Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:804

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1267 van 2017 / AUA201701172
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

civiel-ej-kinderalimentatie

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1267 van 2017 / AUA201701172

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

in de alimentatiezaak tussen

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd,

en

[naam man],

wonende in Aruba, aan de [adres],

VERWEERDER, hierna: de man,

procederend in persoon.

Belanghebbende:

[naam moeder], hierna: de moeder.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 21 juni 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 29 augustus 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder, de man en mr. M. Ras-Pieternella en mevrouw A. Emmanuel namens de Voogdijraad.

De uitspraak is

2 DE FEITEN

Uit de moeder is op [datum] 2012 geboren de thans nog minderjarige [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige). De minderjarige is niet erkend.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot het veroordelen van de man tot betaling van een maandelijkse bijdrage van Afl. 275,- ingaande 1 juli 2017 als voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Daartoe wordt gesteld dat hij de verwekker is van de minderjarige en dat hij voldoende inkomen uit arbeid geniet.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het Gerecht stelt voorop dat ouders verplicht zijn te voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen. Dit geschiedt naar draagkracht. Ingevolge artikel 1:394 BWA is de verwekker van een kind dat alleen een moeder heeft, als ware hij ouder verplicht tot het voorzien in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Artikel 1:406 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (hierna: BWA) bepaalt, dat in het geval een ouder zijn verplichting tot voorziening in de kosten van verzorging en opvoeding niet of niet behoorlijk nakomt, zowel de voogdijraad als de andere ouder de rechter kan verzoeken het bedrag te bepalen dat deze ouder ten behoeve van het kind zal moeten uitkeren.

4.2

De man heeft ter zitting erkend dat hij de verwekker is van de minderjarige. Partijen zijn ter zitting met instemming van de Voogdijraad overeengekomen dat de man met een bedrag van Afl. 250,- per maand zal bijdragen in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Het Gerecht zal dienovereenkomstig beslissen, met dien verstande dat deze bijdrage in zal gaan vanaf de eerste van de maand na de datum van behandeling van deze zaak, derhalve met ingang van 1 september 2017.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-bepaalt de bijdrage van [naam man] in de kosten van verzorging en opvoeding van [naam minderjarige], geboren op [datum] 2012 in Aruba, uit de vrouw [naam moeder] op Afl. 250,- per maand, bij vooruitbetaling aan de Voogdijraad te voldoen, ingaande 1 september 2017;

- verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst af het anders of meer verzochte.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.