Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:756

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
26-09-2017
Datum publicatie
02-10-2017
Zaaknummer
461 van 2017
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

bewindvoerder benoemd in geval van afwezigheid ex art. 1:409 lid 1 BW

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
JERF 2018/318
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 26 september 2017

Behorend bij EJ nr. 461 van 2017

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van

1. [verzoekster 1],

2. [verzoekster 2],

beiden wonende in Aruba,

3. [verzoekster 3],

4. [verzoeker 4],

5. [verzoeker 5],

6. [verzoekster 6] ,

7. [verzoekster 7] ,

wonende in Nederland,

VERZOEKERS,

gemachtigde: de advocaat mr. A.A.E. Rietveld,

Belanghebbenden:

1. [belanghebbende 1],

zonder bekende woon- en/of verblijfplaats,

2. [belanghebbende 2],

volgens het bevolkingsregister wonende te [adres], feitelijk zonder bekende woon- en/of verblijfplaats.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, ingediend op 7 maart 2017;

- de producties zijdens verzoekers, ingediend op 16 juni 2017;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 20 juni 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster sub 1 bijgestaan door mr. C.B.A. Coffie occuperende voor mr. A.A.E. Rietveld. De belanghebbenden zijn niet ter zitting verschenen en zijn niet correct opgeroepen, waardoor de rechter heeft bevolen hen op te roepen voor de zitting van 4 juli 2017;

- de productie zijdens verzoekers, ingediend op 27 juni 2017;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van 4 juli 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen verzoekster sub 1 bijgestaan door mr. C.B.A. Coffie occuperende voor mr. A.A.E. Rietveld.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

Verzoekers zijn samen met onder anderen belanghebbenden deelgenoten in de nalatenschap van wijlen [naam wijlen], overleden op [overlijdensdatum] 1983.

2.2

Tot de nalatenschap van wijlen [naam wijlen] behoort een perceel eigendomsgrond, groot zeshonderdachtentwintig vierkante meter (628 m2), gelegen te [woonplaats] in Aruba, kadastraal bekend als tweede afdeling sectie [letter] nummer [nummer], plaatselijk bekend als “[adres]” (hierna: het registergoed).

2.3

Op 26 april 2015 is een koopovereenkomst gesloten met betrekking tot het registergoed gelegen te [adres]. De koopsom bedraagt Afl. [bedrag],--.

3 HET VERZOEK

Het verzoek strekt ertoe een bewindvoerder te benoemen ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbenden in voornoemd registergoed te voeren en diens overige belangen waar te nemen.

4 DE BEOORDELING

4.1

In deze gaat het om het volgende. Verzoekers zijn deelgenoten in de nalatenschap van wijlen [naam wijlen].

4.2

De belanghebbende [belanghebbende 1] is getrouwd geweest met [naam 1], die hiervoor getrouwd geweest was met [verzoekster 3], ook deelgenote in voornoemde nalatenschap. [naam 1] is op [overlijdensdatum] 2003 in Aruba overleden. De belanghebbende heeft op enig moment Aruba verlaten zonder voldoende orde op het bestuur van haar goederen te stellen met name haar aandeel in voornoemde nalatenschap. Zij is thans onbereikbaar en haar bestaan is thans onzeker geworden.

4.3

De belanghebbende [belanghebbende 2] was getrouwd met de erflater [naam wijlen] ten tijde van zijn overlijden, en is ook deelgenote in voornoemde nalatenschap. De belanghebbende [belanghebbende 2] heeft op enig moment Aruba verlaten zonder voldoende orde op het bestuur van haar goederen te stellen, met name haar aandeel in voornoemde nalatenschap.

4.4

Het gerecht overweegt dat voldoende aannemelijk is geworden dat de belanghebbenden afwezig zijn in de zin van art. 1:409 lid 1 BW en dat de noodzaak bestaat om hen te doen vertegenwoordigen in verband met de verdeling van voornoemde nalatenschap.

4.5

Een en ander betekent dat overeenkomstig art. 1:409 lid 1 BW een persoon als bewindvoerder dient te worden benoemd ten einde het bewind over het aandeel van de belanghebbenden in bedoelde nalatenschap te voeren.

5 BESLISSING

Het gerecht:

stelt onder bewind het aandeel van [belanghebbende 2], geboren op [geboortedatum] 1940 in Santo Domingo en het aandeel van [belanghebbende 1], geboren op [geboortedatum] 1955 in Santo Domingo, in het perceel eigendomsgrond, gelegen te [woonplaats] in Aruba, kadastraal bekend als eerste afdeling sectie [letter] nummer [nummer], plaatselijk bekend als “[adres]”,

benoemt [verzoeker 1], geboren op [geboortedatum] 1960 in Aruba, tot bewindvoerder ten einde het bewind over het aandeel van [belanghebbende 2] en het aandeel van [belanghebbende 1] in de nalatenschap van wijlen [naam wijlen], geboren op [geboortedatum] 1932 in Aruba en overleden op [overlijdensdatum] 1983 in Aruba, te voeren.

Deze beschikking is gegeven op dinsdag 26 september 2017 door mr. W.C.E. Winfield, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.