Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:802

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1239 van 2017 / AUA2017001130
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1239 van 2017 / AUA2017001130

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd,

met betrekking tot de minderjarige:

[naam minderjarige], geboren op [datum] 2008 in Aruba.

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

gemachtigde: de advocaat mr. J.S. Croes,

[naam voorgestelde gezinsvoogdes], de voorgestelde gezins.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

 • -

  het verzoekschrift, ingediend op 16 juni 2017;

 • -

  het rapport van de Voogdijraad, ingediend op 25 augustus 2017;

 • -

  het verweerschrift, ingediend op 29 augustus 2017;

 • -

  de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren van 29 augustus 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen mevrouw A. Emmanuel en de heer M. Loopstok namens de Voogdijraad, de moeder bijgestaan door haar gemachtigde en mevrouw [naam voorgestelde gezinsvoogdes] namens de Fundacion Guia Mi.

De

2 DE FEITEN

Van de op [datum] 2008 in Aruba geboren minderjarige, staat alleen het moederschap vast, zodat de moeder van rechtswege het gezag over de minderjarige alleen uitoefent.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ondertoezichtstelling van de minderjarige voor de periode van één jaar. Tevens wordt de plaatsing van de minderjarige in Imeldahof verzocht.

4 DE BEOORDELING

4.1

Ingevolge artikel 1:254, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BW) kan de rechter een kind onder toezicht stellen indien het zodanig opgroeit, dat het met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd.

4.2

Het Gerecht is, gelet op hetgeen uit het dossier en ter terechtzitting naar voren is gekomen, van oordeel dat genoemde gronden voor ondertoezichtstelling aanwezig zijn en overweegt daartoe als volgt.

Uit het rapport van de Voogdijraad kan worden vastgesteld dat de moeder onvoldoende inzicht heeft in de behoeftes van de minderjarige. Door de huidige woon- en financiële situatie van de moeder kan zij de minderjarige niet behoorlijk verzorgen en opvoeden. Voorts voert de Voogdijraad aan dat de minderjarige bij terugplaatsing in de huidige thuissituatie bij moeder in een onveilige situatie terecht zal komen, waardoor zij met de zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd. Het Gerecht ziet geen aanleiding om te twijfelen aan de deskundigheid en betrouwbaarheid van de Voogdijraad, en maakt haar bevindingen tot de zijne. De verzochte ondertoezichtstelling zal worden toegewezen als na te melden.

4.3

Ingevolge artikel 1:263, eerste lid, BW kan de rechter het kind doen opnemen in een door hem aan te wijzen inrichting of elders dan in een inrichting indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is. Het Gerecht is gelet op het vorenstaande van oordeel dat het in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarige noodzakelijk is dat zij wordt opgenomen in Imeldahof.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-stelt [naam minderjarige], geboren op [datum] 2008 in Aruba, onder toezicht voor de duur van één jaar ingaande heden;

-benoemt [naam voorgestelde gezinsvoogdes] van Fundacion Guia Mi tot gezinsvoogdes;

-beveelt de plaatsing van [naam minderjarige] in Imeldahof, voor de duur van één jaar ingaande heden;

-verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.