Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:759

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
02-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1052 van 2017 / AUA201701596
Rechtsgebieden
Bestuursrecht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

ontzetting van het ouderlijk gezag, benoemt voogdes over de minderjarige 1 en belast de vader met het gezag over minderjarige 2 en 3.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 september 2017

Behorend bij EJ nr. 1052 van 2017 / AUA201701596

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

Belanghebbenden:

[de minderjarige 1],

[de minderjarige 2],

[de minderjarige 3],

de minderjarigen,

[de moeder], de moeder,

[de vader van sub 2 en 3], de vader van de minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3],

[de voorgestelde voogdes], de voorgestelde voogdes over [de minderjarig 1].

1 DE PROCEDURE

Het verloop van de procedure blijkt uit:

  • -

    het verzoekschrift, ingediend op 19 mei 2017;

  • -

    de brief zijdens de Voogdijraad, ingediend op 19 mei 2017;

  • -

    de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren van 4 juli 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de man in persoon, de voorgestelde voogdes in persoon en mevrouw [medewerker] namens de Voogdijraad. De moeder heeft geen verweerschrift ingediend en is, ondanks daartoe behoorlijk te zijn opgeroepen, niet verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Uit de moeder is op [geboortedatum] 2009 in Aruba geboren [de minderjarige 1].

Uit de relatie tussen de vader en de moeder is op [geboortedatum] 2010 in Aruba geboren [de minderjarige 2] en op [geboortedatum] 2012, eveneens in Aruba, [de minderjarige 3]. De minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3] zijn door de vader erkend. De moeder oefent van rechtswege het ouderlijk gezag over de minderjarigen alleen uit.

2.2

Bij beschikking van dit gerecht van 28 juni 2016 (EJ-1325/16) is de toevertrouwing van de minderjarigen bekrachtigd tot 1 januari 2017 en is het verzoek tot voorlopige ondertoezichtstelling afgewezen. Bij beschikking van dit gerecht van 14 maart 2017 (EJ-3003/16) is de bekrachtiging van de toevertrouwing verlengd tot 1 juni 2017.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt tot ontzetting van de moeder uit het ouderlijk gezag over de minderjarigen met benoeming van mevrouw [de voorgestelde voogdes] tot voogdes over de minderjarige [de minderjarige 1], en om de vader te belasten met het gezag over de minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3].

4 DE BEOORDELING

4.1

Voor zover hier van belang bepaalt artikel 1:269 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA) dat de rechter, indien hij het in het belang van het kind noodzakelijk oordeelt, een ouder van het ouderlijk gezag kan ontzetten, om reden van misbruik van gezag of grove verwaarlozing van de verzorging of opvoeding van een of meer kinderen of, dan wel slecht levensgedrag.

4.2

Uit het rapport van de Voogdijraad van 4 mei 2017 en het ter zitting besprokene blijkt dat de moeder als gezagdraagster haar plicht om de minderjarigen degelijk te verzorgen en opvoeden niet weet te vervullen. Zij heeft een slecht levensgedrag, omdat zij o.a. nog steeds drugs en alcohol gebruikt, en ziet de ernst van de situatie niet in. Ook staat zij niet open voor begeleiding. Volgens de Voogdijraad kan de voorgestelde voogdes de nodige zorg en opvoeding bieden aan de minderjarige [de minderjarige 1] en kan de vader de nodige zorg en opvoeding bieden aan de minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3].

4.3

Het gerecht is gelet op het bovenstaande van oordeel dat er aan de zijde van de moeder sprake is van slecht levensgedrag en acht het in het belang van de minderjarigen noodzakelijk dat de moeder uit het ouderlijk gezag over hen wordt ontzet.

4.4

In het gezag over de minderjarigen dient dan te worden voorzien. De voorgestelde voogdes is bereid de voogdij over de minderjarige [de minderjarige 1] te aanvaarden. Volgens de Voogdijraad hebben de voorgestelde voogdes en de vader bewezen de belangen van de minderjarigen te kunnen behartigen. Nu overigens niet is gebleken van bezwaren tegen de benoeming van mevrouw [voorgestelde voogdes] tot voogdes over [de minderjarige 1] en het belasten van de vader met de uitoefening van het gezag over [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3], zal het gerecht het verzoek van de Voogdijraad toewijzen.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

ontzet de moeder [de moeder] uit het ouderlijk gezag over:

[de minderjarige 1], geboren op 26 februari 2009 in Aruba,

[de minderjarige 2], geboren op 23 november 2010 in Aruba,

[de minderjarige 3], geboren op 6 februari 2012 in Aruba,

benoemt [de voorgestelde voogdes] tot voogdes over de minderjarige [de minderjarige 1],

belast de vader [de vader van sub 2 en 3], met het gezag over de minderjarigen [de minderjarige 2] en [de minderjarige 3],

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 26 september 2017 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.