Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:805

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1412 van 2017/AUA201701910
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1412 van 2017/AUA201701910

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoeker 1],

[naam verzoeker 2],

[naam verzoeker 3],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

procederend in persoon,

om ondercuratelestelling van hun moeder:

[naam gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [gerekestreerde].

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 5 juli 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van de zaak op 19 september, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoekers in persoon. De bedlegerige [naam gerekestreerde] was niet in staat om ter zitting te verschijnen;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting van de behandeling van de zaak te [adres] op 27 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers in persoon en [gerekestreerde] in persoon.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van haar dochter, [naam verzoeker 1], tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van de verzoekers, de psychiater dr. H.A.E. van Gaalen, en ondervraging van [gerekestreerde] is gebleken dat zij lijdt aan de ziekte van dementie en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van haar dochter [naam verzoeker 1] tot curatrice strookt naar het oordeel van het Gerecht het meest met de belangen van [gerekestreerde]. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het Gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes.

De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde in te dienen ter Griffie van dit Gerecht, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

- stelt [naam gerekestreerde], geboren op [datum] 1934 in Aruba, onder curatele;

- benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar dochter, [naam verzoeker 1], geboren op [datum] 1953 in Aruba en wonende in Aruba;

- bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter in dit gerecht, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.