Feedback

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:776

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
05-10-2017
Zaaknummer
E.J. nr. 66 van 2015 / AUA201500574
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Tussenbeschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Afstamming. Gerechtelijke vaststelling vaderschap.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 oktober 2017

Behorend bij E.J. nr. 66 van 2015 / AUA201500574

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

TUSSENBESCHIKKING

op het verzoek van:

[Verzoekster],

kosteloos procederend conform beschikking van 22 september 2015,

wonende in Aruba,

VERZOEKSTER, hierna: de moeder,

gemachtigde: mr. G.L. Griffith,

tegen

[Verweerder],

wonende in Aruba,

VERWEERDER, hierna: de man,

niet verschenen.

Belanghebbende:

[naam minderjarige], de minderjarige,

DE VOOGDIJRAAD, in hoedanigheid van bijzonder curator.

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit de tussenbeschikking van dit gerecht van 9 februari 2016. Het verdere verloop van de procedure blijkt uit:

- de aantekeningen van de griffier van de voortzetting van de behandeling van 22 augustus 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de moeder in persoon bijgestaan door haar gemachtigde. De man is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE VERDERE BEOORDELING

2.1

Voor gerechtelijke vaststelling van het vaderschap is noodzakelijk dat verweerder de verwekker van de minderjarige is. Nu verweerder niet mee heeft gewerkt aan het DNA-onderzoek, alhoewel hij daartoe bij deurwaardersexploot is opgeroepen, noch ter zitting is verschenen om verweer te voeren en hij zijn verwekkerschap niet heeft ontkend in de alimentatieprocedure EJ-673/14, zal het gerecht het verzoek - nu dit in het belang van de minderjarige is - toewijzen.

2.2

Gelet op de aard van de procedure worden de kosten gecompenseerd.

3 DE BESLISSING

Het gerecht:

3.1

stelt vast dat [verweerder], geboren op [geboortedatum] 1964 in [geboorteplaats], de vader is van [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2002 in [geboorteplaats];

3.2

bepaalt dat deze vaststelling terugwerkt tot de geboorte van het kind, met dien verstande dat te goeder trouw door derden verkregen rechten daardoor niet worden geschaad en er geen verplichting tot teruggave van vermogensrechtelijke voordelen ontstaat, voor zover degene die hen heeft genoten op de dag van deze beschikking niet was gebaat;

3.3

bepaalt dat iedere partij de eigen kosten draagt;

3.4

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad, voor zover het betreft de nevenvoorzieningen, vanaf de dag van inschrijving van deze beschikking in de registers van de burgerlijke stand;

3.5

wijst af het meer of anders verzochte.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 3 oktober 2017 door mr. Y.M. Vanwersch, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.