Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:757

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
02-10-2017
Zaaknummer
EJ nr. 505 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

benoeming bewindvoerder in geval van afwezigheid ex art. 1:409 lid 1 BW.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/318
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 september 2017

Behorend bij EJ nr. 505 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

[verzoeker],

wonende in Aruba, te [adres],

VERZOEKER,

procederend in persoon,

Belanghebbende:

[belanghebbende],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 13 maart 2017;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 4 juli 2017, waaruit blijkt dat verzoeker in persoon is verschenen.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoeker is samen met onder anderen belanghebbende deelgenoot in de nalatenschap van wijlen [naam wijlen1 ], overleden op [overlijdensdatum] 1991 en wijlen [naam wijlen 2], overleden op [overlijdensdatum] 1980. De belanghebbende heeft haar woonplaats verlaten en is thans onbereikbaar.

2.2

Tot de nalatenschap van bovengenoemde overleden behoort een perceel huurgrond, groot vierhonderd meter (400 m2), gelegen te [woonplaats] in Aruba, plaatselijk bekend als “[adres]” (hierna: het registergoed).

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe een bewindvoerder te benoemen ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende in de nalatenschap te voeren.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het gerecht overweegt dat door de inhoud van het verzoekschrift, de deugdelijke oproepingen van de belanghebbende in het openbaar en haar afwezigheid ter zitting, voldoende aannemelijk is geworden dat de belanghebbende afwezig is in de zin van art. 1:409 lid 1 BW en dat de noodzaak bestaat om haar te doen vertegenwoordigen in verband met de verdeling van voornoemde nalatenschap.

4.2

Een en ander betekent dat overeenkomstig art. 1:409 lid 1 BW een persoon als bewindvoerder dient te worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbende in bedoelde nalatenschap te voeren. Aangezien verzoeker zelf belanghebbende is in de zaak, zal het gerecht een deurwaarder benoemen als bewindvoerder.

5 BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind het aandeel van [belanghebbende], geboren op [geboortedatum] 1961 in Colombia, in het perceel huurgrond, gelegen te [woonplaats] in Aruba, plaatselijk bekend als “[adres]”,

benoemt B.R. Roos, deurwaarder, wonende in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [belanghebbende] in de nalatenschap van wijlen [naam wijlen 1], geboren op [geboortedatum] 1921 in Curaçao en overleden op [overlijdensdatum] 1991 en wijlen [naam wijlen 2], geboren op [geboortedatum 1919 in Aruba en overleden op [overlijdensdatum] 1980, te voeren.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 26 september 2017 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.