Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:798

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1044 van 2017 / AUA201701573
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-ondercuratelestelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 1044 van 2017 / AUA201701573

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

[naam verzoeker 1],

[naam verzoeker 2],

wonende in Aruba,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. D.M. Canwood,

om ondercuratelestelling van hun moeder:

[naam gerekestreerde],

wonende in Aruba, te [adres],

GEREKESTREERDE, hierna te noemen [naam gerekestreerde].

Belanghebbende:

[naam voorgestelde curatrice], de voorgestelde curatrice.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 18 mei 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de behandeling van 29 augustus 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers [naam verzoeker 1] en [naam verzoeker 2], bijgestaan door hun gemachtigde. De voorgestelde curatrice is eveneens ter zitting verschenen;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de voortzetting behandeling te [adres] van 7 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekers bijgestaan door hun gemachtigde, [naam gerekestreerde] en de voorgestelde curatrice.

De uitspraak is

2 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe dat [naam gerekestreerde] onder curatele wordt gesteld met benoeming van haar kleindochter, [naam voorgestelde curatrice], tot curat. Daartoe wordt aangevoerd dat zij wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen.

3 DE BEOORDELING

3.1

Uit de verklaringen van verzoekers, de voorgestelde curatrice, de behandelend geneesheer dr. S. Waterloo, en de ondervraging van [naam gerekestreerde] is gebleken dat zijlijdt aan dementie, type M. Alzheimer en wegens een geestelijke stoornis niet in staat is of bemoeilijkt wordt haar belangen behoorlijk waar te nemen. Het verzoek tot ondercuratelestelling is dan ook voor toewijzing vatbaar.

3.2

De benoeming van haar kleindochter tot curatrice strookt naar het oordeel van het Gerecht het meest met de belangen van de gerekestreerde. Nu voor het overige niet van bezwaren daartegen is gebleken, zal het Gerecht dienovereenkomstig beslissen.

3.3

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) juncto artikel 1:338 BW binnen acht weken na aanvang van haar taak als curatrice een schriftelijke opgave ter griffie van dit Gerecht te doen van de bij het begin van de curatele aanwezige gerede gelden, effecten aan toonder en spaarbankboekjes. De curatrice dient voorts binnen acht maanden na aanvang van haar taak als curatrice ter bevestiging van haar deugdelijkheid een door haar ondertekende boedelbeschrijving bij de griffie van dit Gerecht in te dienen. In de boedelbeschrijving is begrepen opgave van de wijzigingen in de samenstelling van het vermogen tot het ogenblik dat zij wordt opgemaakt.

3.4

De curatrice dient ingevolge artikel 1:386 lid 1 BW juncto artikel 1:359 lid 1 BW jaarlijks een rekening van haar bewind over de goederen van de onder curatele gestelde in te dienen ter griffie van dit Gerecht, voor het eerst uiterlijk op 1 juni 2018.

3.5

In de aard van de procedure ziet het Gerecht aanleiding om de kosten van deze procedure te compenseren tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

- stelt [naam gerekestreerde], geboren op [datum] 1923 in Aruba, onder curatele;

- benoemt over de onder curatele gestelde tot curatrice haar kleindochter, [naam voorgestelde curatrice], geboren op [datum] 1974 in Aruba en wonende in Aruba;

- bepaalt dat deze uitspraak vanwege de curatrice binnen tien (10) dagen nadat deze ten uitvoer kan worden gelegd, wordt geplaatst in de Landscourant van Aruba, alsmede in de dagbladen “DIARIO” en “AMIGOE DI ARUBA”;

- compenseert de kosten van deze procedure tussen partijen, aldus dat ieder van hen de eigen kosten draagt.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.