Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:747

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
20-09-2017
Datum publicatie
28-09-2017
Zaaknummer
K.G. no. 1689 van 2017 / AUA201701948
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Inhoudsindicatie

Civielrecht – KG – huurachterstand - ontruiming – verstek.

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Vonnis van 20 september 2017

Behorend bij K.G. no. 1689 van 2017 / AUA201701948

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

VONNIS

in kort geding van:

[Eiser],

wonende in Bonaire,

eiser,

hierna ook te noemen: eiser,

gemachtigde: de advocaat mr. R. Marchena,

tegen:

[Gedaagde],

wonende in Aruba,

gedaagde,

hierna ook te noemen: gedaagde,

niet verschenen.

1 DE PROCEDURE

1.1

Het verloop van de procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift, met producties, ingediend op 10 augustus 2017;

- de aantekeningen van de griffier van de mondelinge behandeling van de zaak ter terechtzitting van 31 augustus 2017.

1.2

Eiser is ter terechtzitting verschenen bij mr. Marchena. Hoewel deugdelijk opgeroepen is gedaagde niet ter zitting verschenen. Tegen haar is daarom verstek verleend. Eiser heeft gepersisteerd in het door hem gestelde en verzochte.

1.3

Vonnis is bepaald op heden.

2 DE VASTSTAANDE FEITEN

2.1

Gedaagde huurt van eiser de woning gelegen te [adres] in Aruba tegen een huurprijs van Afl. 2.100,- per maand.

2.2

Gedaagde had tot en met juli 2017 een huurachterstand die Afl. 10.500,-- bedroeg, zijnde een bedrag gelijk aan vijf maanden huur.

2.3

Bij brief van 27 juli 2017 is gedaagde aangemaand om de verschuldigde huurpenningen te voldoen, en aangezegd dat de huurovereenkomst bij gebreke van betaling per 31 juli 2017 zal worden ontbonden. Betaling van die huurpenningen is uitgebleven.

3 DE STANDPUNTEN VAN PARTIJEN

3.1

Eiser vordert dat het Gerecht bij uitvoerbaar bij voorraad te verklaren vonnis gedaagde veroordeelt om binnen zeven dagen na de uitspraak van dit vonnis de woning plaatselijk bekend als [adres] te ontruimen met alle daarin aanwezige personen en goederen, voor zover de laatste geen eigendom van eiser zijn, en de woning onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van eiser. Voorts vordert eiser om gedaagde te veroordelen tot betaling van een voorschot van Afl. 12.600,-- aan geleden schade, kosten rechtens.

3.2

Gedaagde heeft geen verweer gevoerd.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het spoedeisend belang van eiser bij zijn vorderingen ligt besloten in de aard van die vorderingen.

4.2

De gevorderde ontruiming is, nu deze niet door gedaagde is weersproken en het Gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt, toewijsbaar in na te noemen zin, met dien verstande dat gedaagde een termijn van 14 dagen na betekening van dit vonnis zal worden gegund om de woning te ontruimen.

4.3

Ook het door eiser gevorderde voorschot aan geleden schade (achterstallige huur plus kosten) is toewijsbaar, nu die vordering niet door gedaagde is weersproken en het Gerecht niet onrechtmatig of ongegrond voorkomt.

4.4

Gedaagde zal, als de in het ongelijk gestelde partij, worden veroordeeld in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van eiser, tot aan deze uitspraak begroot op (450,-- + 222,53) Afl. 672,53 aan verschotten (griffiegelden en kosten van oproeping gedaagde) en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde.

5 DE BESLISSING

Het Gerecht, rechtdoende in kort geding bij verstek:

- veroordeelt gedaagde om binnen veertien (14) dagen na betekening aan gedaagde van dit vonnis de woning gelegen te [adres] te ontruimen met alle daarin van harentwege aanwezige personen en goederen, en de woning onder afgifte van de sleutels daarvan ter vrije beschikking te stellen van eiser;

- veroordeelt gedaagde om bij wijze van voorschot aan eiser te betalen Afl. 12.600,-- aan geleden schade (achterstallige huur plus kosten);

- veroordeelt gedaagde in de kosten van deze procedure gevallen aan de zijde van eiser, tot aan deze uitspraak begroot op Afl. 672,53 aan verschotten en Afl. 1.500,-- aan salaris voor de gemachtigde;

- verklaart dit vonnis tot zover uitvoerbaar bij voorraad;

- wijst het meer of anders gevorderde af.

Dit vonnis is gewezen door mr. A.H.M. van de Leur, rechter, en in tegenwoordigheid van de griffier in het openbaar uitgesproken op woensdag 20 september 2017.