Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:781

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
04-10-2017
Datum publicatie
05-10-2017
Zaaknummer
A.R. 875 van 2017 / AUA201701633
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civiel. Geldleningsovereenkomst.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 4 oktober 2017

Behorend bij A.R. 875 van 2017 / AUA201701633

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in de zaak van:

de naamloze vennootschap

T.S.S.W. REAL ESTATE DEVELOPMENT N.V.,

gevestigd te Aruba,

EISERES, hierna ook te noemen: TSSW,

gemachtigde: de advocaat mr. R.L.F. Dijkhoff,

tegen:

[Gedaagde],

wonende te Aruba,

GEDAAGDE, hierna ook te noemen: [gedaagde],

procederend in persoon.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het tussenvonnis van 21 juni 2017;

- de aantekeningen van de griffier ter gelegenheid van de comparitie van partijen op 4 september 2017.

De zaak is daarna verwezen naar de rol voor vonnis.

2 HET GESCHIL EN DE BEOORDELING

2.1

Tussen partijen heeft een huurovereenkomst bestaan. TSSW stelt dat [gedaagde] toerekenbaar tekort is geschoten in de nakoming van de uit die huurovereenkomst voortvloeiende betalingsverplichting. Zij vordert betaling van Afl. 13.782,35, vermeerderd met rente en kosten.

2.2

[gedaagde] heeft erkend dat zij het bedrag van Afl. 12.282,35 verschuldigd is aan achterstallig huur.

2.3

Ter comparitie heeft TSSW haar eis verminderd met een bedrag van Afl. 1.500,-. Thans vordert TSSW veroordeling van [gedaagde] tot betaling van het bedrag van Afl. 12.282,35, vermeerdert met de wettelijke rente vanaf 1 december 2015, voorts vermeerdert met 15% buitengerechtelijke incassokosten, met veroordeling van [gedaagde] tot vergoeding van de proceskosten. [gedaagde] is, ondanks behoorlijk te zijn opgeroepen via deurwaardersexploot, niet verschenen ter comparitie van partijen.

De verminderde vordering is door [gedaagde] niet meer weersproken. Voorts staat vast dat [gedaagde] een betalingsachterstand heeft, zoals door TSSW is aangevoerd.

2.4

De vordering is dan ook toewijsbaar met dien verstande dat de buitengerechtelijke incassokosten zullen worden afgewezen, nu van buitengerechtelijke werkzaamheden, anders dan ter voorbereiding van de procedure, niet is gebleken.

2.5

In het feit dat het verweer van [gedaagde] doel trof, ziet het Gerecht aanleiding om bij de proceskostenveroordeling het gemachtigdensalaris te baseren op 1 punt.

3 DE UITSPRAAK

het Gerecht:

veroordeelt [gedaagde] tot betaling aan TSSW van een bedrag van Afl. 12.282,35, zulks binnen vijf dagen na betekening van dit vonnis, te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf 1 december 2015 tot de dag waarop volledig zal zijn betaald;

veroordeelt [gedaagde] in de kosten van deze procedure, die tot de datum van uitspraak aan de kant van TSSW worden begroot op Afl. 750,- aan griffierecht, Afl. 391,36 aan explootkosten en Afl. 1.000,- aan salaris van de gemachtigde;

verklaart de veroordelingen in dit vonnis uitvoerbaar bij voorraad;

wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. J. Sap rechter in dit gerecht, en werd uitgesproken ter openbare terechtzitting van woensdag 4 oktober 2017 in aanwezigheid van de griffier.