Feedback

Gevonden zoektermen

Zoekresultaat - inzien document

ECLI:NL:OGEAA:2017:734

Instantie
Gerecht in Eerste Aanleg van Aruba
Datum uitspraak
19-09-2017
Datum publicatie
27-09-2017
Zaaknummer
EJ nr. 1804 van 2017 / AUA201702108
Rechtsgebieden
Civiel recht
Bijzondere kenmerken
Eerste aanleg - enkelvoudig
Beschikking
Inhoudsindicatie

personen- en familierecht, voorlopige ondertoezichtstelling

Vindplaatsen
Rechtspraak.nl
Verrijkte uitspraak

Uitspraak

Beschikking van 19 september 2017

behorend bij EJ nr. 1804 van 2017 / AUA201702108

GERECHT IN EERSTE AANLEG VAN ARUBA

BESCHIKKING

op het verzoek van:

DE VOOGDIJRAAD,

kantoorhoudend in Aruba,

VERZOEKER,

vertegenwoordigd.

om voorlopige ondertoezichtstelling van:

[naam minderjarige 1],

geboren op [geboortedatum] in Aruba,

[naam minderjarige 2],

geboren op [geboortedatum] in Aruba,

de minderjarigen,

Belanghebbenden:

[naam moeder], de moeder,

[naam vader], de vader,

Mariela WILLEMS, de voorgestelde gezinsvoogdes.

1 DE PROCEDURE

De procedure blijkt uit:

- het verzoekschrift ingediend op 16 augustus 2017,

- de griffiersaantekeningen van de mondelinge behandeling achter gesloten deuren van 12 september 2017, waaruit blijkt dat zijn verschenen de verzoeker bij mevrouw A. Flanders, de moeder in persoon, de vader in persoon en mevrouw M. Tromp-van der Biezen namens Fundacion Guia Mi.

De uitspraak is bepaald op heden.

2 DE FEITEN

2.1

De minderjarigen voornoemd zijn geboren uit de moeder. Ten aanzien van [naam minderjarige 12] staat alleen het moederschap vast. [naam minderjarige 2] is door de vader erkend. De moeder oefent het gezag over de minderjarigen alleen uit.

2.2

Op 27 juli 2017 heeft het openbaar ministerie de minderjarigen aan het gezag van de moeder onttrokken en voorlopig aan de voogdijraad toevertrouwd. Sindsdien verblijven de minderjarigen in het kindertehuis Casa Cuna.

3 HET VERZOEK

Verzocht wordt om de minderjarigen voorlopig onder toezicht te stellen tot aan de uitspraak op het verzoek tot ondertoezichtstelling, met de plaatsing van de minderjarigen in het kindertehuis Casa Cuna, en om mevrouw Mariela WILLEMS te belasten met de gezinsvoogdij.

4 DE BEOORDELING

4.1

Het onderhavige verzoek is gegrond op artikel 1:257 van het Burgerlijk Wetboek van Aruba (BWA). Ingevolge artikel 1:254 e.v. BWA kan de rechter, indien een kind zodanig opgroeit dat het met zedelijke of lichamelijke ondergang wordt bedreigd, het kind onder toezicht stellen, met benoeming van een gezinsvoogd en met uithuisplaatsing, indien dit in het belang van de verzorging en opvoeding noodzakelijk is. Ingevolge artikel 1:257 BWA kan de rechter, hangende het onderzoek, het kind voorlopig onder toezicht stellen.

4.2

Beoordeeld dient te worden of het dringend en onverwijld noodzakelijk is de minderjarigen, hangende een nader in te stellen onderzoek naar de vraag of de ondertoezichtstelling geboden is, voorlopig onder toezicht te stellen met uithuisplaatsing.

4.3

Uit het rapport van de Voogdijraad en het ter zitting besprokene blijkt dat de minderjarigen bij de moeder worden blootgesteld aan fysieke en emotionele verwaarlozing. De moeder kampt met financiële problemen, zij heeft geen vaste woonplaats, geen vaste baan en ze komt de afspraken bij het Wit Gele Kruis niet na. De moeder heeft zelf aangegeven de situatie met de minderjarigen niet meer alleen aan te kunnen en ze wil hulp en begeleiding. Geconcludeerd wordt dat het belang van de minderjarigen vordert dat zij in veiligheid worden gesteld en dat de verzochte kinderbeschermingsmaatregel daartoe geïndiceerd is.

4.4

Het gerecht ziet aanleiding over te gaan tot de voorlopige ondertoezichtstelling van de minderjarigen tot aan de uitspraak over de definitieve ondertoezichtstelling, met benoeming van mevrouw Mariela Willems als gezinsvoogdes.

Het gerecht acht het tevens in het belang van de verzorging en opvoeding van de minderjarigen noodzakelijk, dat zij tot aan de uitspraak over de ondertoezichtstelling worden geplaatst in het kindertehuis Casa Cuna.

5 DE BESLISSING

Het gerecht:

stelt met ingang van heden voorlopig onder toezicht, de minderjarigen:

[naam minderjarige 1],

geboren op [geboortedatum] in Aruba,

[naam minderjarige 2],

geboren op [geboortedatum] in Aruba,

beveelt de plaatsing van voornoemde minderjarigen in het kindertehuis Casa Cuna, met ingang van heden tot aan de uitspraak over de definitieve ondertoezichtstelling,

benoemt Mariela WILLEMS als gezinsvoogdes,

verklaart deze beschikking uitvoerbaar bij voorraad.

Deze beschikking is gegeven op 19 september 2017 door mr. N.K. Engelbrecht, rechter in dit gerecht, in tegenwoordigheid van de griffier.