Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:774

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
03-10-2017
Datum publicatie
05-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 966 van 2017 / AUA201701113
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Beschikking
Inhoudsindicatie

EJ. Artikel 1:322 onder c Burgerlijk Wetboek. Overname voogdij.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 3 oktober 2017

behorend bij EJ nr. 966 van 2017 / AUA201701113.

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

[naam minderjarige], het kind,

[naam moeder], de moeder,

[naam de man], de man,

FUNDACION GUIA MI, de voogd,

[naam voorgestelde voogd], de voorgestelde voogd.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift ingediend op 10 mei 2017,

  • -

    de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren op 22 augustus 2017, waaruit blijkt dat de moeder, de voorgestelde voogd, mevrouwen A. Flanders en S.M. Maduro namens de Voogdijraad en mevrouw M. Tromp - van der Biezen namens de Fundacion Guia Mi zijn verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [geboortedatum] 2013 in [geboorteplaats] geboren [naam minderjarige] (hierna: de minderjarige). De moeder is op [geboortedatum] 1998 geboren en was minderjarig bij de geboorte van haar zoon. De minderjarige is niet erkend.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 16 juni 2015 (EJ-54/15) is aan de Fundacion Guia Mi de voogdij over de minderjarige opgedragen.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot overneming van de voogdij over de minderjarige, in die zin dat de voogd, Fundacion Guia Mi, wordt ontslagen en de heer [naam voorgestelde voogd] als voogd wordt benoemd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Op grond van artikel 1:322 onder c, Burgerlijk Wetboek (BW) kan iedere voogd zich van zijn bediening doen ontslaan, indien een daartoe bevoegd persoon zich schriftelijk heeft bereid verklaard de voogdij over te nemen, en de rechter in eerste aanleg deze overneming in het belang van de minderjarige acht.

4.2

Het gerecht stelt vast dat de voorgestelde voogd zich bereid heeft verklaard de voogdij over de minderjarige te aanvaarden. Het gerecht stelt tevens vast, onder verwijzing naar artikel 1:324, eerste lid, BW jo artikel 1:246 BW, dat hij hiertoe bevoegd is.

4.3

Ter beantwoording ligt voor de vraag of het in het belang van de minderjarige is dat Fundacion Guia Mi van de voogdij wordt ontslagen en dat [naam voorgestelde voogd] tot voogd over de minderjarige wordt benoemd.

4.4

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat de minderjarige sinds november 2014 bij de familie [familienaam] verblijft. De minderjarige is gehecht aan zijn pleeggezin en hij ontwikkelt zich goed en naar leeftijd. De stichting Fundacion Guia Mi adviseert om haar te ontslaan van de voogdij en de voorgestelde voogd met de voogdij over de minderjarige te belasten.

4.5

De moeder heeft zich tegen het verzoek verzet, en heeft daartoe aangevoerd – naar het gerecht begrijpt – dat zij een uitgebreidere omgangsregeling met de minderjarige wil. Op dit moment heeft de moeder 2 uren per week omgang met de minderjarige in de zon bij zijn peuterschool te [adres]. Zij wenst meer tijd met de minderjarige te willen doorbrengen en op verschillende locaties. De voorgestelde voogd heeft ter zitting ingestemd met het verzoek van de moeder. Zij zullen zelf onderling afspraken maken omtrent de omgang van de moeder met de minderjarige, zodat het gerecht op dit punt geen beslissing zal nemen.

4.6

Gelet op het voorgaande zal het verzoek worden toegewezen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

5.1

ontslaat Fundacion Guia Mi van de voogdij over de minderjarige [naam minderjarige], geboren op [geboortedatum] 2013 in [geboorteplaats],

5.2

benoemt [naam voorgestelde voogd] tot voogd over genoemde minderjarige;

5.3

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 3 oktober 2017 door mr. Y.M. Vanwersch, rechter bij dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.