN;

bepaalt dat de tijd die door de veroordeelde voor de tenuitvoerlegging van deze uitspraak in verzekering en in voorlopige hechtenis is doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de opgelegde jeugddetentie in mindering wordt gebracht;

beveelt dat van deze straf een gedeelte, groot DRIE (3) maanden, niet ten uitvoer zal worden gelegd, tenzij later anders mocht worden gelast op grond dat de veroordeelde zich vóór het einde van een proeftijd, welke hierbij wordt bepaald op drie (3) jaren, aan een strafbaar feit heeft schuldig gemaakt dan wel gedurende die proeftijd de hierna gestelde bijzondere voorwaarde niet heeft nageleefd;

stelt als bijzondere voorwaarde dat de veroordeelde zich gedurende de proeftijd zal gedragen naar de voorschriften en aanwijzingen, te geven door of namens de Stichting Reclassering en Jeugdbescherming Aruba, zulks zolang deze instelling dat gedurende de proeftijd nodig acht, met opdracht aan die instelling als bedoeld in artikel 1:22, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht;

bepaalt dat de jeugddetentie ook na het bereiken door de verdachte van de meerderjarigheid daadwerkelijk als zodanig ten uitvoer wordt gelegd.

Dit vonnis is gewezen door de rechter mr. W.C.E. Winfield en uitgesproken ter openbare terechtzitting van dit gerecht op 27 september 2017, in tegenwoordigheid van de griffier.