Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:797

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
10-10-2017
Datum publicatie
16-10-2017
Zaaknummer
EJ. nr. 1006 van 2017 / AUA201701565
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

civiel-ej-geslachtsnaamwijziging

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 10 oktober 2017

behorend bij EJ. nr. 1006 van 2017 / AUA201701565

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[naam verzoekster],

wonende in Aruba, [adres], feitelijk verblijvende in Nederland,

VERZOEKSTER,

gemachtigde: mevrouw [naam gemachtigde].

Belanghebbenden:

[naam vader], de vader,

[naam minderjarige], de minderjarige.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 15 mei 2017;

  • -

    het advies van de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, ingediend op 14 juli 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling van 29 augustus 2017, waaruit blijkt dat verzoekster bij haar gemachtigde is verschenen en de vader in persoon is verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit het huwelijk tussen de vader en de moeder is op [datum] 2011 geboren [naam minderjarige].

2.2

De moeder en de minderjarige zijn sinds 5 juli 2017 uitgeschreven uit het bevolkingsregisters van Aruba als zijnde vetrokken naar Rotterdam, Nederland.

3 DE BEOORDELING

3.1

Het verzoek, dat strekt tot wijziging van de geslachtsnaam van de minderjarige, is gegrond op artikel 1:7 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Ingevolge deze bepaling kan de geslachtsnaam van een persoon op zijn verzoek, of op verzoek van zijn wettelijke vertegenwoordiger, bij landsbesluit worden gewijzigd. Een verzoek hiertoe dient op grond van de geldende Richtlijnen geslachtsnaamwijziging Aruba en de Regelen betreffende verzoeken tot naamswijziging en tot naamvaststelling Aruba (beiden gepubliceerd in de Landscourant van 29 juli 2011) te worden gericht aan de Gouverneur en kan worden ingediend bij de Minister van Justitie.

3.2

Nu verzoekster en de minderjarige in Nederland wonen en niet meer zijn ingeschreven in het Bevolkingsregister van Aruba, dient verzoekster haar verzoek in Nederland in te dienen bij de daartoe aangewezen en bevoegde instantie.

3.3

Gelet op het bovenstaande is verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek.

4 DE BESLISSING

Het Gerecht:

-verklaart verzoekster niet-ontvankelijk in haar verzoek.

Deze beschikking is gegeven door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, ter terechtzitting van dinsdag 10 oktober 2017 in tegenwoordigheid van de griffier.